Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-4

08.04.2024 11:50

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-4, отримано інформацію від Міністерства культури та інформаційної політики України (далі – МКІП, Міністерство) (лист від 22.03.2024 № 05/25/2633-24).

За результатами аналізу наданої інформації та документів, що підтверджують виконання рекомендацій, Рахункова палата дійшла висновку: незважаючи на нагадування (лист від 24.10.2023 № 08-2517), МКІП не вжито належних заходів реагування. Більшість рекомендацій залишилась поза увагою Міністерства, із двадцяти двох рекомендацій не виконано дванадцять, зокрема:

впровадження єдиної уніфікованої державної системи обліку та збереження нерухомої культурної спадщини України, вільного доступу до загальної інформації про об’єкти нерухомої культурної спадщини та оприлюднення відповідної публічної інформації у формі відкритих даних;

ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України як єдиної уніфікованої інформаційно-телекомунікаційної системи обліку та збереження нерухомої культурної спадщини України;

розроблення плану організації території історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території; визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток здійснювати відповідно до Положення про історико-культурну заповідну територію тощо;

затвердження Типового положення про історико-культурну заповідну територію;

оформлення прав на земельні ділянки, які перебувають у користуванні заповідників;

переукладання заповідниками охоронних договорів відповідно до вимог законодавства України;

переукладання договорів про оренду нерухомого майна згідно із законодавством України.

Інформування Рахункової палати про стан виконання її рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-4, у встановленому законодавством порядку також не здійснюється.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» проводиться постійний моніторинг стану виконання рекомендацій Рахункової палати. У разі неналежного реагування на рекомендації Рахункової палати буде поінформовано відповідні органи влади, а також громадськість через медіа.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК