Перелік напрямів (тем)

для підвищення кваліфікації державних службовців Рахункової палати

за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на 2023 рік

 

Спеціальні професійні (сертифікатні) програми: 

 • «Аудит відповідності»
 • «Аудит діяльності (ефективності)»

Спеціальні короткострокові програмами:

 • «Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) використання коштів державного бюджету на капітальне будівництво»
 • «Бухгалтерський облік, бюджетно-фінансова звітність, зміни в законодавстві»
 •  «Актуальні питання соціального страхування та пенсійного забезпечення громадян»
 • «Ризикоорієнтована оцінка сфери управління публічними коштами і державним майном»
 •  «Планування діяльності з внутрішнього аудиту: ідентифікація подій та визначення ризиків»
 • «Бюджетне планування та бюджетна політика»
 • «Публічні закупівлі»
 • «Професійна компетенція державних аудиторів. Міжнародна практика»   
 • «Інформаційний аналіз та аналітика консолідованої інформації в аудиті»
 • «Ефективність виконання повноважень органами державної влади, зокрема в частині контролю за надходженням до державного бюджету в умовах дії міжнародних стандартів INTOSAI»
 • «Адміністративне державне управління в сучасному законодавстві»
 • «Гендерно-орієнтоване бюджетування»
 • «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади в умовах воєнного стану»
 • «Медіація. Мистецтво ведення переговорного процесу»