Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 03.12.2019 № 36-4

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати фінансового аудиту Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік надіслано Верховній Раді України (лист від 02.01.2020 № 16-16).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Прем’єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 02.01.2020 № 16-15).

Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Державній службі фінансового моніторингу України (лист від 02.01.2020 № 16-17).

Листом від 20.01.2020 № 04-13/10-134(12540) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету звернувся до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо опрацювання результатів аудиту, вжиття відповідних заходів реагування та інформування про результати опрацювання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати.

Кабінет Міністрів України доручив (доручення Прем’єр-міністра України від 29.01.2020 № 137/03-3) Мінфіну та Голові Держфінмоніторингу розглянути звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 20.01.2020 № 04-13/10-134(12540) і лист Рахункової палати від 02.01.2020 № 16-15, вжити відповідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінфін листом від 03.02.2020 № 11010-02-2/3212 поінформував Комітет Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункову палату про розгляд Звіту та повідомив, що особливості обліку інформаційних систем, визначення терміна „необоротні матеріальні активи спеціального призначення”, а також деталізації переліку об’єктів, які можуть обліковуватися на субрахунку 1116, врегульовано чинним законодавством шляхом класифікації активів в цілях бухгалтерського обліку, критеріїв їх визнання у складі основних засобів, нематеріальних активів, а також порядку формування відповідної інформації в бухгалтерському обліку.

Держфінмоніторинг листом від 30.01.2020 № 376/710-04 поінформував Рахункову палату про вжиті заходи за результатами проведеного фінансового аудиту.

Так, наказом від 24.01.2020 № 7 Держфінмоніторинг затвердив заходи щодо впровадження рекомендацій Рахункової палати за результатами фінансового аудиту.

Щодо недоліків складання табеля обліку робочого часу затверджено заходи для забезпечення постійного дотримання законодавства з оплати праці та внутрішніх документів Держфінмоніторингу, підготовлено проєкт наказу щодо затвердження форми табеля обліку використання робочого часу з відображенням відпрацьованого робочого часу працівників у годинах для працівників, що працюють неповний робочий день, відповідно до типової форми Табеля обліку робочого часу, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2018 № 489.

Крім того, запроваджено щоквартальний контроль за нарахуванням заробітної плати окремим працівникам Держфінмоніторингу вибірковим способом обізнаним спеціалістом Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом, визначеним начальником цього Управління, який не здійснював нарахування заробітної плати за період, що підлягав вибірковій перевірці. Затверджено заходи щодо усунення технічних помилок в алгоритмах програмного забезпечення відображення операцій та здійснення коригування нарахованої заробітної плати працівникам Держфінмоніторингу в разі виявлення помилок за результатами контролю вибірковим способом.

Підготовлено наказ про графік документообігу відповідно до вимог підпункту 5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88.

Щодо низького рівня внутрішнього контролю, то до 22.04.2020 вирішено здійснити організаційні заходи для запровадження системи внутрішнього контролю Держфінмоніторингу.

Управлінню планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом Держфінмоніторингу доручено забезпечити обов’язковість розкриття інформації у примітках до фінансової звітності під час підготовки річної фінансової звітності згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь