Рахункова палата поновила роботу Консультативно-наукової ради: погоджено новий склад

03.07.2024 18:51

Рахункова палата поновила роботу Консультативно-наукової ради, затвердивши її склад на наступні п’ять років. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 2 липня. Очолив Раду віцепрезидент НАН України, академік НАНУ, доктор історичних наук, професор Олег Рафальський.

До складу Ради увійшли 19 фахівців у галузі права, соціології, економіки, фінансів, аудиту, фіскальної та бюджетної політики, державного фінансового контролю:

- директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», академік НАНУ, доктор економічних наук, професор Валерій Геєць,

- директор державної установи «Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України», академік НАНУ, доктор економічних наук, професор Елла Лібанова,

- заступник голови Консультативно-наукової ради, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор Ігор Лютий,

- економічний радник ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», доктор економічних наук Валентина Баліцька,

- ректор Державного торговельно-економічного університету, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор економічних наук, професор Анатолій Мазаракі

-  та інші науковці.

 Згідно з оновленим Положенням Консультативно-наукова рада:

– досліджуватиме проблемні питання діяльності Рахункової палати та рекомендуватиме шляхи їх вирішення;

– надаватиме наукові й консультативно-експертні рекомендації щодо стратегічних напрямів розвитку інституції та посилення інституційної спроможності;

– вноситиме наукові рекомендації щодо аналізу державних стратегій, макроекономічних тенденцій розвитку світової та національної економіки, стратегічних секторів, що впливають на сферу публічних фінансів, виконання державних соціальних зобов'язань, добробут громадян;

–   формуватиме наукові пропозиції щодо фіскальної політики в контексті вирішення завдань забезпечення економічного розвитку в умовах війни та повоєнного відновлення національної економіки;

– допомагатиме інституції впроваджувати кращі світові практики та міжнародні стандарти;

Члени Консультативно-наукової ради Рахункової палати також братимуть участь у підвищенні професійного рівня та компетенцій працівників апарату Рахункової палати, проводитимуть тематичні семінари, тренінги тощо.