ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
23.12.2020 №35-5

Рахункова палата

Члени Рахункової палати 

СТРУКТУРА
апарату Рахункової палати

Секретар Рахункової палати - керівник апарату

Заступник керівника апарату

Патронатна служба Голови Рахункової палати

Патронатна служба заступника Голови Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Департамент експертизи та аналізу державного бюджету
1. відділ з питань бюджету
2. відділ з питань макроекономіки
3. відділ аудиту державних запозичень і боргу

Департамент контролю у сфері доходів бюджету та фінансових установ
1. відділ контролю з питань адміністрування непрямих податків і зборів
2. відділ контролю з питань адміністрування ресурсних платежів та оподаткування доходів і майна
3. відділ аудиту фінансових установ та адміністрування неподаткових надходжень

Юридичний департамент
1. відділ правового супроводу діяльності Рахункової палати
2. відділ правового супроводу заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
3. відділ нормотворчої діяльності

Департамент контролю у сфері оборони та паливно-енергетичного комплексу
1. відділ аудиту сектору безпеки і оборони
2. відділ аудиту інформатизації та зв'язку
3. відділ аудиту з питань паливно-енергетичного комплексу

Департамент контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності
1. відділ з питань судової влади
2. відділ з питань правоохоронної діяльності

Департамент контролю з питань АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
1. відділ контролю з питань АПК та природних ресурсів
2. відділ контролю природоохоронної діяльності
3. відділ контролю з питань надзвичайних ситуацій

Департамент контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин
1. відділ аудиту публічної адміністрації
2. відділ аудиту міжбюджетних трансфертів соціального спрямування
3. відділ аудиту інвестиційних проектів і регіонального розвитку

Департамент контролю гуманітарної та соціальної сфери
1. відділ аудиту освіти, науки та інновацій
2. відділ аудиту охорони здоров'я
3. відділ аудиту соціальної сфери
3.1. сектор аудиту соціальної підтримки

Департамент контролю у сфері юстиції та запобігання корупції
1. відділ аудиту у сфері юстиції та запобігання корупції
2. відділ аудиту культури, спорту та інформаційної політики
3. відділ аудиту у сфері антимонопольної діяльності

Департамент контролю у сфері економіки, інфраструктури та управління об'єктами державної власності
1. відділ контролю у сфері економіки
2. відділ контролю у сфері інфраструктури
3. відділ контролю з питань управління об'єктами державної власності

Департамент стратегічного розвитку та методології
1. відділ стратегічного розвитку Рахункової палати
2. відділ методології, стандартів та експертизи
3. відділ моніторингу та контролю якості аудитів
4. сектор обліку та використання інформаційних ресурсів

Управління організаційного забезпечення
1. відділ забезпечення організації засідань Рахункової палати та контролю
2. відділ забезпечення внутрішніх комунікацій
3. відділ координації роботи територіальних управлінь

Управління інформаційної політики
1. відділ відносин з державними органами та громадськістю
2. відділ зв'язків із засобами масової інформації (прес-служба)

Управління міжнародного співробітництва
1. відділ співробітництва з вищими аудиторськими інституціями іноземних держав
2. відділ взаємодії з міжнародними організаціями
3. відділ адаптації та імплементації міжнародних стандартів
4. сектор забезпечення діяльності робочої групи EUROSAI

Управління ІТ забезпечення
1. відділ системного адміністрування та інформаційної безпеки
2. відділ інформаційних ресурсів та телекомунікаційних систем
3. відділ зв’язку та телерадіосистем

Управління по роботі з персоналом
1. відділ кадрового забезпечення
2. відділ розвитку персоналу

Управління запобігання та виявлення корупції
1. відділ контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
2. сектор запобігання корупції, моніторингу та внутрішніх перевірок

Сектор з режимно-секретної роботи

Фінансове управління
1. відділ бухгалтерського обліку та звітності
2. відділ планування, фінансування та оплати праці

Відділ документообігу та архівної справи
1. сектор контролю
2. сектор документального забезпечення та архівної справи

Управління інфраструктури
1. відділ планування та закупівель
2. відділ управління майном та ресурсами
3. відділ транспортного забезпечення та логістики

Сектор внутрішнього аудиту

Сектор з питань закупівель товарів, робіт та послуг для потреб Рахункової палати

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

 

Територіальні управління Рахункової палати

Територіальне управління Рахункової палати по м. Києву, Київській та Чернігівській областях (у м. Київ)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській  області (у м. Дніпро)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській та Тернопільській областях (у м. Львів)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю (у м. Одеса)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Харківській та Сумській областях (у м. Харків)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях (у м. Ужгород)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Полтавській області (у м. Полтава)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Житомирській області (у м. Житомир)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Черкаській області (у м. Черкаси)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Рівненській області (у м. Рівне)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Запорізькій області (у м. Запоріжжя)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів