Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.03.2018 № 5-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 27.04.2018 № 07-820).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату», Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 27.04.2018 № 07-821).

Про результати аудиту також поінформовано Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (лист від 27.04.2018 № 07-824).

Згідно з прийнятим Рахунковою палатою рішенням, інформацію про результати аудиту надіслано Міністру освіти і науки України (лист від 27.04.2018 № 07-822).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано об'єкту аудиту - Міністерству соціальної політики України ( лист від 27.04.2018 № 07-823).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 16.05.2018 № 18254/1/1-18 Мінсоцполітики (скликання), МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіну розглянути, вжити вичерпних заходів для усунення виявлених недоліків і порушень та за результатами проведеної роботи поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів.

На виконання доручення Мінсоцполітики листом від 21.06.2018 № 11843/0/2-18/56 поінформувало про прийняття наказу від 20.06.2018 № 915 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (далі - План заходів).

Відповідно до Плану заходів, зокрема, будуть вжиті заходи щодо забезпечення дотримання органами соціального захисту населення вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами), посилення контролю за своєчасним перерахуванням коштів, передбачених для виплати соціальних стипендій (термін виконання - червень 2018 року); запровадження моніторингу стану призначення та виплати вищими навчальними закладами соціальних стипендій і рівня забезпечення законодавчо визначеними пільгами їх кінцевих споживачів (термін виконання - ІІІ квартал 2018 року).

Протягом ІV кварталу 2018 року Планом заходів передбачено подати Кабінету Міністрів України пропозиції:

– щодо визначення у Положенні про Міністерство соціальної політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423 (зі замінами), завдань і функцій щодо соціального захисту студентів (курсантів) вищих навчальних закладів у частині забезпечення виплати їм соціальних стипендій;

– щодо узгодження норм постанов Кабінету Міністрів України від 01.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2006 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (зі змінами) та від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами).

Також Мінсоцполітики передбачено вжити заходів щодо забезпечення обґрунтованого планування та контролю за ефективним виконанням бюджетної програми за КПКВК 2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан виконання рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходах перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий