Координований паралельний аудит EUROSAI з питань зміни клімату

Метою цього координованого аудиту було оцінити, яким чином адаптаційна політика та інші заходи впроваджуються на національному рівні, визначити урядові виклики, пов’язані зі зміною клімату, та надати загальні висновки та рекомендації. Крім того, метою кооперативного аудиту було обмін знаннями з іншими ВОА. Очікувалося, що зміна клімату матиме серйозні наслідки для таких секторів, як енергетика, сільське та лісове господарства, а також значний вплив на інфраструктуру, наприклад, на транспорт та водопостачання. Кооперативний аудит показав, що уряди недостатньо підготовлені для очікуваних наслідків зміни клімату і не мають адекватних дій, спрямованих на подолання цих неминучих негативних наслідків.

Звіт