Рахункова палата затвердила Звіт про результати аналізу Звіту АМКУ за 2023 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету

03.07.2024 18:15

Викладена у Звіті Антимонопольного комітету за 2023 рік інформація в цілому відображає результати його діяльності та стан виконання визначених законодавством завдань і повноважень. Однак, у процесі аналізу виявлено окремі недоліки. Про це повідомив відповідальний за контрольний захід член Рахункової палати Геннадій Пліс на засіданні Рахункової палати 2 липня.

Загалом аудитори позитивно оцінили якість підготовки Звіту АМКУ, як за змістом, так і за формою. Однак зауважили, що у Звіті АМКУ не розкрито інформацію щодо публічних закупівель, за якими виявлено змову під час проведення торгів (на суму 5 млрд грн), недостатньо обґрунтовані дані про розмір економічного ефекту діяльності АМКУ (7,9 млрд грн) оскільки неоднозначно тлумачиться методологія його визначення.

Аудитори зауважили, що у Звіті АМКУ некоректно підраховані опрацьовані заяви на концентрацію та узгоджені дії, що призвело до неточного відображення інформації про стан виконання результативних показників у річному Звіті та Звіті про виконання паспорта бюджетної програми.

Антимонопольний комітет також не відобразив у своєму Звіті інформацію про 27 скасованих судами рішень про накладення штрафу (загальною сумою 811,8 млн грн), вказують аудитори. Наведено неповну інформацію про результати виконавчих проваджень й не відображено дані про перерахування до держбюджету коштів за результатами примусового виконання рішень АМКУ.

Рахункова палата звертає увагу АМКУ на недоліки планування його роботи. Зокрема, у Плані роботи на 2023 рік хоча і визначено заходи, що мали бути впроваджені, але не вказано їх очікуваних результатів та відповідальних за виконання. Це унеможливлює оцінку отриманих результатів.

Окрім цього, аудитори проаналізували стан виконання рекомендацій, наданих за результатами аналізу Звіту АМКУ за 2022 рік. Так, зокрема, Комітет затвердив новий Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також оптимізував штатні посади. Водночас АМКУ не до кінця реалізував рекомендацію, що стосувалася необхідності створення відкритого реєстру розпочатих досліджень ринків та неповністю відобразив у річному звіті інформацію про реалізацію досліджень ринків.

 

Щоб усунути виявлені недоліки Рахункова палата рекомендувала Комітету розробити і затвердити:

– окремий порядок/регламент/методологію щодо формування Звіту про діяльність АМКУ, зокрема щодо його впливу на виконання Державного бюджету України, а назву Звіту, який АМКУ щороку подає до парламенту, – привести у відповідність до законодавства (найменувати «Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України»);

– план діяльності на середньостроковий період, а також річні плани, із визначенням конкретних очікуваних результатів, строків їх досягнення та відповідальних виконавців;

– план заходів щодо усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків та забезпечити його виконання.

– а також переглянути положення Порядку розрахунку економічного ефекту від заходів з контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (в частині розрахунку розміру).

Присутній на засіданні керівник апарату АМКУ Олександр Гладський погодився з висновками Рахункової палати та подякував аудиторам за надані рекомендації.

Звіт та рішення за результатами аналізу будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати та надіслані Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Антимонопольному комітету України.