Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-6

щодо Звіту про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних напоїв до державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-6 (далі – Рішення) Рішення та Звіт про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних напоїв до державного бюджету (далі – Звіт) у порядку інформування надіслано Верховній Раді України (лист від 05.01.2022 № 16-10).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" (далі – Закон) Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення (лист від 05.01.2022 № 16-9).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону Рішення та Звіт надіслано Державній податковій службі України (лист від 05.01.2022 № 16-11), Центральному міжрегіональному управлінню ДПС по роботі з великими платниками податків (лист від 05.01.2022 № 16-12), Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області (лист від 05.01.2022 № 16-13), Головному управлінню ДПС в Одеській області (лист від 05.01.2022 № 16-14), Головному управлінню ДПС у Тернопільській області (лист від 05.01.2022 № 16-15), Головному управлінню ДПС у Львівській області (лист від 05.01.2022 № 16-16), Головному управлінню ДПС у Черкаській області (лист від 05.01.2022 № 16-17), Головному управлінню ДПС у м. Києві (лист від 05.01.2022 № 16-18), Київській митниці Державної митної служби України (лист від 05.01.2022 № 16-20), Одеській митниці Державної митної служби України (лист від 05.01.2022 № 16-21), Дніпровській митниці Державної митної служби України (лист від 05.01.2022 № 16-22) для вжиття заходів і усунення відповідних порушень.

Крім того, на виконання пункту 6 Рішення надіслано Рішення та Звіт Державній митній службі України (лист від 05.01.2022 № 16-19).

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 05.01.2022  № 16-9 надано доручення від 18.01.2022 № 961/1/1-22 Мінфіну (скликання), Мінекономіки, Мінагрополітики, ДПС і Держмитслужбі опрацювати, вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі необхідності з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

ДПС (лист від 28.01.2022 № 1250/5/99-00-03-03-02-05) поінформовано про стан виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами Звіту.

Зокрема повідомлено, що ДПС розроблено проєкт наказу Мінфіну "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", яким передбачено внесення змін до наказу Мінфіну від 23.01.2015 № 9 "Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою акцизного податку" щодо вдосконалення роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах, а також заміну абревіатури "ДФС" на "ДПС". Після отримання від ДПС (лист від 15.07.2021 № 1706/4/99-00-09-03-02-04) зазначений проєкт наказу був погоджений Мінфіном, про що було повідомлено розробника (лист від 02.11.2021 № 11320-10-62/33330).

З метою вдосконалення контролю за обігом спирту та алкогольних напоїв, недопущення задвоєння звітних даних та заміни посилання з "ДФС" на "ДПС", ДПС розроблено проєкт наказу "Про затвердження форм звіту про обсяги обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та порядок їх заповнення", що має замінити Порядок заповнення форм звітів № 1-РЄ "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту" та № 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі", затверджених наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядок їх заповнення". Проєкт наказу надісланий Мінфіну на погодження (лист від 21.12.2021 № 3047/4/99-00-09-03-02-04).

ДПС проаналізовано ситуацію, пов’язану з виявленими Рахунковою палатою розбіжностями між зведеними показниками декларацій акцизного податку і додатків до них, поданих платниками цього податку, в частині відображення сум податкових зобов’язань з акцизного податку з алкогольних напоїв, не сплачених через отримання пільг, та прийнято рішення про удосконалення практики декларування. З цією метою ДПС розроблено та направлено на розгляд Мінфіну (лист від 15.12.2021 № 3001/4/99-00-21-03-03-04) проєкт наказу "Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку". Зазначеним проєктом наказу пропонується внести зміни до розділу А Декларації щодо конкретизації назви операції за кодами А14, А15, за якими відображаються суми пільг за операціями, що звільняються від оподаткування (оподатковуються за нульовою ставкою), а також порядку заповнення розділу А Декларації.

За інформацією ДПС, службою спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено спільні заходи, що сприяли зменшенню обсягів незаконного обігу спирту і алкогольних напоїв та зростанню обсягів виробництва і реалізації такої продукції легальними виробниками. Зокрема, протягом листопада-грудня 2021 року виробниками горілки та лікеро-горілчаних виробів придбано спирту на 20 відс. більше ніж за аналогічний період 2020 року та відповідно сплачено більше акцизного податку на суму 193,0 млн гривень.

Для належної організації практичного обміну інформацією з питань виробництва, обігу та реалізації алкогольних напоїв ДПС направлено пропозиції Бюро економічної безпеки України (лист від 17.01.2022 № 729/5/99-00-09-01-02-05) щодо проведення спільних нарад та організації відповідної роботи.

