Співпраця Рахункової палати з INTOSAI

Рахункова палата є повноправним членом INTOSAI з 1998 року. 

Міжнародна організація вищих органів аудиту (INTOSAI) є міжнародною професійною організацією, що об'єднує вищі органи аудиту (ВОА) країн, які є членами Організації Об'єднаних Націй. INTOSAI створено у 1953 році, наразі до її складу входять ВОА 195 країн світу, ще 5 ВОА є асоційованих та 2 афілійованих членів організації.

Рахункова палата є повноправним членом INTOSAI з 1998 року та є відповідальною за виконання зобов’язань, які випливають із її членства в цій організації, про що також зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна».

Основним завданням INTOSAI є надання аудиторам усього світу можливості обміну інформацією, що становить спільний інтерес, інформацією щодо сучасних напрацювань у сфері аудиту та застосування професійних стандартів і найкращих методологій. INTOSAI декларує сприяння кращому державному управлінню шляхом заохочення ВОА до сприяння урядам у вдосконаленні їх діяльності, підвищення прозорості бюджетної сфери, забезпечення підзвітності, боротьби з корупцією, сприяння кваліфікованому та ефективному використанню державних ресурсів на користь народів.

У своїй діяльності INTOSAI керується Лімською декларацією про основні принципи здійснення аудиту (1977), що містить основні філософські та концептуальні підходи, визначає цінності демократичності та незалежності вищих органів фінансового контролю, а також Мексиканською декларацією незалежності ВОА (2007).

Офіційними мовами INTOSAI є арабська, англійська, французька, німецька та іспанська.

До складу INTOSAI входять сім регіональних організацій вищих органів аудиту, які забезпечують просування цілей INTOSAI на регіональному рівні, а саме:

 • Організація вищих органів аудиту країн Латинської Америки (OLACEFS), створена у 1965 році;
 • Організація вищих органів аудиту африканських країн (AFROSAI), створена у 1976 році;
 • Організація вищих органів аудиту країн арабського світу (ARABOSAI), створена у 1976 році;
 • Азіатська організація вищих органів аудиту (ASOSAI), створена у 1978 році;
 • Організація вищих органів аудиту країн Південнотихоокеанського регіону (SPASAI), створена у 1987 році;
 • Організація вищих органів аудиту країн Карибського регіону (CAROSAI), створена у 1988 році;
 • Європейська організація вищих органів аудиту (EUROSAI), створена у 1990 році.

Керівними органами INTOSAI є Конгрес, Керівна рада та Секретаріат:

 • Конгрес INTOSAI проводиться раз на три роки. Під час Конгресу відбувається підбиття підсумків діяльності робочих органів INTOSAI, затверджуються розроблені ними документи та приймаються стратегічні рішення щодо майбутнього функціонування організації;
 • Керівна рада складається з 16 членів, збирається один раз на рік з метою поточного управління та забезпечення безперервного функціонування організації між конгресами;
 • Секретаріат INTOSAI виконує адміністративні функції, постійно розташований у Відні (Австрія).

Робочими органами INTOSAI, що забезпечують виконання завдань з обміну інформацією та досвідом і розробки міжнародних стандартів аудиту та управління, є комітети INTOSAI, діяльність яких спрямована на досягнення таких стратегічних цілей:

 • розвиток професійних стандартів;
 • інституційний розвиток;
 • обмін знаннями;
 • INTOSAI як зразкова міжнародна організація.

Цілі визначаються п'ятирічним Стратегічним планом INTOSAI, а безпосередня робота із забезпечення їх досягнення виконується підкомітетами та робочими групами, що діють у рамках комітетів INTOSAI.

Рахункова палата в установленому порядку забезпечує участь своїх представників у роботі окремих комітетів, робочих та спеціальних груп, а також навчальних заходах, конференціях, семінарах, організованих під егідою INTOSAI, Ініціативи розвитку INTOSAI (семінари, програми дистанційного навчання тощо), тематика яких є актуальною для Рахункової плати.

Зокрема Рахункова палата бере участь у робочих групах INTOSAI:

 • з аудиту навколишнього середовища (INTOSAI WGEA);
 • з державного боргу (INTOSAI WGPD);
 • з питань боротьби з корупцією та відмиванням коштів (INTOSAI WG FACML).