Працівників Рахункової палати залучатимуть до перевірки якості аудитів

14.05.2024 16:59

Рахункова палата на засіданні 14 травня затвердила Порядок залучення працівників Рахункової палати до перевірки якості здійснення аудиту. Це рішення є суттєвим кроком до вдосконалення системи управління якістю аудитів в цілому, оскільки перевірка (hot review) проводиться задля підтвердження що:

– було дотримано всіх процедур необхідних при здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

– звіт за результатами аудиту підготовлено відповідно до кращої практики та вимог міжнародних стандартів вищих органів аудиту, зокрема ISSAI 140 «Контроль якості для Вищих органів аудиту»;

– цілі аудиту досягнуто;

– результати аудиту були правильно інтерпретовані, тощо.

 

Загалом зазначений Порядок поширюється на перевірку якості здійснення фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності.

До перевірки якості здійснення аудиту будуть залучатися працівники департаментів, які здійснюють аудити, та за своєю професійною компетенцією здатні виконувати таку перевірку (є керівниками департаментів, основними завданнями яких є здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), та/або були керівниками або заступниками керівника контрольної групи аудиту), пройшли відповідне навчання у міжнародних партнерів та мають практичні навички проведення певного виду аудиту (за умови, що вони не брали участь в аудиті, який перевіряється та не є працівниками департаменту, відповідального за цей аудит).

Згаданий Порядок розроблений за сприяння експертів проєкту «Зміцнення потенціалу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів України» (EU4ACU)