Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.08.2023 № 17-6

18.01.2024 13:54

щодо Звіту про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2022 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету

Згідно з частиною першою статті 37 Закону України «Про Рахункову палату» та на виконання пункту 2 рішення Рахункової палати Верховній Раді України надіслано Звіт і рішення Рахункової палати (лист від 20.11.2023 № 09–2747).

На виконання пункту 3 рішення Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики надіслано Звіт і рішення Рахункової палати (листи від 20.11.2023 № 09–2744 та від 20.11.2023 № 09–2743) і рекомендовано розглянути їх на засіданнях комітетів.

Відповідно до частини третьої статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості у формі рішення Рахункової палати (лист від 20.11.2023 № 09–2745) з рекомендаціями щодо надання доручень Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України для вжиття відповідних заходів.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.12.2023 № 37550/1/1-23 до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та листа Рахункової палати від 20.11.2023 № 09–2745 до Рахункової палати надійшли листи Міністерства фінансів України від 14.12.2023 № 47040-15-3/34775 і Міністерства економіки України від 13.12.2023 № 3212-01/68248-01.

Міністерство фінансів України повідомило: відповідно до висновків і пропозицій Рахункової палати щодо належної підготовки матеріалів, що згідно із статтею 38 Бюджетного кодексу України додаються до проєкту закону про Державний бюджет України, при поданні до Кабінету Міністрів України відповідних матеріалів до проєкту Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» міністерством забезпечено подання пояснювальної записки, яка містить обґрунтування щодо показників надходжень від приватизації, визначених на підставі інформації, наданої Фондом державного майна України як органом, що здійснює державну політику у сфері приватизації та безпосередній продаж об’єктів державної власності.

Міністерством фінансів України пропозиції Рахункової палати визнано слушними і такими, що потребують забезпечення Фондом державного майна України (далі – Фонд) контролю за повнотою надходжень коштів від приватизації до державного бюджету та обґрунтованого планування надходжень від приватизації державного майна на наступні бюджетні періоди.

Щодо рекомендації Рахункової палати, яка стосується посилення відповідальності уповноважених органів управління державним майном і контрольних функцій Фонду в частині належного подання до державних органів приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, а також обґрунтованих висновків щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації до державного бюджету, Міністерством економіки України поінформовано: на розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами державної і комунальної власності» (реєстр. № 4573 від 04.01.2023), згідно з яким, зокрема, пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) в частині розширення кола осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, уповноваженими на те посадовими особами Фонду, доповнення КУпАП статтею 16420 «Порушення порядку використання державного майна», що встановлює розміри штрафів, зокрема, за неподання інформації про об’єкти державного або комунального майна, які підлягають приватизації або можуть бути передані в оренду, у тому числі про об’єкти, які не використовуються державними або комунальними підприємствами і не пропонуються як потенційні об’єкти оренди або приватизації.

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» Фонду надіслано Звіт і рішення Рахункової палати (лист від 20.11.2023 № 09-2746) для вжиття заходів.

На виконання пункту 5 рішення Рахункової палати Фонд поінформував (лист від 20.12.2023 № 10-75-33281) про те, що за результатами розгляду Звіту розроблено заходи щодо врахування пропозицій і рекомендацій Рахункової палати, які затверджено наказом Фонду від 20 грудня 2023 року № 2281.

Ці заходи передбачають встановлення постійного контролю за виконанням двох рекомендацій Рахункової палати (29 відс.): дотримання вимог законодавства щодо затвердження в установленому порядку фінансових планів разом із стратегіями розвитку підприємств та інвестиційними планами на середньострокову перспективу; забезпечення відображення у наступних щорічних звітах про роботу Фонду та хід приватизації державного майна повної та зіставної інформації про результати діяльності з урахуванням рекомендацій Рахункової палати, зокрема про забезпечення її відповідності даним моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності та критеріям визначення ефективності управління об’єктами державної власності.

Виконання 5 рекомендацій Рахункової палати (72 відс.): забезпечення дотримання уповноваженими органами управління вимог законодавства в частині подання органам приватизації належним чином обґрунтованих пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації; розроблення порядку визначення економічного ефекту від діяльності Фонду; розроблення структури та методичних рекомендацій щодо складання річного звіту та щоквартальної аналітичної довідки про роботу Фонду та хід приватизації державного майна на 2023 рік з урахуванням особливостей воєнного стану та забезпечення повного виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами попередніх контрольних заходів, – передбачено упродовж 2024 року.

Згідно із статтею 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться моніторинг стану реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
Ірина ІВАНОВА