Доступ до публічної інформації у 2013 році

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» управління інформаційної політики  реалізовувало право громадян на публічну інформацію. Чітко дотримувався порядок і терміни роботи із запитувачами (фізичними, юридичними особами, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, громадськими організаціями, засобами масової інформації).

Протягом 2013 року до Рахункової палати надійшло 74 інформаційних запити, з них 48 − від громадян України (67,6%), 15 − від журналістів (21,1%), 8 − від громадських організацій (11,3%).

Електронною поштою надійшло 56 інформаційних запитів, факсом − 3, поштою − 12.

Найбільш затребуваною була інформація про результати аудитів, здійснених Рахунковою палатою. За тематикою запити стосувалися діяльності практично всіх структурних підрозділів, спільно з якими підготовлено відповіді запитувачам:

− з департаментом питань правового забезпечення − 15;

− з департаментом питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій − 11;

− з питань науки та гуманітарної сфери − 10;

− з департаментом питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності − 9;

− з департаментом з питань використання коштів державного бюджету в регіонах − 7;

− з департаментом з питань оборони та правоохоронної діяльності − 6;

− з департаментом з питань використання коштів державного бюджету фінансовими та контролюючими органами − 3;

− з департаментом з питань соціальної політики − 3;

− з департаментом з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ − 5;

− з департаментом з питань бюджетної політики − 2;

− з управлінням кадрового забезпечення − 3;

− з управлінням стандартів, аналітики та розвитку − 1.

Листи запитувачам готувалися оперативно, у визначений законом термін.

Рекламацій, зауважень від запитувачів не надходило.