НБУ перевиконав зобов’язання з перерахування частини прибутку до держбюджету внаслідок ретроспективного застосування змін в обліковій політиці – Рахункова палата

21.11.2019 11:05

Частина прибутку до розподілу Національного банку України, перерахована до державного бюджету на 2019 рік, є більшою за мінімальні зобов’язання регулятора не завдяки результатам діяльності торік, а внаслідок ретроспективного застосування змін в обліковій політиці. Про це йдеться у Звіті Рахункової палати про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2018 рік. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Цезар Огонь.

Прибуток до розподілу за результатами діяльності НБУ минулого року становив 46,4 млрд грн і збільшений до 68,5 млрд грн у зв’язку з ретроспективним застосуванням з початку 2018 року змін облікової політики регулятора при визначенні реалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, монетарному золоті та банківських металах через впровадження нового Порядку розрахунку чистої відкритої валютної позиції та визначення нереалізованих і реалізованих результатів за вказаними операціями.

До державного бюджету регулятор перерахував 64,9 млрд грн з прибутку до розподілу, це на 36,3 відс. більше, ніж мінімальний обсяг зобов’язань НБУ на 2019 рік (47,6 млрд грн).

Рахункова палата зазначає, що НБУ не забезпечив якісного та обґрунтованого планування кошторису адміністративних витрат на 2018 рік. Про це свідчить суттєва відмінність між плановими та фактичними показниками кошторису, а також неодноразові зміни показників, утворення значних нерозподілених лімітів витрат та інвестицій.

Незважаючи на численні коригування, показники кошторису адміністративних витрат Нацбанку недовиконано за витратами на 522 млн грн (17,7 відс.), за інвестиціями – на 386 млн грн (71,1 відс.). Відбулося вивільнення резервів за активами в обсязі 2,6 млрд гривень.

Аудитори встановили, що незаконні та неефективні управлінські рішення посадових осіб Нацбанку призвели до неекономного використання 16,5 млн грн адміністративних витрат у 2018 році. Минулого року 35 працівникам НБУ, які перебували на ліквідованих посадах, виплатили заробітну плату в сумі 3,6 млн грн через несвоєчасне їх попередження про звільнення відповідальними посадовими особами. Ще 3 млн грн неекономно використані через поновлення за рішеннями суду незаконно звільнених працівників, 9,9 млн грн – на утримання об’єктів НБУ, які не використовуються.

Крім того, Рахункова палата встановила: тендерний комітет НБУ минулого року систематично порушував вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо складання тендерної документації. Виявлено випадки, коли тендерний комітет не відміняв процедури закупівель за наявності підстав або визнавав переможцем учасника, пропозиція якого не відповідала умовам тендерної документації. Під час закупівлі юридичних та консультаційних послуг виявлені ознаки недотримання положення, що регулює планування, організацію та здійснення НБУ закупівель послуг для надання ним банківських послуг та проведення банківських операцій, щодо добросовісної конкуренції та недискримінації потенційних надавачів послуг.

Рахункова палата зазначає, НБУ – єдиний державний орган в Україні, який створив власний пенсійний фонд і спрямовує до нього державні кошти. Цим створено нерівні умови серед працівників органів державної влади, а отже, необхідно внести зміни до законодавства для врегулювання діяльності недержавних пенсійних фондів.

Торік майже 40 млн грн НБУ спрямував на забезпечення діяльності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (КНПФ НБУ), що призвело до зменшення прибутку до розподілу, а отже, відрахувань до державного бюджету.

Окремо слід вказати, що Рахунковій палаті не надано матеріалів внутрішнього аудиту НБУ за минулий рік.

Рахункова палата наголошує на законодавчій неузгодженості щодо здійснення державного аудиту доходів та витрат НБУ. Так, відповідно до Закону України «Про Рахункову палату» має перевірятися виконання кошторису доходів і витрат НБУ. Водночас згідно із Законом України «Про Національний банк України» Рахункова палата перевіряє виконання кошторису адміністративних витрат НБУ, а вони минулого року становили лише 13 відс. загальної суми витрат за консолідованою фінансовою звітністю регулятора.

Слід зазначити, що Рада НБУ підтримує ініціативу Рахункової палати законодавчо врегулювати існуючі розбіжності щодо здійснення державного аудиту всіх доходів та витрат НБУ.

Інформація про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2018 рік надіслана Президентові України, Верховній Раді України, Національному банку України та Кабінету Міністрів України.

Комітетам Верховної Ради України з питань бюджету та з питань фінансів, податкової та митної політики рішення та Звіт про результати перевірки надані з рекомендацією розширити повноваження Рахункової палати в частині здійснення контролю за доходами і витратами НБУ.

Рішення за підсумками перевірки опубліковане на офіційному вебсайті Рахункової палати.