Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3–1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності управління Національною академією наук України об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3–1 це рішення і Звіт про результати аудиту ефективності управління Національною академією наук України об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 20.05.2022 № 05–521) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (лист від 20.05.2022 № 05–523 в порядку інформування).

Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 20.05.2022 № 05–522) і рекомендовано затвердити положення про центр колективного користування науковим обладнанням, як це передбачено статтею 13 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано (лист від 20.05.2022 № 05–525) для усунення виявлених порушень і недоліків Національній академії наук України і таким об`єктам контролю: Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, Державній установі «Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України», Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Інституту газу Національної академії наук України, Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України, Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України, Державній установі «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України», Фізико-хімічному інституту імені О. В. Богатського НАН України, Чорноморському біосферному заповіднику Національної академії наук України, Державній установі «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України», Карпатському відділенню Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, Інституту геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України, Національному науковому центру «Харківський фізико-технічний інститут», Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України, Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, Інституту електронної фізики Національної академії наук України, Державному підприємству «Інженерний центр «Сушка» Інституту технічної теплофізики НАН України, Державному виробничому підприємству «Будремкомплект» Національної академії наук України, Державному виробничому підприємству «Будремсервіс» Національної академії наук України», Державному підприємству «Експериментально-виробниче підприємство Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України», Державному підприємству «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро» Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України», Державному підприємству «Пансіонат «Борей» Національної академії наук України», Державному підприємству «Санаторно-оздоровчий комплекс «Гілея» НТК ІЕЗ ім. Є. О. Патона Національної академії наук України», Державному підприємству «Академсервіс-Львів» Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України, Державному підприємству «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України».

На виконання рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3–1 повідомлено Офіс Генерального прокурора (лист від 20.05.2022 № 05–524)

про виявлені під час здійснення аудиту ознаки кримінальних правопорушень, вчинених посадовими особами Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України (далі – Інститут ботаніки) та Державного підприємства «Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія».

На виконання рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3–1 Кабінетом Міністрів України надано доручення від 04.06.2022 № 13430/1/1–22 Міністерству освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України та Фонду державного майна України розглянути Звіт за участі Національної академії наук України, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 703 «Деякі питання центрів колективного користування науковим обладнанням» затверджено Примірне положення про Центр колективного користування науковим обладнанням.

На виконання рішення Рахункової палати про вжиті заходи за результатами аудиту Рахункову палату поінформували:

1. Міністерство освіти і науки України (лист від 29.06.2022 № 1/7145–22) на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.06.2022 № 13430/1/1–22 – про спільне з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством юстиції України, Фондом державного майна України та Національною академією наук України опрацювання рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № № 3–1 про результати аудиту (до листа МОН додано копії листів цих установ про результати розгляду рішення Рахункової палати).

2. НАН України (лист від 20.06.2022 № 9з/704–5) – про затвердження плану заходів з усунення встановлених аудитом порушень та виконання окремих рекомендацій Рахункової палати.

Так, НАН України укладено контракти з керівниками Інституту технічної механіки, Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка, Інституту географії, Інституту проблем реєстрації інформації, Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього». Також укладено 6 контрактів з керівниками державних підприємств. У додатках до контрактів визначено показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємств.

Посилено контроль за виконанням установами НАН України постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Відділом фінансово-економічного забезпечення НАН України здійснюється детальний розгляд та аналіз кошторисів доходів і видатків за загальним та спеціальним фондом бюджету, помісячних планів асигнувань за загальним фондом бюджету, планів використання бюджетних коштів та розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету підвідомчих наукових установ відповідно до затверджених плановими обсягами фінансування.

У межах Програми інформатизації НАН України відібрано до виконання науковий проєкт Інституту програмних систем НАН України «Розроблення та провадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України». Під час виконання цього проєкту передбачається розроблення Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України. Розробляється технічне завдання на створення цієї системи, узгоджуються строки її впровадження. В подальшому технічне обслуговування та супроводження роботи системи буде покладено на Інститут програмних систем НАН України.

