ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
від 12.01.2024 № 1-1

Рахункова палата

Члени Рахункової палати 13

СТРУКТУРА
апарату Рахункової палати

Секретар Рахункової палати − керівник апарату

Патронатна служба Голови Рахункової палати

Патронатна служба заступника Голови Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Патронатна служба члена Рахункової палати

Департамент експертизи і аналізу державного бюджету, контролю його фінансування та боргу
1. Управління контролю фінансування державного бюджету та боргу
1.1. відділ аудиту державних зовнішніх запозичень і боргу
1.2. відділ аудиту використання коштів ЄС і країн партнерів
2. відділ з питань бюджету
3. відділ з питань макроекономіки

Департамент контролю у сфері доходів бюджету та фінансових установ
1. відділ контролю з питань адміністрування непрямих податків і зборів
2. відділ контролю з питань адміністрування ресурсних платежів та оподаткування доходів і майна
3. відділ аудиту фінансових установ та адміністрування неподаткових надходжень

Юридичний департамент
1. відділ правового супроводу діяльності Рахункової палати
2. відділ правового супроводу заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
3. відділ нормотворчої діяльності

Департамент контролю у сфері оборони та паливно-енергетичного комплексу
1. відділ аудиту сектору безпеки і оборони
2. відділ аудиту інформатизації та зв'язку
3. відділ аудиту з питань паливно-енергетичного комплексу

Департамент контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності
1. відділ з питань судової влади
2. відділ з питань правоохоронної діяльності

Департамент контролю з питань АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
1. відділ контролю з питань АПК та природних ресурсів
2. відділ контролю природоохоронної діяльності
3. відділ контролю з питань надзвичайних ситуацій

Департамент контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин
1. відділ аудиту публічної адміністрації
2. відділ аудиту міжбюджетних трансфертів соціального спрямування
3. відділ аудиту інвестиційних проектів і регіонального розвитку

Департамент контролю гуманітарної та соціальної сфери
1. відділ аудиту освіти, науки та інновацій
2. відділ аудиту охорони здоров'я
3. відділ аудиту соціальної сфери
3.1. сектор аудиту соціальної підтримки

Департамент контролю у сфері юстиції та запобігання корупції
1. відділ аудиту у сфері юстиції та запобігання корупції
2. відділ аудиту культури, спорту та інформаційної політики
3. відділ аудиту у сфері антимонопольної діяльності

Департамент контролю у сфері економіки, інфраструктури та управління об'єктами державної власності
1. відділ контролю у сфері економіки
2. відділ контролю у сфері інфраструктури
3. відділ контролю з питань управління об'єктами державної власності

Департамент стратегічного розвитку та методології
1. відділ стратегічного розвитку Рахункової палати
2. відділ методології, стандартів та експертизи
3. відділ моніторингу та контролю якості аудитів
4. сектор обліку та використання інформаційних ресурсів

Департамент міжнародного співробітництва
1. відділ взаємодії з міжнародними організаціями
2. відділ співробітництва з вищими органами аудиту іноземних держав
3. відділ забезпечення діяльності в робочих органах INTOSAI, EUROSAI та операційних програмах Європейського Союзу

Управління організаційного забезпечення
1. відділ забезпечення організації засідань Рахункової палати та контролю
2. відділ забезпечення внутрішніх комунікацій
3. відділ координації роботи територіальних управлінь

Управління інформаційної політики
1. відділ відносин з державними органами та громадськістю
2. відділ зв'язків із засобами масової інформації (пресслужба)

Управління ІТ забезпечення
1. відділ системного адміністрування та інформаційної безпеки
2. відділ інформаційних ресурсів та телекомунікаційних систем
3. відділ зв’язку та телерадіосистем

Управління по роботі з персоналом
1. відділ добору персоналу та проходження державної служби
2. відділ забезпечення оцінювання та розвитку персоналу
3. відділ навчання персоналу та мотивації

Відділ запобігання та виявлення корупції

Сектор з режимно-секретної роботи

Фінансове управління
1. відділ бухгалтерського обліку та звітності
2. відділ планування та фінансування 
3. відділ оплати праці та розрахунків з підзвітними особами

Відділ документообігу та архівної справи
1. сектор контролю
2. сектор документального забезпечення та архівної справи

Управління інфраструктури
1. відділ матеріально-технічного забезпечення
2. відділ управління майном та ресурсами
3. відділ транспортного забезпечення та логістики

Сектор внутрішнього аудиту

Сектор з питань закупівель товарів, робіт та послуг для потреб Рахункової палати

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

 

Територіальні управління Рахункової палати

Територіальне управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю (у м. Одеса)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Полтавській та Сумській областях (у м. Харків)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів

Територіальне управління Рахункової палати по Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях (у м. Ужгород)
1. відділ аудиту видатків
2. відділ контролю з питань доходів бюджету
3. відділ контролю міжбюджетних трансфертів