Координований паралельний аудит EUROSAI з питань зміни клімату

Координований паралельний аудит здійснювався на основі Спільного положення щодо співробітництва при проведенні координованого паралельного аудиту EUROSAI з питань зміни клімату, підписаного представниками 10 вищих органів аудиту, членами робочої групи EUROSAI з питань аудиту навколишнього середовища. Мета аудиту – оцінка заходів, вжитих в ВОА держав партнерів, для реалізації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до цієї Конвенції, Директива 2003/87 / ЄС, яка встановлює схему торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Звіт