Доступ до публічної інформації у 2011 році

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та наказу Голови Рахункової палати від 25.05.2011 № 69 управління інформаційної політики визначене відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації. Завдання щодо отримання, обліку, систематизації та надання відповідей за дорученням керівництва на інформаційні запити покладено на відділ зв'язків з органами державної влади та громадськістю управління інформаційної політики.

У 2011 році опрацьовано 42 інформаційних запити, які містили 62 питання. З них 22 інформаційних запити надійшло від громадян України, 17 − від журналістів, 3 − від громадських організацій.

Електронною поштою отримано 27 інформаційних запитів, факсом − 7, поштою − 6, телефоном − 2.

Аналіз запитів які надійшли до Рахункової палати показав, що найбільша кількість питань у запитах стосувалася тем діяльності АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій (12), оборони та правоохоронної діяльності (10), науки та гуманітарної сфери (8). Інші питання в запитах розподілились за наступною тематикою:

− промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність − 5;

− використання коштів державного бюджету в регіонах − 2;

− соціальна політика − 2;

− державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи − 2;

− правове забезпечення − 3;

− бюджетна політика − 1;

− використання коштів державного бюджету фінансовими та контролюючими органами − 1;

− робота Колегії  Рахункової палати − 6;

− кадрове, фінансове, організаційне забезпечення роботи Рахункової палати − 7.

Відповідь у повному обсязі надано на 17 інформаційних запитів, частково на 7 запитів, у відповіді відмовлено за 10 запитами, направлено за належністю в інші органи державної влади 2 запити, надані коментарі для засобів масової інформації за 2 запитами.