Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 31.05.2018 № 13-1

щодо Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупівель у 2017 році

На виконання рішення Рахункової палати про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупівель у 2017 році, поінформовано Верховну Раду України (лист від 16.07.2018 № 10-1752).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату», відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 24.07.2018 № 10-1724).

Рішення Рахункової палати надіслано Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (лист від 24.07.2018 № 10-1726) та Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку (лист від 24.07.2018 № 10-1725).

Крім того, рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслано до Ради національної безпеки і оборони України в порядку інформування (лист від 26.07.2018 № 10-1756), та Служби безпеки України (лист від 23.07.2018 № 10-1720). Також рішення та Звіт надіслано до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (лист від 26.07.2018 № 10-1759) з рекомендацією провести перевірку забезпечення захисту інформації та дотримання законодавства у сфері інформаційної безпеки держави ДП «Прозорро» та ІТС «Prozorro».

Рішення і Звіт направлено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 26.07.2018 № 10-1755), Антимонопольному комітету України (лист від 26.07.2018 № 10-1753) та Державному підприємству «Прозорро» (лист від 26.07.2018 № 10-1754) з відповідними пропозиціями щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

За результатами розгляду рішення Рахункової палати Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Кубів С. І. доручив (доручення від 03.08.2018 № 30617/1/1-18) Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Державній аудиторській службі України, Антимонопольному комітету України, Державному казначейству України, Державній фіскальній службі України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України розглянути та вжити заходів реагування та про результати повідомити Рахункову палату та Кабінет Міністрів України з питань, що потребують вирішення Урядом, подати пропозиції в установленому порядку.

Від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України отримано лист від 30.07.2018 № 3301-04/32617-03 за підписом Нефьодова М., у якому надаються заперечення та коментарі до затвердженого Звіту Рахункової палати на 49 аркушах, що суперечить статті 36 Закону України «Про Рахункову палату».

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України направлено інший лист від 22.08.2018 № 3305-04/37349-03 (також за підписом Нєфьодова М.), у якому поінформувало Рахункову палату про заходи реагування, які здійснюються Міністерством в межах компетенції.

Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України напрацьовуються зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166.

Також повідомлено, що ДП «Прозорро» проводить роботи по створенню комплексної системи захисту інформації ІТС «Prozorro».

ДП «Прозорро» розроблено оновлений проект Статуту Підприємства, який по закінченню розгляду структурними підрозділами буде надіслано на погодження в установленому порядку Уповноваженому органу управління.

Управлінням внутрішнього аудиту у сфері діяльності суб'єктів господарювання державного сектору Міністерства вживаються організаційні заходи щодо проведення внутрішнього фінансового аудиту ДП «Прозорро» за 2016-2017 роки та І півріччя 2018 року.

Інша інформація, наведена у листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо розгляду рішення Рахункової палати від 31 травня 2018 року № 13-1, загалом має описовий характер та визначає стан виконання рекомендацій Рахункової палати.

ДП «Прозорро» (лист від 22.08.2018 № 206/2414/10) поінформувало Рахункову палату про заходи щодо виконання пропозицій і зауважень за результатами аналізу стану публічних (державних) закупівель у 2017 році.

Зокрема, повідомлено, що наразі завершені роботи по міграції ІТС «PROZORRO» з серверів платформи Amazon web-services до дата-центру, розташованого на території України та погоджено із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, нову редакцію часткового технічного завдання на створення КСЗІ ІТС «PROZORRO».

З метою поліпшення системи внутрішнього контролю в ДП «Прозорро» розроблено та затверджено у встановленому порядку Положення про порядок ведення договірної роботи, Наказ «Про облікову політику підприємства» та Інструкцію з діловодства в ДП «Прозорро».

Поінформовано, що з урахуванням рекомендацій Рахункової палати ДП «Прозорро» розроблено оновлений проект Статуту у відповідності до фактичних напрямків діяльності Підприємства та передано на затвердження в установленому порядку до Мінекономрозвитку як Уповноваженого органу управління.

Антимонопольний комітет України (лист від 28.08.2018 № 20-29/01-5063-пз) поінформував Рахункову палату про стан виконання рекомендацій. Зокрема у листі зазначено, що на даний час Комітетом розглядається питання щодо початку здійснення дослідження можливої монополізації ринку електронних майданчиків у сфері публічних закупівель.

На засіданні Комітету (05.07.2018) схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85» в частині збільшення граничної чисельності працівників апарату Комітету у 2018 році на 15 штатних одиниць за рахунок зменшення граничної чисельності працівників територіальних відділень Комітету, що дозволить збільшити штатну чисельність, зокрема, Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель на 10 одиниць.

Проект зазначеної постанови знаходиться на розгляді у Міністерстві фінансів України та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Додатково листом від 14.11.2018 № 20-29/02-6675-пз Антимонопольний комітет України поінформував Рахункову палату, що зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України погоджений Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, включений до порядку денного засідання Кабінету Міністрів України на 15.11.2018. Слід зазначити, що вказаний нормативно-правовий акт був прийнятий 28.11.2018 за № 1086.

Крім того, у листі зазначено, що пропозиції, наведені у Звіті Рахункової палати про результати аналізу стану публічних (державних) закупівель у 2017 році та рішенні Рахункової палати від 31.05.2018 № 13-1, взяті до уваги Комітетом та знаходяться у процесі виконання.

Інша інформація, наведена у листі Антимонопольного комітету України загалом має описово-довідковий характер.

Державна фіскальна служба України (лист від 12.11.2018 № 20687/5/99-99-14-03-04-16) поінформувала Рахункову палату, що на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. від 03.08.2018 № 30617/1/1-18 до листа Рахункової палати від 24.07.2018 № 10-1724 про проведення перевірки ДП «Прозорро», в межах компетенції надала відповідь Мінекономрозвитку (лист від 16.08.2018 № 14767/5/99-99-14-03-01-16).

У зазначеному листі повідомляється, що при отриманні податкової інформації з підтверджуючими документами стосовно порушень податкового законодавства ДП «Прозорро» будуть вжиті заходи у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Зазначене вище, свідчить про необхідність проведення, відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», подальшого моніторингу виконання пропозицій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова