Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 03.12.2019 № 36-2

щодо Звіту про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 02.01.2020 № 05-23).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату», Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 02.01.2020 № 05-22).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано об’єкту аудиту – Міністерству соціальної політики України (лист від 02.01.2020 № 05-24).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 03.01.2020 № 464/0/1-20 Мінсоцполітики і Мінфіну вжити відповідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі необхідності в установленому порядку подати пропозиції на розгляд Уряду.

Мінсоцполітики листами від 06.02.2020 № 1911/0/2-20/44 та від 05.03.2020 № 3426/0/2-20/44 поінформувало Рахункову палату, що на виконання її рішення від 03.12.2020 № 36-2 розроблено та вжито заходів щодо усунення виявлених аудитом порушень та недоліків. Зокрема, врегульовано питання збереження документів проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (далі – Проєкт): станом на 06.02.2020 з усіма індивідуальними консультантами Проєкту укладено додаткові угоди, умовами яких передбачено документальне оформлення передання справ у разі закінчення строку договору або його розірвання. Щодо недосконалості умов договорів повідомлено, що усі договори з індивідуальними консультантами передбачають санкції у вигляді розірвання договору у разі неякісного та / або несвоєчасного здійснення заходів.

Мінсоцполітики поінформувало про врахування при затвердженні 15.01.2020 кошторису за КПКВК 2501630 «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» вимог Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333.

Наказом Міністерства від 03.03.2020 № 187 затверджено План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих у Звіті про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку, затвердженому рішення від 03.12.2019 № 36-2 (далі – План заходів), із терміном виконання більшості з них – до 30.06.2020.

Зокрема, Планом заходів передбачено укладення з розробником програмного забезпечення ІС-ПРО договору про підтримку та оновлення програмного забезпечення, а також проведення консультацій щодо можливості ведення за його допомогою бухгалтерського обліку за всіма сферами Проєкту у двох валютах і складання звітності до МБРР у валюті позики; внесення змін до облікової політики Мінсоцполітики в частині особливостей бухгалтерського обліку Проєкту; забезпечення контролю за відображенням операцій за Проєктом з дотриманням робочого плану субрахунків Мінсоцполітики за всіма сферами обліку; підготовку методичних рекомендацій із обліку матеріальних цінностей об’єктами Проєкту тощо.

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан виконання рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходів перебуває на контролі.

  

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий