Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 05.12.2023 № 29-1

02.02.2024 15:12

щодо Звіту про результати фінансового аудиту проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» та пунктів 2 і 3 рішення Рахункової палати від 05.12.2023 № 29–1 це рішення і Звіт про результати фінансового аудиту проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Звіт), надіслано Верховній Раді України (лист від 20.12.2023 № 05–3265), Кабінету Міністрів України (лист від 20.12.2023 № 05–3264) і Міністерству освіти і науки України (далі – МОН) (лист від 20.12.2023 № 05–3263).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано  доручення від 28.12.2023 № 40064/2/1–23 МОН і Міністерству фінансів України (далі – Мінфін) розглянути рішення і Звіт, вжити необхідних заходів та поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінфін на виконання цього доручення листами від 11.01.2024 № 19000–04–5/988 і від 12.01.2024 № 19000–03–3/1055 поінформував МОН про те, що питання відображення в бухгалтерському обліку отриманих коштів кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ для реалізації інвестиційних проєктів і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проєктів і є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, може бути деталізовано в обліковій політиці або окремих методичних рекомендаціях, розроблених МОН.

Щодо оплати послуг консультантів, Мінфін поінформував про готовність при підготовці нових спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєктів опрацювати у межах компетенції питання оплати консультаційних послуг за проєктами за рахунок коштів безповоротної допомоги (грантів).

МОН листом від 19.01.2024 № 1/973–24 повідомлено, що на виконання рекомендацій, викладених у Звіті, для вжиття відповідних заходів реагування наказом МОН від 17.01.2024 № 49 (далі – наказ № 49) затверджено План заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації рекомендацій Рахункової палати за результатами фінансового аудиту проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – План).

Планом передбачено виконання 17 заходів, з них термін виконання більшості – протягом першого півріччя 2024 року.

Аналіз Плану засвідчив, що усі рекомендації Рахункової палати враховані. Водночас рекомендація здійснити ґрунтовний аналіз частин проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку від 13.09.2021 № 9238-UA (далі – Проєкт), щодо актуальності та доцільності виконання в умовах воєнного стану для досягнення мети Проєкту буде виконана у разі реструктуризації Проєкту, а рекомендація включити до паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх без практики» на 2024 рік як підставу для її виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 201-р «Про залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» – за доцільності.

З метою виконання рекомендації вжити заходів реагування щодо виявленого факту оплати консультаційних послуг двох консультантів без достатніх підтверджень їх фактичного надання у квітні–травні 2022 року (433 562,92 грн з нарахуваннями) та не допускати таких фактів у подальшому, МОН вирішено протягом трьох робочих днів з дня затвердження Плану утворити робочу групу для перевірки результатів послуг, наданих консультантами Проєкту в квітні–травні 2022 року.

Відповідно до наказу № 49 керівників структурних підрозділів МОН зобов’язано забезпечити виконання Плану у визначені терміни та щоквартально до 25 числа місяця, останнього в кварталі, інформувати управління бухгалтерського обліку та звітності МОН про стан виконання Плану.

На виконання абзацу другого частини шостої статті 2322 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861 зі змінами, Рахунковою палатою листом від 31.01.2024 № 05-385 надіслано до Верховної Ради України інформацію про стан виконання МОН рішення Рахункової палати від 05.12.2023 № 29–1.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