Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-2

щодо Звіту про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель

На виконання рішення Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-2 (далі − Рішення) інформацію про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, надіслано Верховній Раді України (лист від 09.07.2019 № 04-2036).

Згідно зі статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аналізу у формі Рішення із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 09.07.2019 № 04-2038).

Рішення Рахункової палати про результати аналізу надіслано (лист від 09.07.2019 № 04-2037) Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики для розгляду на його засіданні.

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" Рішення та Звіт про результати аналізу надіслано також Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 09.07.2019 № 04-2039) для вжиття заходів щодо реалізації наданих пропозицій.

Першим Віце-Прем'єр-міністром України надано доручення від 26.07.2019 № 24268/1/1-19 Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Антимонопольному комітету України, Державній аудиторській службі України та Державній казначейській службі України розглянути Рішення, вжити заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують вирішення Урядом, подати пропозиції в установленому порядку.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило Рахункову палату (листи від 06.08.2019 № 3305-04/32396-03, від 21.08.2019 № 3305-04/35231-03 та від 28.08.2019 № 3305-04/35786-03), про розгляд ним Звіту, в тому числі спільно з Міністерством фінансів України, Державною аудиторською службою України, Державною казначейською службою України та Антимонопольним комітетом України за дорученням першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 22.07.2019 № 04-13/10-1173/р/(131728) до листа Рахункової палати від 09.07.2019 № 04-2036.

Аналіз наданої Мінекономрозвитку інформації засвідчив відсутність належних обґрунтувань керівництва Міністерства не сприйняття ним окремих рекомендацій, зокрема, щодо:

– вжиття заходів щодо виконання Мінекономрозвитку та ДП “ПРОЗОРРО” рішення Рахункової палати від 29.11.2018 № 30-4;

– аналізу стану виконання Мінекономрозвитку заходів другого етапу плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р, та вжиття заходів щодо його виконання;

– розроблення плану заходів щодо доопрацювання звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2018 рік, з метою розгляду його на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Згідно з наданою інформацією Мінекономрозвитку не погоджується і з пропозицією Рахункової палати затвердити організаційно-розпорядчий акт про порядок складання та оприлюднення звіту про результати щорічного аналізу Міністерством функціонування системи публічних закупівель та узагальненої інформації про результати здійснення контролю у сфері закупівель і дотримуватися його вимог при складанні щорічного звіту. В той же час, поінформовано про те, що Держаудитслужба, як визначений законодавством орган контролю та моніторингу порушень у сфері публічних закупівель, підтримує створення Мінекономрозвитку єдиної структури та форми щорічного звіту про функціонування системи публічних закупівель. Отже, пропозиція Рахункової палати є слушною.

На пропозицію Рахункової палати щодо приведення норм Закону України “Про публічні закупівлі” у відповідність з вимогами директив Європейського Союзу у сфері публічних закупівель та стандартів Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі Мінекономрозвитку повідомлено про підготовку та подання Кабінету Міністрів України проекту відповідних змін. На засіданні Верховної Ради України 10.09.2019 проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” прийнято за основу із скороченням строку підготовки.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова