ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення Рахункової палати
від 10.07.2018 № 17-4
 (зі змінами, внесеними
рішеннями Рахункової палати
від 18.07.2018 № 18-4,
від 24.07.2018 № 19-9,
від 07.08.2018 № 20-6,
від 09.08.2018 № 21-6,
від 28.08.2018 № 22-5,
від 11.09.2018 № 23-6,
№ 23-7 та № 23-10,
від 25.09.2018 № 24-7,
від 09.10.2018 № 26-8,
від 13.11.2018 № 29-7,
від 29.11.2018 № 30-7)

 

План роботи Рахункової палати на 2018 рік
(нова редакція)

І півріччя

І квартал

Дата засідання - 23 січня 2018 року

1. Звіт про результати аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду «Укриття».

Відповідальна: член Рахункової палати Шулежко М. Я.

2. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.

Відповідальний: член Рахункової палати Самусь Г. Ю. (за участю терито­ріальних управлінь).

3. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2016-2017 роках Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на державне регулювання ринку цінних паперів.

Відповідальний: член Рахункової палати Пилипенко В. П.

 

Дата засідання - 13 лютого 2018 року

4. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів.

Відповідальна: член Рахункової палати Шулежко М. Я. (за участю терито­ріальних управлінь).

5. Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

Відповідальний: член Рахункової палати Заремба І. М.

6. Звіт про результати аудиту ефективності використання Міністерством екології та природних ресурсів України коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів.

Відповідальна: член Рахункової палати Шулежко М. Я. (за участю терито­ріальних управлінь).

7. Спільний звіт про результати міжнародного координованого аудиту функціонування Міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати».

Відповідальна: член Рахункової палати Шулежко М. Я.

8. Звіт про результати аналізу нормативно-правового забезпечення Кабінетом Міністрів України виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Відповідальний: член Рахункової палати Пилипенко В. П.

 

Дата засідання - 6 березня 2018 року

9. Звіт про результати аналізу фінансування та виконання програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні.

Відповідальний: член Рахункової палати Пилипенко В. П.

10. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя Вищим господарським судом України.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

11. Звіт про результати аудиту ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання та ввезення на митну терито­рію України лікарських засобів і медичних виробів.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І. (за участю терито­ріальних управлінь).

12. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

Відповідальний: член Рахункової палати Заремба І. М.

13. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на створення і забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг.

Відповідальний: член Рахункової палати Самусь Г. Ю. (за участю терито­ріальних управлінь).

14. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, та розпорядження ними.

Відповідальна: член Рахункової палати Шулежко М. Я. (за участю терито­ріальних управлінь).

 

Дата засідання - 13 березня 2018 року

15. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації.

Відповідальний: член Рахункової палати Заремба І. М.

16. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідальний: член Рахункової палати Заремба І. М. (за участю терито­ріальних управлінь).

17. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

Відповідальна: член Рахункової палати Шулежко М. Я. (за участю терито­ріальних управлінь).

18. Звіт про результати аудиту стану виконання повноважень Міністерством юстиції України щодо забезпечення контролю за справлянням адміністративних зборів та платежів у сфері державної реєстрації.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І. (за участю терито­ріальних управлінь).

 

Дата засідання - 22 березня 2018 року

19. Звіт Рахункової палати за 2017 рік.

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

 

IІ квартал

Дата засідання - 11 квітня 2018 року

20. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

21. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

22. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку з викидів у атмосферне повітря та скидів у водні об'єкти.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.

23. Висновки щодо виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

 

Дата засідання - 24 квітня 2018 року

24. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній інспекції ядерного регулювання України на забезпечення державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.

25. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Антимонопольним комітетом України.

Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.

26. Звіт про результати аналізу формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016 - 2017 роках.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.

27. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів медичної субвенції на загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки у Львівській і Рівненській областях.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.

 

Дата засідання - 15 травня 2018 року

28. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2017 році.

Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.

29. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів окремих трансфертів з Державного бюджету України, наданих бюджету м. Умань.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.

30. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування громадян України за кордоном.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

31. Звіт про результати аналізу Звіту Антимонопольного комітету України за 2017 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.

32. Звіт про результати фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.

33. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.

34. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на захист від шкідливої дії вод та розвиток водного господарства на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.

 

Дата засідання - 31 травня 2018 року

35. Звіт про результати аналізу стану публічних (державних) закупівель у 2017 році.

Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.

36. Звіт про результати аудиту стану використання бюджетних коштів на відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам органами державної влади, та на забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

37. Висновок про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік у першому кварталі.

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

38. Звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2017 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.

 

Дата засідання - 12 червня 2018 року

39. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.

40. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією Міністерства закордонних справ України.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.

41. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

42. Звіт про результати аудиту ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання навчальними закладами послуг із здобуття вищої освіти.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.

