Фінансовий аудит Держатомрегулювання виявив проблеми з обліком міжнародної технічної та гуманітарної допомоги

04.07.2024 18:37

Фінансова звітність Державної інспекції ядерного регулювання України за 2023 рік складена належним чином, однак вона має, зокрема, викривлення в частині обліку міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, а також – внесеного капіталу. Таке встановила Рахункова палата у результаті здійснення фінансового аудиту інституції.

В межах аудиту фінансова та зведена бюджетна звітність Держатомрегулювання за 2023 рік аналізувалася на предмет повноти, достовірності та відповідності нормативно-правовим документам. Як зазначається у Звіті, затвердженому за результатами аудиту 2 липня на засіданні Рахункової палати, загалом фінансова звітність Держатомрегулюванняскладена відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Однак Держатомрегулюванням допущено помилки та недотримання законодавства при здійсненні окремих господарських операцій, веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності. Зокрема:

– здійснюється неправильний облік гуманітарної та міжнародної технічної допомоги (63,7 млн грн);

– неправильно обліковується внесений капітал (некоректно відображено нараховану амортизацію на суму 274,6 тис. грн);

– не дотримано вимог законодавства щодо витрат на оплату праці на загальну суму 198,9 тис. грн (не проведено повні розрахунки з окремими працівниками у день звільнення, а п’ятьом працівникам нараховано премії після їхнього звільнення);

– не оформлені акти введення в експлуатацію основних засобів (загальна сума порушення  – 9,6 млн гривень).

Важливо, що на проблему неоприбуткування на баланс гуманітарної та міжнародної технічної допомоги аудитори Рахункової палати звертали увагу Держатомрегулювання під час фінансового аудиту за 2019 рік. Тоді інституції було надано 15 рекомендацій, однак ту, що стосувалася зарахування на баланс міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 10 млн грн виконано не було. На кінець 2023 року ця сума зросла майже в два з половиною рази і становила 23 млн гривень.

Від початку військової агресії рф Держатомрегулювання отримувало багато різної гуманітарної допомоги, залишок якої на кінець 2023 року становив майже 41 млн грн, яка також відображена на позабалансовому рахунку Держатомрегулювання. Тож до кінця 2023 року сума неоприбуткованого в балансі майна (міжнародної технічної та гуманітарної допомоги), яким користується Держатомрегулювання в своїй діяльності, сягає 63,7 млн гривень. 

Як зазначили під час засідання члени Рахункової палати, системні порушення щодо обліку такої допомоги можуть спричинити труднощі зі списанням та експлуатацією цих активів.

Враховуючи недоліки та порушення, виявлені під час аудиту, Рахункова палата рекомендувала Держатомрегулюванню:

– запровадити процедуру отримання гуманітарної та міжнародної технічної допомоги, розробивши відповідний внутрішній розпорядчий документ;

– облік гуманітарної та міжнародної технічної допомоги привести у відповідність до вимог законодавства;

- покращити внутрішній контроль щодо обліку внесеного капіталу;

- оформити акти введення в експлуатацію основних засобів відповідно до правових вимог;

- унормувати Положення про преміювання Держатомрегулювання та інше.

Присутній на засіданні Голова Держатомрегулювання Олег Коріков зазначив, що його інституція опрацює можливі шляхи усунення вказаних недоліків.

Звіт за результатами поточного аудиту буде оприлюднено на сайті Рахункової палати, а також надіслано до Верховної Ради України.