Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.08.2023 № 17-5

щодо Звіту про результати фінансового аудиту проєкту “Додаткове фінансування Проекту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні”, що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Відповідно до статей 36, 37 і 39 Закону України “Про Рахункову палату” і пунктів 3–4 рішення Рахункової палати від 22.08.2023 № 17-5 рішення та Звіт про результати фінансового аудиту надіслано Верховній Раді України (лист від 06.09.2023 № 05-2069), Кабінету Міністрів України (лист від 06.09.2023 № 05-2071) і Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ) (лист від 06.09.2023 № 05-2070).

Прем’єр-міністром України надано доручення від 11.09.2023 № 28031/1/1-23 МОЗ розглянути рішення і Звіт про результати фінансового аудиту, вжити необхідних заходів та поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

МОЗ листами від 02.11.2023 № 13-01/31402/2-23 та від 05.12.2023 № 13-04/35580/2-23 повідомлено, що на виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиту, наказом МОЗ від 25.10.2023 № 1856 затверджено План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами фінансового аудиту проєкту “Додаткове фінансування Проекту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні”, що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – План).

Планом передбачено виконання 9 заходів. Кінцевим строком виконання двох заходів визначено I квартал, сімох – IІІ квартал 2024 року. МОЗ повідомлено, що звіти про виконання Плану будуть надаватися Рахунковій палаті у визначені строки.

Водночас, затверджений МОЗ План не включає заходів щодо виконання таких рекомендацій:

забезпечити розподіл відкритих асигнувань за КЕКВ відповідно до витрат, які здійснюються у межах проєкту “Додаткове фінансування Проекту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні” (далі – Проєкт);

забезпечити зберігання оригіналів документів щодо фінансового управління Проєктом відповідно до вимог пункту 9.4 Посібника (частина третя);

вжити заходів щодо отримання від ТОВ “Аделіна Аутсорсинг” рахунків (табуляграм) фактичного обсягу послуг, наданих Контакт-центром з 26.04.2022 за номером телефону 0800602019. Проаналізувати відповідність цих рахунків актам, що стали підставою для оплати послуг, та у разі виявлення розбіжностей провести відповідні перерахунки.

Заходи з виконання рекомендацій Рахункової палати, передбачені Планом на IІІ квартал 2024 року, втратять актуальність на час виконання, оскільки датою закриття Проєкту є 30.09.2024.

З огляду на вказане, Рахунковою палатою надіслано до МОЗ листа від 08.12.2023 № 05-3022 щодо доопрацювання та включення до Плану заходів, що відповідатимуть усім рекомендаціям Рахункової палати, а також наближення строків виконання цих рекомендацій.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату” стан виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