Завершення будівництва двох сховищ комплексу «Вектор» не вирішує проблему поводження з радіоактивними відходами в Україні – Рахункова палата

04.12.2019 11:44

Завершення будівництва двох сховищ пускового комплексу «Вектор» у зоні відчуження в 2019 році не вирішує проблему поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в Україні. Про це йдеться в аудиті щодо поводження з радіоактивними відходами (РАВ) неядерного циклу, будівництва комплексу «Вектор» та експлуатації його об'єктів. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Віктор Богун.

У першому півріччі 2019 року у зоні відчуження було добудовано два сховища пускового комплексу «Вектор» із п’ятьма пусковими комплексами та розпочато процедури отримання ліцензій на експлуатацію.

Їх спорудження сприятиме, зокрема, переміщенню РАВ, які зберігаються у сховищах спеціалізованих підприємств (збудованих ще в середині минулого століття та майже заповнених), а отже, зменшенню екологічних ризиків у таких містах, як Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків, де загалом мешкає понад 10 млн осіб і поблизу яких розміщені ці сховища.

Спорудження двох сховищ першої черги проєкту комплексу «Вектор» тривало майже 23 роки. Аудитом встановлено, що проєктні техніко-економічні показники першої черги комплексу після затвердження їх у 1997 році неодноразово коригувалися за потужністю, кількістю, вартістю, термінами виконання. У результаті таких коригувань проєктна потужність була зменшена з 500 тис. куб. м до 19,2 тис. куб. м, а їх кількість – з 56 до двох.

Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами, термін виконання якої завершився у 2017 році, передбачала, зокрема, спорудження 26 сховищ комплексу «Вектор». Це було передбачено також першим етапом (2010–2017 роки) виконання Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні.

Як засвідчує аудит, більшість заходів програми у визначені нею терміни та обсягах не виконані, зокрема, через те, що фінансування не перевищило 10 відс. передбаченого програмою загального обсягу. Невиконаними є і заходи першого етапу Стратегії.

Рахункова палата зазначає, що попри певні позитивні зміни в останні роки, наявні обсяги радіоактивних відходів в Україні та необхідність забезпечення належної системи поводження з ними є суттєвим викликом для держави.

На спеціалізованих підприємствах та діючих АЕС в Україні, згідно з даними Державного реєстру радіоактивних відходів, накопичені значні обсяги РАВ – 1,95 млн куб. м. Рахункова палата звертає увагу, що обсяги РАВ в Україні зростають у зв’язку з подальшим застосуванням та розширенням сфер використання ядерних технологій, подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи. За розрахунками міжнародних експертів, крім обсягів, зазначених у реєстрі РАВ, об’єм прогнозованих радіоактивних відходів може становити 1,55 млн куб. м, що значно підвищує екологічні ризики для країни.

З метою розв’язання цих питань Рахункова палата рекомендує Урядові вжити заходів щодо виконання Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні. Так, Рахункова палата рекомендує Уряду розробити та прийняти програмний документ щодо реалізації Стратегії з визначенням заходів, джерел, обсягів фінансування, термінів виконання та очікуваних результатів.

До таких заходів може бути включене будівництво наступних черг та експлуатація комплексу «Вектор» як єдиного центру переробки та захоронення РАВ. Це сприятиме вирішенню питання вивезення РАВ зі сховищ спеціалізованих комбінатів, а також зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій.

Крім того, до таких заходів можна віднести забезпечення подальшого розвитку системи поводження з РАВ, зокрема, проведення інвентаризації та уточнення даних про кількість РАВ, переоснащення спеціалізованих комбінатів, а також переміщення РАВ, у тому числі вже захоронених, зі сховищ спеціалізованих комбінатів до сховищ комплексу «Вектор» (зона відчуження). Таким заходом також має бути створення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ.

Рахункова палата звернула увагу Кабінету Міністрів України на необхідність удосконалити законодавчі та підзаконні акти у сфері поводження з радіоактивними відходами, зокрема, в Бюджетному кодексі України визначити як захищені видатки на заходи щодо поводження з РАВ та додати норму про обов’язкове спрямування коштів на реалізацію таких заходів в обсягах, які б забезпечили виконання Стратегії поводження з радіоактивними відходами. Ці обсяги мають бути передбачені в законах України про Державний бюджет України на відповідний рік.

На думку аудиторів, доцільно законодавчо закріпити спеціальний порядок оформлення земельних ділянок під існуючими сховищами радіоактивних відходів або об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами.

Аудитом встановлено окремі недоліки та порушення при використанні коштів державного бюджету, спрямованих на роботи у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатацію його об'єктів, у тому числі і при прийнятті відповідних управлінських рішень. Рахункова палата повідомила про це Державне агентство України з управління зоною відчуження та Міністерство енергетики та захисту довкілля України, які є розпорядниками відповідних коштів.

Відомості про результати аудиту надіслано Кабінету Міністрів України. Звіт та рішення будуть розміщені на офіційному вебсайті Рахункової палати.