На виконання рекомендацій Рахункової палати щодо необхідності виконання вимог пункту 1.1 Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, затвердженого наказом ДПА від 28.05.2002 № 251 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання", ДПС забезпечено внесення до Єдиного державного реєстру місць зберігання інформацію про наявність ліцензій (серія та номер ліцензії, виданої заявникові на відповідний вид діяльності).

ДПС також повідомлено про розроблення на основі матеріалів Звіту заходів, які необхідно провести територіальними органами з метою збільшення суми погашення податкового боргу з акцизного податку з алкогольних напоїв. Відповідні доручення направлені головним управлінням ДПС в областях (лист від 17.01.2022 № 775/7/99-00-13-07).

Крім того, ДПС повідомлено про розроблення проєкту наказу "Про забезпечення виконання рішень Рахункової палати від 21.12.2021 № 43-6", яким буде затверджено План заходів з усунення порушень і недоліків.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (лист від 03.02.2022 № 136/5/31-00-02-05) поінформувало Рахункову палату про проведення наради, на якій було обговорено виявлені недоліки в адмініструванні акцизного податку з алкогольних напоїв. Працівниками структурних підрозділів, в межах їх повноважень, вживається комплекс заходів щодо запобігання в майбутньому порушень, зазначених у Звіті.

Зокрема, Центральним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків посилено контроль за достовірністю показників декларацій акцизного податку виробників і оптових продавців алкогольних напоїв, додатків до них та даних звітів про обсяги виробництва алкогольних напоїв (форма № 2-РС) і про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма № 1-ОА) під час проведення камеральних перевірок.

Головним управлінням ДПС в Одеській області (лист від 07.02.2022 № 2936/5/15-32-09-05-05) повідомлено, що Звіт розглянуто та проаналізовано вказані недоліки та зауваження. За результатами проведеного розгляду головним управлінням вживаються заходи щодо усунення встановлених недоліків в роботі та недопущення їх в майбутньому.

За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 09.02.2022 № 6667/5/04-36-09-01-11), ним вжито низку заходів щодо усунення порушень, зазначених у Звіті. Так, за результатами аудиту встановлено, що ТОВ "Алкогольно-безалкогольний комбінат "Дніпро", ТОВ "Стронгдринг" протягом 2019–2020 років та ТОВ "Дніпровський алкогольний завод" протягом травня-вересня 2021 року не дотримувались вимог порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, а саме не заповнювали рядок А10 декларації акцизного податку, в якому має відображатись сума акцизного податку з обсягів алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку.

З метою усунення цих порушень ГУ ДФС у Дніпропетровській області забезпечено декларування цими суб’єктами господарювання та сплату у повному обсязі сум акцизного податку з обсягів алкогольних напоїв, для маркування яких були придбані марки акцизного податку зазначеними підприємствами та в подальшому втрачені.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області також враховані зауваження Рахункової палати з питань дотримання вимог законодавства у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів ПП "Нікопольська броварня". Так, були проведені фактичні перевірки цього платника акцизного податку (акти від 13.10.2021 № 3537/04-36-09-01/37196491 та від 17.12.2021 № 4522/04-36-09-01/37196491) і встановлено порушення статті 2 Закону України від 19.12.1995 № 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального", а саме виробництво алкогольних напоїв без ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв. За результатами проведених фактичних перевірок до ПП "Нікопольська броварня" застосовані штрафні (фінансові) санкції в загальній сумі 170,0 тис. гривень.

Крім того, з метою контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, зменшення тіньового обігу цієї продукції та забезпечення стабільних і в повному обсязі надходжень до бюджету податків, ГУ ДПС у Дніпропетровській області направлено інформацію для вжиття заходів до Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області (листи від 03.11.2021 № 35077/5/0-36-09-01-10, від 11.01.2022 № 962/5/04-36-09-01-15).

За інформацією Головного управління ДПС у Черкаській області (лист від 09.02.2022 № 1052/5/23-00-09-02-13), станом на 02.02.2022 на його обліку перебувало понад 16,7 млн акцизних марок старого зразка, що не можуть бути використані через невідповідність нанесеної на них суми акцизного податку сумі, визначеній з урахуванням діючої ставки акцизного податку на дату розливу продукції, та зміну дизайну. Головне управління ДПС у Черкаській області неодноразово інформувало ДПС про ці залишки марок старого зразка, зокрема, й у січні 2022 року, проте відповіді та доручень щодо подальших дій з цими марками від ДПС не надходило. При отриманні відповідного погодження від ДПС зазначені акцизні марки будуть терміново передані ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" для подальшого знищення.

