Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 16.06.2016 № 12-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та підготовку кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату судів

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та підготовку кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату судів надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 02.07.2016 № 02-1406).

Згідно із статтями 26 і 39 Закону України "Про Рахункову палату" Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 20.07.2016 № 02-1407).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та підготовку кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату судів надіслано Голові Держаної судової адміністрації України для контролю щодо усунення виявлених аудитом недоліків (лист 20.07.2016 № 02-1409), а з метою вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків надіслано Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (лист від 20.07.2016 № 02-1408) та Ректору національної школи суддів України (лист від 20.07.2016 № 02-1410).

Рахункова палата отримала лист Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя від 09.08.2016 № 04-29/15-2907, у якому повідомляється про направлення звернення Рахункової палати на розгляд та використання в роботі народним депутатам України - членам Комітету.

Міністерство фінансів України листом від 02.09.2016 № 31-08020-01-13/25252 на виконання доручення Кабінету Міністрів України поінформувало, що у межах компетенції опрацювало рішення Рахункової палати та погоджується з наданими пропозиціями.

Міністерство юстиції України листом від 15.08.2016 № 28291/8502-0-4-16/11 на виконання доручення Кабінету Міністрів України поінформувало щодо пропозиції Рахункової палати в частині внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Так, 02.06.2016 Верховною Радою України прийнято в новій редакції Закон України "Про судоустрій і статус суддів", який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) ". На сьогодні Радою з питань судової реформи як консультативно-дорадчим органом при Президентові України здійснюється підготовка проекту Закону України "Про Вищу раду правосуддя", який, зокрема, визначатиме організацію роботи Вищої ради правосуддя.

Державна судова адміністрація України листом від 09.08.2016 № 06-5704/16 поінформувала, що відповідними наказами затверджено: План заходів щодо усунення недоліків, зазначених у Звіті із закріпленням відповідальних посадових осіб та визначенням граничних строків виконання; Положення про облікову політику місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України; Типове положення про організацію бухгалтерського обліку в місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції, Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України.

Рахункова палата отримала лист Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 17.08.2016 № 15-7643/16, у якому повідомлено про затвердження Плану заходів з усунення недоліків, виявлених за результатами аудиту, відповідно до пропозицій Рахункової палати.

Національна школа суддів України листом від 29.08.2016 № 23-08/1867 поінформувала Рахункову палату про стан виконання пропозицій наданих за результатами проведеного контрольного заходу.

За результатами розгляду вказаних листів, відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий