Доступ до публічної інформації у 2012 році

У 2012 році до Рахункової палати надійшло 46 інформаційних запитів. Всі запити опрацьовано відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З числа зазначених інформаційних запитів надійшли:

18 від громадян України (39,1%),

9 від журналістів (19,6%),

19 від громадських організацій (41,3%).

Електронною поштою отримано 23 інформаційних запити, факсом − 6, поштою − 17.

Аналіз запитів, які надійшли до Рахункової палати, показав, що найбільша кількість питань у запитах стосується питань правоохоронної діяльності 10 та соціальної політики − 8.

Інші питання в запитах розподілились за тематичними напрямами:

− промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність − 7;

− правове забезпечення − 6;

− використання коштів державного бюджету фінансовими та контролюючими органами − 6;

− використання коштів державного бюджету в регіонах − 5;

− наука та гуманітарна сфера − 5;

− АПК, природоохоронна діяльність, надзвичайні ситуації − 3;

− державний борг, міжнародна діяльність, робота фінансових установ − 3;

− бюджетна політика − 1;

− робота Колегії Рахункової палати − 3;

− кадрове та організаційне забезпечення роботи Рахункової палати − 6.

Відповідь у повному обсязі надано на 22 інформаційних запита, або 47,8%, частково − на 10 запитів (21,7%), у відповіді відмовлено по 11 запитах (23,9%). Відправлено за належністю в інші органи державної влади 3 інформаційних запити (6,5%).

Найбільш цікавою для запитувачів є інформація про результати аудитів, здійснених Рахунковою палатою (19), та інформація про Державну програму протидії корупції 2011−2015 рр. (5).