Надання податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання медичних послуг вимагає посилення державного контролю – Рахункова палата

02.04.2019 12:38

Протягом 2016–2017 років і 9 місяців 2018 року органи державної влади не забезпечили створення дієвої системи контролю за дотриманням законодавства закладами охорони здоров'я, які користувалися податковими пільгами з податку на додану вартість (далі – ПДВ) при постачанні послуг з охорони здоров'я. Як наслідок, є ризики неправомірного застосування платниками податків цих пільг. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я, який розглянуто і затверджено на засіданні Рахункової палати. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Цезар Огонь.

Заклади охорони здоров'я отримують пільги з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я за наявності ліцензії, виданої МОЗ, але аудитом встановлено, що МОЗ як орган ліцензування неналежно виконувало повноваження у цій сфері.

Рахунковою палатою виявлено 884 суб'єкти господарювання, які, за даними МОЗ, мали діючу ліцензію протягом періоду, що досліджувався, а за даними ДФС, припинили свою діяльність ще до 1 січня 2016 року. Отже, МОЗ не забезпечено анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики у разі державної реєстрації припинення діяльності ліцензіатами. Як наслідок, є ризики використання цих ліцензій надалі при провадженні ліцензіатами незаконної діяльності без відповідної державної реєстрації та обліку в територіальних органах ДФС.

Одна з основних вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики – проходження акредитації у встановленому порядку. Аудитом встановлено непоодинокі випадки недотримання акредитаційними комісіями МОЗ строків проведення експертної оцінки та прийняття рішення про акредитацію закладу. Крім того, за 6 років МОЗ не створило та не веде передбаченого Порядком акредитації закладу охорони здоров'я реєстру акредитованих закладів.

Аудит засвідчив, що потребує посилення контроль за дотриманням вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Встановлено, що планові заходи державного нагляду (контролю) проводились МОЗ лише у IV кварталі 2016 року. У 2016 та 2017 роках МОЗ проведено тільки по одному позаплановому заходу державного нагляду (контролю), у січні-вересні 2018 року – вісім. За результатами цих заходів у 100 відс. перевірених закладів охорони здоров'я виявлено порушення законодавства про охорону здоров'я.

ДФС не забезпечено належного контролю за повнотою обліку та правильністю визначення платниками податків застосованих ними податкових пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання послуг з охорони здоров'я, а також сум таких пільг. Згідно з інформацією ДФС, протягом 2016–2017 років і 9 місяців 2018 року платниками ПДВ, які здійснювали ці операції, загалом застосовано податкових пільг на понад 4,6 млрд грн, при цьому сума цієї пільги з року в рік зростала майже на третину.

Рахунковою палатою під час аудиту встановлено численні випадки викривлення даних щодо обсягів податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я Так, виявлено 78 випадків за 65 платниками ПДВ, у яких суми отриманих пільг з ПДВ суттєво відрізнялись від задекларованих сум отриманих з ПДВ. Крім того, встановлено 4 випадки, коли платниками податків отримані пільги з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я на загальну суму 10 млн грн декларувалися за іншим кодами податкових пільг.

Проведений Рахунковою палатою вибірковий аналіз податкових декларацій з ПДВ і звітів про суми податкових пільг, що подавалися суб'єктами господарювання, які надавали послуги з охорони здоров'я, засвідчив ризики недонадходжень з ПДВ (за розрахунками, 6,2 млн грн) до держбюджету через неправомірне застосування зазначеної податкової пільги.

Встановлено, що в порушення вимог Податкового кодексу України пільгу з ПДВ застосовували окремі фізичні особи-підприємці, які провадили господарську діяльність з медичної практики та згідно із законодавством не належали до закладів охорони здоров'я і реабілітаційних установ. Виявлено три фізичні особи-підприємці, якими необґрунтовано застосовано зазначену пільгу в загальній сумі, за розрахунками, понад 4,5 млн грн. На засіданні Рахункової палати запропоновано ДФС провести перевірки цих суб'єктів господарювання.

Крім того, встановлено численні випадки неправомірного декларування закладами охорони здоров'я – платниками ПДВ від'ємного значення різниці між сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду, внаслідок чого сформовано суми ПДВ до відшкодування або перенесення податкового кредиту на наступні звітні періоди на загальну суму 108,6 млн грн. При цьому з року в рік кількість таких випадків зростає.

У дослідженому періоді перевірками ДФС охоплено незначну частину закладів охорони здоров'я. Водночас аудитом встановлено, що контрольні заходи, проведені територіальними органами ДФС, під час яких перевірялися питання обґрунтованості застосування податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я, мали нульовий результат.

Нормативно-правові акти, що регулювали питання застосування податкових пільг з ПДВ за операціями з постачання послуг з охорони здоров'я, а також ліцензування діяльності у сфері охорони здоров'я та контролю за діяльністю закладів охорони здоров'я, неузгоджені і недосконалі, що створює ризики неправомірного застосування таких пільг.

У зв'язку із проведенням в Україні медичної реформи кількість платників ПДВ та обсяги проведених ними операцій з постачання послуг з охорони здоров'я будуть стрімко зростати, а отже, збільшаться і суми отриманих ними податкових пільг з ПДВ за цими операціями, що вимагає посилення державного контролю у цій сфері.

Матеріали аудиту Рахункової палати, зважаючи на виявлені ознаки кримінальних правопорушень, будуть надіслані Генеральній прокуратурі України для відповідного реагування.