Проєкт: «Зміцнення потенціалу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів» (EU4ACU)

Партнер з розвитку: Європейський союз

Виконавець: Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG

Бенефіціар: Рахункова палата

Реципієнт: Рахункова палати

Тривалість: 09.2021-09.2022

В Україні тривають численні реформи державного та приватного секторів, які мають на меті наблизити країну до Європи, синхронізувати її зі стандартами ЄС та міжнародними стандартами, а також із належною міжнародною практикою. Поточна програма реформ Уряду керується Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом. Серед численних реформ, що проводяться та плануються у державному секторі, управління публічними фінансами (public finance management, PFM) було виділено як пріоритетну сферу відносин між ЄС та Україною. Це відображено у Стратегії розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки, яка ґрунтується на запиті громадськості щодо об’єктивної експертної оцінки управління державними коштами та державним майном.

Оскільки Україна впроваджує реформи державного сектору, надзвичайно важливо зміцнити нинішню систему управління публічними фінансами, запроваджуючи більш надійні механізми та запобіжні заходи для викорінення зловживань та корупції. Визнаючи важливість управління публічними фінансами для відносин між ЄС та Україною, 17 листопада 2017 р. ЄС схвалив програму допомоги, призначену для надання підтримки впровадженню урядової Стратегії управління державними фінансами (УДФ) та плану дій щодо реформи УДФ.

Проєкт EU4ACU є частиною програми «Розвиток зовнішнього аудиту та контролю державних фінансів в Україні» (EU for better public finance audit). Завдання проєкту - допомогти Уряду України у реалізації стратегії щодо зміцнення управління публічними фінансами відповідно до загальних вимог ЄС.

Цей проект ЄС покликаний забезпечити більш ефективний нагляд за державними ресурсами за рахунок розширення можливостей зовнішнього аудиту бюджетних коштів з боку вищого органу аудиту України - Рахункової палати. Відповідно до міжнародних принципів і стандартів, робота вищих органів аудиту  (ВОА) полягає в тому, щоб виступати незалежним охоронцем фінансових інтересів громадян країни. Зовнішні перевірки ВОА відповідно до міжнародних принципів та стандартів передбачають: (І) попередження про ризики та недоліки, (ІІ) надання рекомендацій щодо того, як покращити управління державними фінансами, та (ІІІ) інформування громадян про те, як витрачаються їхні гроші.

У межах цього проєкту протягом дворічного періоду буде реалізовано 11 заходів, які, в свою чергу, містять 45 завдань.

Удосконалена методологія аудиту - впровадження ризик-орієнтованого планування аудиту, приведення аудитів відповідності та ефективності до стандартів ISSAI, підтримка аудиторських перевірок відповідності та ефективності, впровадження сучасної системи контролю та забезпечення якості аудиту;

Удосконалення законодавства та регуляторних актів - експертна підтримка, рекомендації та аналіз щодо змін до Закону України «Про Рахункову палату» та інших відповідних нормативних актів, сприяння удосконаленню внутрішніх регуляторних актів Рахункової палати;

Інституційний розвиток – підтримка впровадження стратегії інституційного розвитку Рахункової палати, вдосконалення стратегічного та оперативного планування та системи внутрішнього контролю, побудова надійної системи управління процесами та підзвітності;

Посилення спостережних механізмів та комунікації щодо ключових результатів роботи РП – допомога у впровадженні Комунікаційної стратегії РП шляхом розробки та впровадження доступних інформаційних продуктів та інструментів щодо основних результатів роботи РП та посилення процедур моніторингу впровадження рекомендацій РП, а також оцінки результатів моніторингу.

Досягнення очікуваних результатів, визначених для проєкту, дозволить здійснити важливі реформи, а також сприятиме впровадженню ключових елементів урядової стратегії щодо посилення управління публічними фінансами. Це дозволить налагодити більш ефективний бюджетний контроль, допоможе у подоланні бюджетної неефективності, зловживань, а також дозволить запобігти корупції у тих сферах, де залучені державні фінанси.