 

Дата засідання - 26 червня 2018 року

43. Звіт про результати аналізу реалізації рекомендацій, наданих Рахунковою палатою, органам державної влади за результатами аудитів ефективності використання бюджетних коштів на заходи з інженерно-технічного облаштування кордону та міжнародної технічної допомоги.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

44. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній академії прокуратури України.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

45. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами щодо забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог валютного законодавства.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г. (за участю терито­ріальних управлінь).

46. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист ветеранів війни.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

47. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету, спрямованої місцевим бюджетам на виплату тимчасової державної допомоги дітям.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В. (за участю терито­ріальних управлінь).

 

ІІ півріччя

ІІІ квартал

Дата засідання - 24 липня 2018 року

48. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2017" в Україні.

Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.

49. Звіт про результати фінансового аудиту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.

50. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Міністерством екології та природних ресурсів України на охорону і раціональне використання водних ресурсів.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П. (за участю територіальних управлінь)

51. Звіт про результати аудиту ефективності використання у Кіровоградській та Чернівецькій областях додаткового обсягу освітньої субвенції.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В. (за участю територіальних управлінь)

 

Дата засідання - 9 серпня 2018 року

52. Звіт про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.

53. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги Державною установою "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

54. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на будівництво та реконструкцію гідроакумулюючих електростанцій та управління об'єктами державної власності у сфері гідроенергетики.

Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М. (за участю територіальних управлінь)

55. Звіт про результати внутрішнього аудиту Рахункової палати за 2014 - 2017 роки.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

 

Дата засідання - 28 серпня 2018 року

56. Звіт про результати аудиту ефективності управління майном Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, що має фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.

57. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В. (за участю територіальних управлінь)

58. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.

59. Висновок про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік у першому півріччі.

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

 

Дата засідання - 11 вересня 2018 року

60. Звіт про результати аудиту ефективності виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва і за Рамковою програмою Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І. (за участю територіальних управлінь)

61. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В. (за участю територіальних управлінь)

62. Звіт про результати аналізу виконання заходів з реалізації Стратегії подолання бідності.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

63. Звіт про результати аудиту ефективності функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального з метою контролю за надходженням акцизного податку.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г. (за участю територіальних управлінь)

64. Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

 

Дата засідання - 25 вересня 2018 року

65. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів Управлінням державної охорони України.

Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.

66. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

67. Звіт про результати аудиту ефективності використання Державною судовою адміністрацією України бюджетних коштів на заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для здійснення правосуддя.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

68. Звіт про результати аудиту ефективності справляння доходів від власності суб'єктів господарю­вання, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.

69. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І. (за участю терито­ріальних управлінь)

70. Висновки щодо проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

 

IV квартал

Дата засідання - 9 жовтня 2018 року

71. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2018 року в частині надходжень.

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

 

Дата засідання - 23 жовтня 2018 року

72. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи державного управління.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.

73. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України Державною службою України з безпеки на транспорті.

Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М. (за участю територіальних управлінь)

74. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині забезпечення повноти та своєчасності сплати податків суб'єктами господарювання в сільському господарстві.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г. (за участю територіальних управлінь)

75. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління на здійснення її діяльності.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.

76. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність.

Відповідальний: член Рахункової палати відповідно Богун В. П. (за участю терито­ріальних управлінь)

 

Дата засідання - 13 листопада 2018 року

77. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Міністерством аграрної політики та продовольства України на дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку агропромислового комплексу.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.

78. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади Хмельницької та Чернівецької областей щодо повноти та своєчасності сплати податків та інших надходжень до державного бюджету суб'єктами господарювання у сфері лісового господарства.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г. (за участю територіальних управлінь)

79. Висновок про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік у січні - вересні.

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

80. Звіт про результати фінансового аудиту Національної комісії з радіаційного захисту населення.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.

 

Дата засідання - 29 листопада 2018 року

81. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В. (за участю територіальних управлінь)

82. Звіт про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов'язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2017 рік.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.

83. Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства «ПРОЗОРРО», що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.

84. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на керівництво та управління у сфері юстиції.

Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.

85. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання повноважень органами Державної фіскальної служби України.

Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г. (за участю територіальних управлінь)

86. Про розгляд проекту Плану роботи Рахункової палати на 2019 рік.

Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.

 

Дата засідання - 4 грудня 2018 року

87. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку національних театрів та використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М. (за участю територіальних управлінь)

88. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.

 

Дата засідання - 18 грудня 2018 року

89. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

90. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.

91. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державним агентством з питань електронного урядування України на електронне урядування та Національну програму інформатизації.

Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М. (за участю територіальних управлінь)

92. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення здійснення правосуддя місцевими господарськими судами.

Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.

93. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на надання загальної середньої освіти та управління ним об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І. (за участю терито­ріальних управлінь)