Головним управлінням ДПС у Тернопільській області (лист від 09.02.2022 № 843/5/19-00-09-01/4134), зокрема повідомлено, що на виконання вимог листа ДФС від 12.06.2017 № 14991/7/99-99-12-01-02-17 звіти форми № 1-РС, № 2-РС та № 3-РС, а також № 1-ОА, № 1-ОТ у розрізі підприємств подавались до Департаменту оподаткування юридичних осіб ДФС. Від ДПС листів з вимогою щодо подання цих звітів до ГУ ДПС у Тернопільській області не надходило.

На сьогодні, у зв’язку зі створенням (за заявкою Департаменту контролю за підакцизними товарами) ДПС єдиної електронної комунікаційної системи зведених звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у розрізі всіх виробників та підприємств оптової торгівлі необхідність у поданні головними управліннями ДПС зведених звітів втратила актуальність.

Головним управлінням ДПС у м. Києві (лист від 10.02.2022 № 5478/5/26-15-09-05-05) повідомлено, що по фактам несвоєчасного подання декларацій ТОВ "Крафт Беверідж" і ТОВ "Торгпродуніверсал", на які було вказано Рахунковою палатою, проведено перевірки та встановлено два випадки незастосування штрафних санкцій.

Головне управління ДПС у Львівській області (лист від 11.02.2022 № 1857/5/13-01-09-05-09) повідомило, що, з метою недопущення в подальшій роботі, опрацьовано викладені в Рішенні проблемні питання та зауваження щодо належного адміністрування акцизного податку з алкогольних напоїв, вироблених в Україні, дієвого контролю за їх виробництвом та обігом.

Держмитслужбою (лист від 10.02.2022 № 08-2/20-01/5.1/1111) повідомлено, що на виконання Рішення Рахункової палати Звіт направлено підпорядкованим митницям для врахування в роботі під час планування контрольно-перевірочних заходів, а також надано доручення щодо посилення контролю за підприємствами, які здійснюють ввезення на митну територію країни алкогольних напоїв із застосуванням системи управляння ризиками.

Повідомлено також, що контроль за імпортованими марками акцизного податку додатково ускладнюється у випадку їх подальшого ввезення в зону діяльності іншого митного органу при відсутності автоматизованого обміну інформацією між АСМО "Інспектор" та ЄАІС. Відсутність автоматизованого перенесення відомостей з АСМО "Інспектор" до ЄАІС негативно впливає на якість інформації та підвищує її залежність від суб’єктивного фактора.

Держмитслужба вважає, що з метою здійснення дієвого контролю за переміщенням через митний кордон марок акцизного податку, дотримання митного режиму тимчасового вивезення, прискорення виконання митних формальностей, унеможливлення випадків невнесення інформації до ЄАІС, доцільно запровадити автоматизовану імплементацію інформації щодо переміщення через митний кордон України марок акцизного податку з АСМО "Інспектор" до програмного комплексу "Облік марок акцизного податку" ЄАІС. Крім того, необхідно передбачити можливість отримання звіту з інформацією про митне оформлення марок акцизного податку в автоматизованому режимі, шляхом додавання функціонального модуля в АСМО "Інспектор".

Дніпровською митницею Держмитслужби (лист від 07.02.2022 № 7.5-08-01-1/15/13/925) поінформовано Рахункову палату про доведення Звіту до відома особового складу митниці та надання їм завдань щодо посилення контролю за митним оформленням імпортованих алкогольних напоїв з урахуванням виявлених в ході аудиту порушень.

Київською митницею Держмитслужби (лист від 10.02.2022 № 7.8-4/17/6/5391) повідомлено про усунення виявлених Рахунковою палатою випадків невнесення інформації до ЄАІС.

Додатково поінформовано, що питання контролю за застосуванням митних режимів перебуває на постійному контролі керівництва Київської митниці. Запроваджено постійний моніторинг повноти і своєчасності внесення до ЄАІС відповідної інформації після завершення митного оформлення товарів у митних режимах тимчасового вивезення та ввезення, з метою забезпечення контролю за товарами, що перебувають у цих митних режимах, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів. Керівникам митних постів, під персональну відповідальність, наголошено на:

забезпеченні актуалізації інформації в ЄАІС щодо митних декларацій, за якими оформлено товари у митних режимах тимчасового ввезення та тимчасового вивезення, завершення цих режимів, забезпечення постійного контролю щодо наповнення ЄАІС;

необхідності щоденного обговорення на робочих нарадах керівників підрозділів з особовим складом проблемних питань митного оформлення;

розгляді питання щодо застосування заходів матеріального та дисциплінарного впливу на посадових осіб, які допустили порушення.

Одеською митницею Держмитслужби (лист від 17.02.2022 № 7.10-5/20-06/6/5091) повідомлено, що Звіт доведено до відома особового складу з метою опрацювання та вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків і недопущення їх у подальшій роботі.

Відповідно до статті 36 Закону стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Цезарь ОГОНЬ