ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
від 30.11.2020 № 32-1
(із змінами, внесеними рішеннями
Рахункової палати
від 08.12.2020 № 33-4;
від 22.12.2020 № 34-4;
від 26.01.2021 № 1-4;
від 09.02.2021 № 2-2;
від 18.02.2021 № 3-1;
від 23.02.2021 № 4-7;
від 23.03.2021 №№ 5-4, 5-6;
від 08.04.2021 № 6-1;
від 13.04.2021 № 8-4;
від 29.04.2021 № 9-1;
від 11.05.2021 № 10-2;
від 25.05.2021 № 11-7;
від 08.06.2021 №№ 12-4, 12-5, 12-6;
від 13.07.2021 № 15-7;
від 31.08.2021 № 18-5;
від 28.09.2021 № 21-6;
від 12.10.2021 № 24-1;
від 21.10.2021 № 25-1;
від 26.10.2021 № 26-6;
від 09.11.2021 №№ 27-4, 27-5;
від 18.11.2021 № 28-1;
від 23.11.2021 № 30-1;
від 06.12.2021 № 31-1;
від 07.12.2021 № 32-1;
від 21.12.2021 № 34-11)
 

План роботи Рахункової палати на 2021 рік

 
Дата засідання* – 26 січня 2021 року
 
1. Аудит ефективності використання коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
2. Звіт про діяльність робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, за період 2017–2020 років.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* – 9 лютого 2021 року
 
3. Перевірка стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2019 рік.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
4. Звіт про роботу в 2020 році Групи аудиторів за програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (ППС ЄІС), зокрема: «Басейн Чорного моря 2014−2020 роки», «Україна-Румунія 2014−2020 роки», «Україна-Угорщина-Словаччина-Румунія 20142020 роки», «Україна-Польща-Білорусь 20142020 роки».
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
5. Звіт про роботу в 2020 році групи аудиторів за Дунайською транснаціональною програмою.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* – 23 лютого 2021 року
 
6. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою морського та річкового транспорту України та надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
7. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
8. Аудит ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю надходження до державного бюджету орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
 
Дата засідання* – 23 березня 2021 року
 
9. Аудит ефективності виконання повноважень Міністерством інфраструктури України з формування та реалізації державної політики у сфері авіаційного транспорту, використання повітряного простору України та наслідки для державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
10. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
11. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній інспекції енергетичного нагляду України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
 
Дата засідання* – 8 квітня 2021 року
 
12. Аналіз річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
13. Звіт Рахункової палати за 2020 рік.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 13 квітня 2021 року
 
14. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.
Відповідальні: Пацкан В. В., Невідомий В. І., Яремчук І. М.
 
 
Дата засідання* – 11 травня 2021 року
 
15. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету на надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
 
Дата засідання* – 25 травня 2021 року
 
16. Аудит ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджету.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
17. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з електричної енергії до Державного бюджету України.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
18. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній службі здоров’я України на первинну медичну допомогу.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
19. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у першому кварталі.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 08 червня 2021 року
 
20. Аналіз щорічного звіту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
21. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення діяльності органів системи Служби безпеки України.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
22. Аудит ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* – 22 червня 2021 року
 
23. Аналіз звіту Фонду державного майна України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
24. Аудит ефективності справляння доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
25. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Державною судовою адміністрацією України на забезпечення заходів з інформатизації.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
26. Фінансовий аудит Міністерства цифрової трансформації України за 2020 рік.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
27. Міжнародний координований аудит «Транскордонне перевезення відходів в світлі положень Базельської конвенції».
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* – 13 липня 2021 року
 
28. Аудит ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
29. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
30. Фінансовий аудит Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
 
Дата засідання* – 27 липня 2021 року
 
31. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, передбачених Міністерству оборони України на капітальний ремонт (відновлення) озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
32. Аудит ефективності використання у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
 
Дата засідання* – 31 серпня 2021 року
 
33. Аудит ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
34. Аудит ефективності використання Адміністрацією Державної прикордонної служби України бюджетних коштів на заходи з інженерно-технічного облаштування кордону.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
35. Aналіз Звіту Антимонопольного комітету України за 2020 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
36. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у першому півріччі.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 14 вересня 2021 року
 
37. Аудит ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національним інститутом раку та зміцнення його матеріально-технічної бази.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
38. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
 
Дата засідання* – 28 вересня 2021 року
 
39. Аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
40. Аудит ефективності використання бюджетних коштів спрямованих Державній екологічній інспекції України.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
41. Експертиза проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 12 жовтня 2021 року
 
42. Аудит ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині контролю за повнотою нарахування та сплати до державного бюджету збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
43. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Міністерству юстиції України на виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України, а також використання і розпорядження об’єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
44. Аналіз виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2021 року в частині надходжень загального фонду.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 26 жовтня 2021 року
 
45. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на розвиток і модернізацію державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
46. Аудит ефективності використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
47. Аудит ефективності використання залишків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованих на спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню Донецької області.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
 
Дата засідання* – 09 листопада 2021 року
 
48. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству юстиції України на забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
49. Аудит ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до державного бюджету рентної плати за спеціальне використання води.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
 
Дата засідання* – 18 листопада 2021 року
 
50. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у січні–вересні.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 23 листопада 2021 року
 
51. Аудит ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
52. Фінансовий аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
 
Дата засідання* – 07 грудня 2021 року
 
53. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, передбачених Міністерству оборони України на тилове забезпечення Збройних Сил України (придбання пально-мастильних матеріалів, продовольче та речове забезпечення особового складу Збройних Сил України).
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
54. Аудит ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
55. Фінансовий аудит Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
56. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Національному агентству з питань запобігання корупції виділених на керівництво та управління у сфері запобігання корупції та на фінансування статутної діяльності політичних партій.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
57. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на державну підтримку кінематографії та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
 
Дата засідання* – 14 грудня 2021 року
 
58. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я України для здійснення публічних закупівель за бюджетними програмами «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
59. Аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* – 21 грудня 2021 року
 
60. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
61. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення формування та реалізацію державної політики у сферах популяризації України у світі, державного іномовлення, інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
62. Аналіз забезпечення Антимонопольним комітетом України державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
63. Аудит ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, проведення та завершення розпочатих у попередній період будівельно-ремонтних робіт, реконструкції існуючих спортивних комплексів, палаців спорту, басейнів.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
64. Аналіз ефективності управління об’єктами державної власності у газовому секторі, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
65. Аудит ефективності управління державним майном органом управління, державними установами, організаціями, підприємствами, що забезпечують діяльність Кабінету Міністрів України, що має фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
66. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних напоїв до державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
 
* Дата засідання є у тому числі датою розгляду звітів за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).