Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я

На виконання рішення Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-5 (далі - Рішення) інформацію про результати аудиту ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я надіслано Верховній Раді України (лист від 12.04.2019 № 16-1141).

Згідно зі статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 12.04.2019 № 16-1142).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" Рішення та Звіт про результати аудиту надіслано також Міністерству охорони здоров'я України (лист від 12.04.2019 № 16-1143) та Державній фіскальній службі України (лист від 12.04.2019 № 16-1144) для вжиття заходів щодо реалізації наданих пропозицій.

На виконання Рішення про виявлені під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень поінформовано Генеральну прокуратуру України (лист від 12.04.2019 № 16-1145).

Прем'єр - міністром України надано доручення від 08.05.2019 № 13941/2/1-19 Міністерству фінансів України, Міністерству охорони здоров'я України, Державній фіскальній службі України розглянути Рішення відповідно до компетенції, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів. У разі потреби внести в установленому порядку пропозиції.

Міністерство фінансів України повідомило Рахункову палату (листи від 07.05.2019 № 11310-08-7/12268, від 28.05.2019 № 11310-08-7/13979), що у разі надходження від Міністерства охорони здоров'я України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, нормативно-правового акта, який визначатиме поняття "послуги з охорони здоров'я" та критерії віднесення закладу охорони здоров'я до медичного закладу із поліпшеним сервісним обслуговуванням, в установленому порядку буде взято участь в опрацюванні такого акта.

Слід зазначити, що розроблений Мінфіном проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України", підтриманий Урядом та зареєстрований у Верховній Раді України (реєстр. № 8402 від 24.05.2018), про який йдеться в листі Мінфіну, 28.05.2019 розглядався на засіданні Верховної Ради України, проте не був прийнятий. Законопроектом, зокрема, пропонувалося внести зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), а саме: слова "інвалід", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах. Таким чином, на сьогодні норми ПКУ не узгоджено із Законом України від 19.12.2017 № 2249 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Згідно з наданою інформацією Міністерством охорони здоров'я України (лист від 28.05.2019 № 13-04/17/13920) вживаються окремі заходи щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, зокрема, проводиться робота з розроблення відповідного програмного забезпечення для створення та функціонування реєстру акредитованих закладів охорони здоров'я, здійснюються заходи контролю за діяльністю закладів охорони здоров'я.

Водночас аналіз наданої Міністерством охорони здоров'я України інформації засвідчив відсутність даних про стан виконання окремих рекомендацій, зокрема, щодо підготовки пропозицій про внесення змін до:

– нормативно-правових актів щодо критеріїв віднесення закладу охорони здоров'я до медичного закладу із поліпшеним сервісним обслуговуванням, медичні послуги якого не звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до підпункту "і" підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 ПКУ;

– Основ законодавства України про охорону здоров'я в частині визначення поняття "медична практика", а також віднесення до переліку органів охорони здоров'я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я (стаття 15);

– пункту 6 критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 843, у частині узгодження з вимогами частини другої статті 5 Закону України від 05.04.2007 № 877 "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Державною фіскальною службою України (лист від 17.05.2019 № 10034/5/99-99-12-03-01-15) надано інформацію про результати розгляду Рішення, заплановані та вжиті заходи. Зокрема, ДФС листом від 15.05.2019 № 15425/7/99-99-12-03-01-17 доручено територіальним органам провести належний аналіз платників, щодо яких під час аудиту виявлено відхилення показників декларування обсягів наданих послуг з охорони здоров'я згідно з даними додатка 6 до податкової декларації з ПДВ та звітів про суми податкових пільг за цими операціям. Також направлено лист від 16.05.2019 № 15593/7/99-99-14-03-04-17 до територіальних підрозділів з інформацією про суб'єктів господарювання, які протягом 2016-2017 років та 9 місяців 2018 року задекларували операції, що оподатковувались ПДВ за основною ставкою оподаткування, а також операції, звільнені від оподаткування на підставі підпункту 197.1.5 пункту 197.5 статті 197 ПКУ, для врахування при проведенні контрольно-перевірочних заходів.

Крім того, ДФС звернулася до МОЗ з проханням надати визначення терміна "медичний заклад із поліпшеним сервісним обслуговуванням" (лист від 25.03.2019 № 6428/5/99-99-15-03-02-16). Листом МОЗ від 07.05.2019 № 25.5.1-19/629-19/11819 надано відповідне роз'яснення, яке буде використано під час надання платникам податків консультацій з цього питання.

Генеральною прокуратурою України (листи від 17.05.2019 № 04/5/1/2-19, від 24.05.2019 № 15/2/2-15вих-19 і № 15/2/2-16вих-19) повідомлено про направлення копії листа Рахункової палати до прокуратур Миколаївської та Харківської областей для розгляду та вжиття, за наявності підстав, заходів реагування.

У свою чергу Прокуратурою Миколаївської області (лист від 27.05.2019 № 04/5-2020-19) повідомлено про направлення копії листа Рахункової палати до ГУ ДФС у Миколаївській області для розгляду та вжиття, за наявності підстав, заходів реагування щодо можливих фактів неправомірного користування податковою пільгою з ПДВ фізичними особами - підприємцями (далі - ФОП), якими надаються послуги у сфері охорони здоров'я.

Прокуратурою Харківської області (листи від 03.06.2019 № 28-р-19, від 05.06.2019 № 28-101вих19) повідомлено про направлення копії листа Рахункової палати до Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтава щодо виявлених ознак кримінального правопорушення з боку службових осіб ГУ ДФС у Харківській області.

Головним управлінням ДФС у Миколаївській області повідомлено Рахункову палату (лист від 12.06.2019 № 4547/9/14-29-13-01-11), що за результатами проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки ФОП Довжанського М. Л. щодо правомірності використання податкових пільг з ПДВ встановлено заниження податкових зобов'язань з ПДВ на суму 104,6 тис. гривень. Акт перевірки відповідно до вимог статті 42 ПКУ направлено ФОП Довжанському М. Л. засобами поштового зв'язку.

Головним управлінням ДФС у Харківській області повідомлено Рахункову палату (лист від 14.06.2019 № 18921/9/20-40-13-06-13), що за результатами проведених документальних позапланових невиїзних перевірок ФОП Феськової І. А. та Феськова О. М. з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ПДВ, ФОП Феськовій І. А. збільшено податкове зобов'язання з ПДВ на 2527327 грн та застосовано фінансову санкцію у розмірі 631831,8 грн, ФОП Феськову О. М. - 2395301 грн та 598825,3 грн відповідно. Зазначеними ФОП відповідні податкові повідомлення - рішення Головного управління ДФС у Харківській області оскаржуються в судовому порядку, рішення по суті позовних вимог станом на 13.06.2019 не прийнято.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь