Проєкт: «Зміцнення потенціалу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів» (EU4ACU)

Партнер з розвитку: Європейський союз

Виконавець: DAI Global Austria GmbH & Co KG

Бенефіціар/реципієнт: Рахункова палата

Тривалість: 09/2020−09/2024

Міжнародний договір: Рамкова Угода між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікована із Заявою Законом України від 03.09.2008 № 360-VI. Угода про фінансування програми «Підтримка державного управління фінансами для України  EU4PFM».

Загальна ціль Проєкту: Більш ефективний нагляд за публічними (державними) ресурсами шляхом вдосконалення спроможностей зовнішнього аудиту бюджетних коштів.

Мета: Рахункова палата розвиває достатню спроможність та правові повноваження для виконання своїх функцій відповідно до кращої міжнародної практики.

Україна має здійснити численні реформи у державному та приватному секторах, щоб виконати умови, необхідні для отримання членства у Європейському Союзі. Поточна програма реформ Уряду створена з урахуванням положень Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Серед численних реформ, які здійснюються у державному секторі є реформа управління державними фінансами (УДФ), що визначена пріоритетною для відносин між ЄС та Україною. Як передбачається, вона сприятиме більш ефективному бюджетному контролю, усуне ризики зловживання та корупції в державних фінансах. Ці цілі знайшли своє відображення в Стратегії розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки, яка базується на необхідності задоволення вимог суспільства щодо надання об’єктивної експертної оцінки правильності та ефективності управління державними коштами та державним майном.

Прискорення вступу України до ЄС, проблеми воєнного часу та очікувані труднощі повоєнного відновлення актуалізували питання зміцнення інституційної спроможності вищого органу аудиту України відповідно до стандартів INTOSAI.

Проєкт «Зміцнення потенціалу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів» (EU4ACU) покликаний сприяти більш ефективному нагляду за державними ресурсами шляхом підвищення якості зовнішнього аудиту цих коштів. Зусилля цього Проєкту спрямовані на зміцнення інституційного потенціалу Рахункової палати для проведення зовнішнього аудиту у відповідності зі стандартами ISSAI та забезпечення включення до нормативно-правової бази Рахункової палати принципів і стандартів INTOSAI, а також їх використання у щоденній роботі. Реалізація Проєкту відбувається за чотирма компонентами (напрямами):

Компонент 1: «Наближення нормативно-правової бази та регуляторні зміни» − експертна підтримка, рекомендації та аналіз змін до Закону України «Про Рахункову палату» та інших відповідних нормативних актів, сприяння удосконаленню внутрішніх регуляторних актів Рахункової палати.

Компонент 2: «Інституційний розвиток»  сприяння у виконанні стратегії інституційного розвитку Рахункової палати, удосконаленні стратегічного та річного планування, внутрішньої системи контролю та створення надійних систем управління процесами, підзвітності та систем розробки шляхів розвитку.

Компонент 3: «Удосконалена методологія аудиту»  впровадження ризик-орієнтованого планування аудиту, підтримка у розробленні методичних посібників на основі стандартів ISSAI, навчальних програм, проведення пілотних аудитів, впровадження сучасної системи контролю якості аудитів та  закладення основи для співпраці внутрішніх та зовнішніх аудиторів.

Компонент 4: «Посилення спостережних механізмів та комунікації щодо ключових результатів роботи Рахункової палати» − підтримка реалізації комунікаційної стратегії Рахункової палати шляхом розробки та впровадження доступних інформаційних продуктів та інструментів за основними результатами роботи Рахункової палати, покращення процедур моніторингу виконання її рекомендацій та оцінки результатів моніторингу.