Доступ до публічної інформації у 2015 році

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (ст. 15, п. 1.10) управління інформаційної політики  у 2015 році реалізовувало право громадян на публічну інформацію, забезпечуючи організацію доступу до публічної інформації Рахункової палати шляхом отримання, обліку, систематизації та надання відповідей на інформаційні запити. Чітко дотримувався порядок і терміни роботи із запитами.

Протягом 2015 року до Рахункової палати надійшло 7 письмових запитів від народних депутатів (Геращенка А. Ю. − 3, Безбаха Я. Я., Луценко І. В., Шурми І. М. та 1 колективний від Головка М. Й., Левченка Ю. В., Іллєнка А. Ю.,  Марченка О. О., Осуховського О. І. , Бублика Ю. В.).

Крім того, опрацьовано 36 інформаційних запитів від фізичних та юридичних осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, з них 24 надійшли від громадян України (65%), 6 − від журналістів (17%), 3 − від громадських організацій (9%), 3 − від приватних фірм (9%).

Більшість запитів надійшла електронною поштою.

Найзатребуванішою, як і у 2014 році, була інформація про результати здійснених Рахунковою палатою аудитів. Найбільшу кількість відповідей управління підготувало спільно з департаментами з питань соціальної політики (10), з питань оборони та правоохоронної діяльності (6), з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій (4).

Кількісно відповіді на запити, які стосувалися компетенції інших структурних підрозділів Рахункової палати, розподілилися так:

− департамент з питань науки та гуманітарної сфери − 3;

− департамент з питань використання коштів державного бюджету в регіонах − 3;

− департамент з питань правового забезпечення − 2;

− департамент з питань доходів бюджету − 2;

− департамент з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності − 2;

− департамент з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ − 1;

− департамент з питань бюджетної політики − 1;

− управління кадрового забезпечення − 4;

− управління інформаційної політики − 3;

− управління організаційного забезпечення засідань Рахункової палати − 2;

− управління стратегічного розвитку, аналітики та стандартів − 1.

У більшості випадків запитувану інформацію було надано (витяги з висновків результатів аудитів, окремі цифри і факти). Близько 10% запитів не було задоволено з традиційних причин: вказані питання не належали до компетенції Рахункової палати, за вказаними темами аудити не проводилися, інформація не підлягає розголошенню.

У разі, коли тема не стосувалася компетенції Рахункової палати, запитувачам було надано поради, до яких інстанцій варто звернутися, щоб отримати змістовну відповідь.

З метою поліпшення зв'язків з громадськістю, кращого вивчення громадської думки у звітному періоді управлінням було зініційовано створення нової інтерактивної рубрики на вебсайті Рахункової палати − «Думка користувача», в якій розміщено анкети для користувачів сайту з запитаннями щодо якості сайту та матеріалів на ньому.