Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.11.2023 № 28-1

13.02.2024 09:03

про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами в частині забезпечення контролю своєчасності, повноти нарахування та сплати податків та інших надходжень до державного бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства

На виконання пункту 2 рішення Рахункової палати від 23.11.2023 № 28-1 це рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Верховній Раді України (лист від 06.12.2023 № 16-2972).

На виконання пункту 3 рішення Рахункової палати від 23.11.2023 № 28-1 це рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 06.12.2023 № 16-2973) та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (лист від 06.12.2023 № 16-2974) у порядку інформування.

На виконання пункту 4 рішення Рахункової палати від 23.11.2023 № 28-1 це рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Раді національної безпеки і оборони України (лист від 06.12.2023 № 16-2976) у порядку інформування.

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 06.12.2023 № 16-2975).

Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслано Державній податковій службі України (далі – ДПС, лист від 06.12.2023 № 16-2977), Державному агентству лісових ресурсів України (далі – Держлісагентство, лист від 06.12.2023 № 16-2978), головним управлінням (далі – ГУ) ДПС у Вінницькій (лист від 06.12.2023 № 16-2979), Дніпропетровській (лист від 06.12.2023 № 16-2980), Закарпатській (лист від 06.12.2023 № 16-2981), Київській (лист від 06.12.2023 № 16-2982) та Львівській (лист від 06.12.2023 № 16-2983) областях, Центрально-Західному (м. Вінниця) (лист від 06.12.2023 № 16-2985), Західному (м. Львів) (лист від 06.12.2023 № 16-2984) та Південно-Східному (м. Дніпро) (лист від 06.12.2023 № 16-2986) міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства (далі – МУЛМГ).

Прем’єр-міністром України (доручення від 14.12.2023 № 38481/2/1-23) зобов’язано Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля), Міністерство фінансів України (далі – Мінфін), Держлісагентство, ДПС та Держмитслужбу опрацювати, вжити заходів для врегулювання порушених питань та усунення виявлених порушень і про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішення Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

Міндовкілля повідомило (лист від 26.12.2023 № 25/2-22/20037-23), що Держлісагентством спільно з Міндовкілля розроблено проєкт Закону України „Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства „Ліси України”, яким у тому числі будуть урегульовані питання щодо справляння рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

З метою посилення контролю за видачею лісорубних квитків і сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів також прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 483 „Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі”, відповідно до якої зазначені дозвільні документи видаватимуться виключно в електронній формі територіальними органами Держлісагентства, що також дасть змогу забезпечити належний контроль за нарахуванням рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Водночас дію постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 „Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій” призупинено на період реалізації експериментального проєкту.

Мінфін поінформував Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування і Міндовкілля (лист від 26.12.2023 № 11230-01-2/36589) про розгляд під час підготовки відповідних змін до Податкового кодексу України разом з Міндовкілля питання про визначення класифікації дров’яної деревини та сплати вартості заготовленої ділової деревини (лісоматеріалів круглих) у разі перевищення при заготівлі зазначеного в лісорубному квитку обсягу більше як на 15 відсотків.

Також повідомлено, що проєкт рішення Уряду щодо внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 138, в установленому порядку буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

ДПС повідомила (лист від 25.12.2023 № 17494/5/99-00-02-02-01-05-1) про вжиті заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту, та затвердження наказом ДПС від 25.12.2023 № 1099 „Про забезпечення виконання рішення Рахункової палати від 23.11.2023 № 28-1” Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати.

Держлісагентство (лист від 22.12.2023 № 07-51/7117-23) повідомило про затвердження наказом Держлісагентства від 21.12.2023 № 610 Плану заходів по усуненню недоліків, висвітлених у Звіті про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами в частині забезпечення контролю своєчасності, повноти нарахування та сплати податків та інших надходжень до державного бюджету суб’єктами господарювання у сфері лісового господарства. Також поінформовано, що Держлісагентством розроблено проєкт наказу Міндовкілля „Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства”, який надіслано Міндовкіллю. Виконання заходів щодо ефективної взаємодії з правоохоронними органами стосовно державної охорони лісів від незаконних рубок та порушень лісового законодавства знаходиться на постійному контролі Держлісагентства.

ГУ ДПС у Вінницькій області (лист від 29.12.2023 № 17259/5/02-32-04-01-21) повідомило, що з метою упередження та недопущення в подальшому порушень, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту, Центрально-Західному МУЛМГ (м. Вінниця) надіслано лист про виконання вимог підпункту 258.2.6 пункту 258.2 статті 258 Податкового кодексу України в частині своєчасності надання інформації про видані лісорубні квитки до ГУ ДПС.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 28.12.2023 № 51037/5/04-36-07-06) повідомило про затвердження заходів з усунення порушень, визначених у рішенні Рахункової палати від 23.11.2023 № 28-1, та надсилання Східному офісу Державної аудиторської служби України листа про надання інформації про проведені документальні позапланові перевірки державних лісогосподарських, лісозахисних та інших підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства, та встановлені порушення за період 2021–2023 років.

ГУ ДПС у Закарпатській області (лист від 04.01.2024 № 109/5/07-16-04-01-09) повідомило, що з метою забезпечення контролю за повною нарахування та сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення щоквартально здійснюється звірка задекларованих платниками податкових зобов’язань з рентної плати з випискою лісорубних квитків на відповідний період, що надавалися Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та Західним МУЛМГ (м. Львів). 

ГУ ДПС у Київській області (лист від 08.01.2024 № 264/5/10-36-07-11) повідомило про затвердження наказом ГУ ДПС у Київській області від 08.01.2024 № 9 Плану заходів щодо усунення недоліків відповідно до рішення Рахункової палати від 23.11.2023 № 28-1. Одним із заходів затвердженого Плану є встановлення дієвого контролю за якістю організації, проведення та реалізації матеріалів документальних перевірок платників, у тому числі з наведенням у таких матеріалах належних та вичерпних доказів порушень законодавства, зокрема із додаванням належним чином завірених копій первинних документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

ГУ ДПС у Львівській області (лист від 28.12.2023 № 14177/5/13-01-04-01-14) повідомило про здійснення щоквартального контролю за отриманням від суб’єктів лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, переліку лісокористувачів, яким видано лісорубні та лісові квитки; повнотою обліку платників і сплатою рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів шляхом здійснення звірок переліку лісокористувачів, яким видано лісорубні та лісові квитки, з переліком лісокористувачів, якими подано розрахунки з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

У порядку реагування Центрально-Західне (м. Вінниця) (лист від 26.12.2023 № 1690), Західне (м. Львів) (лист від 04.01.2024 № 06/25-24) та Південно-Східне (м. Дніпро) (лист від 22.12.2023 № 01-08/1254) МУЛМГ повідомили про розгляд рішення Рахункової палати і Звіту про результати аудиту та вжиття заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” проводиться моніторинг стану виконання рекомендацій Рахункової палати та запланованих заходів.

 

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