Доступ до публічної інформації у 2014 році

Одним із напрямів забезпечення співпраці Рахункової палати з громадськістю є виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», який встановлює вимоги надання інформації за запитами громадян (якщо доступ до такої інформації не обмежено), а також оприлюднення на своєму вебсайті основних документів, у тому числі інформації про функції і повноваження Рахункової палати, звітів, контактних даних посадових осіб. Управління інформаційної політики, як структурний підрозділ відповідальний за організацію доступу до публічної інформації Рахункової палати, виконувало завдання щодо отримання, обліку, систематизації та надання відповідей на інформаційні запити.

Протягом 2014 року опрацьовано 33 інформаційних запити, з них 25 надійшли від громадян України (75%), 3 − від журналістів (9%), 1 − від народного депутата України Слюз Т. Я. (щодо пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Електронною поштою надійшло 26 інформаційних запитів, факсом − 2, поштою − 5.

Найзатребуванішою, як і у 2013 році, була інформація про результати здійснених Рахунковою палатою аудитів. Найбільшу кількість відповідей управління підготувало спільно з департаментами з питань використання коштів державного бюджету фінансовими та контролюючими органами (8) та з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності (6).

Кількісно відповіді на запити, які стосувалися компетенції інших структурних підрозділів Рахункової палати, розподілилися наступним чином:

− департамент з питань науки та гуманітарної сфери − 4;

− департамент з питань оборони та правоохоронної діяльності − 4;

− департамент з питань правового забезпечення − 3;

− департамент з питань використання коштів державного бюджету в регіонах − 2;

− департамент з питань соціальної політики − 1;

− департамент з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ − 2;

− департамент з питань бюджетної політики − 1;

− управління стандартів, аналітики та розвитку − 1;

− управління кадрового забезпечення − 2;

− управління інформаційних ресурсів та технологій − 3;

− управління інформаційної політики − 3;

− управління справами − 1;

− загальний відділ − 1.

У більшості випадків запитувану інформацію було надано (витяги з висновків результатів аудитів, окремі цифри і факти). Близько 40% запитів не було задоволено з традиційних причин: вказані питання не належали до компетенції Рахункової палати, за вказаними темами аудити не проводилися, інформація не підлягає розголошенню.

У випадках, коли суть питання не стосувалася компетенції Рахункової палати, запитувачам було надано поради, до яких інстанцій варто звернутися, щоб отримати змістовну відповідь. Один запит був переадресований до відповідної інстанції.