Здійснюється робота з укладання перспективного плану проведення поточних капітальних ремонтів об’єктів майнового комплексу НАН України (на 3–5 років). Уточнюються пропозиції установ і організацій НАН України з урахуванням витрат на відновлення будівель та споруд, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, відповідно до вимог постанови Президії НАН України від 17.03.2022 № 83 «Про збитки, завдані НАН України та її організаціям у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» й розпорядження Президії НАН України від 02.05.2022 № 224 «Про визначення вартості відновлення будівель та споруд НАН України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Проводиться моніторинг технічного стану об’єктів, аналізується інформація установ і організацій НАН України.

З метою встановлення показників ефективності роботи центрів колективного користування науковими приладами/обладнанням та фінансового стимулювання наукових установ НАН України залежно від виконання таких показників Науково-організаційним відділом Президії НАН України проведено аналіз діяльності центрів колективного користування науковими приладами/обладнанням НАН України.

Установами НАН України вжито заходів щодо посилення контролю за використанням майна, переданого в оренду, дотриманням умов договорів оренди, проведено роботу з витребування недоотриманих доходів та відшкодування вартості спожитих орендарями комунальних послуг.

Прийнято постанову Бюро Президії НАН України від 18.05.2022 №143 «Про передачу адміністративно-господарської будівлі на вул. Терещенківській, 2 у м. Києві з балансу НАН України на баланс Національного науково-природничого музею НАН України» та надіслано відповідне звернення до Фонду державного майна України щодо погодження рішення про передачу.

Організації НАН України зобов`язано подавати інформацію про стан претензійно-позовної роботи. Відділом науково-правового забезпечення НАН України надається консультаційна допомога працівникам організацій НАН України щодо особливостей виконання зобов’язань, ведення претензійно-позовної роботи, судового провадження та примусового виконання судових рішень в умовах воєнного стану.

Науково-організаційному відділу Президії НАН України доручено забезпечити регулярне подання Мінекономіки, Мінфіну і ДПС зведених основних фінансових показників діяльності суб’єктів господарювання НАН України відповідно до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205.

Розпорядженням Президії НАН України від 04.04.2022 № 174 «Про базовий норматив відрахування частки прибутку» керівників організацій, установ та підприємств НАН України, які мають державну частку в статутному капіталі господарських товариств, зобов’язано взяти до неухильного виконання постанову Кабінету Міністрів України від 08.03.2022 № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» й повідомити Президію НАН України про результати виконання цього розпорядження та вжиті заходи з наданням копій звіту про фінансові результати товариства за відповідний рік, протоколу загальних зборів господарського товариства, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів та платіжних доручень про сплату дивідендів.

Розпорядженням Президії НАН України від 31.05.2022 № 277 «Про посилення контролю за ефективністю використання корпоративних прав держави» керівників наукових установ, підприємств та організацій НАН України, які взяли участь у заснуванні господарських товариств та беруть участь у їх діяльності, зобов’язано щокварталу надавати Президії НАН України актуальну інформацію про майно НАН України, право користування яким передано до статутних капіталів господарських товариств.

Водночас НАН України зазначає, що у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні призупинено виконання частини заходів, передбачених планом заходів з усунення встановлених аудитом порушень, а саме: розроблення механізму конкурсного відбору інвесторів, підготовка рішень Президії НАН України з питань оформлення права постійного користування земельними ділянками, проведення незалежної експертної оцінки земельних ділянок та їх обліку, оформлення технічних паспортів на будівлі та споруди й своєчасне внесення змін до них, завершення реєстрації речових прав на нерухоме майно, підготовка і подання звернень до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів для завершення робіт з реконструкції та будівництва об’єктів НАН України тощо.

План заходів та інформація про стан врахування зауважень Рахункової палати також не містять відомостей щодо:

− встановлення винних осіб та вирішення питання їх відповідальності за завдану матеріальну шкоду державі у зв’язку з втратою земельної ділянки через неналежний юридичний супровід договору від 23.03.2006 № 23–03–06 із ЗАТ «Молодіжний житловий комплекс «Академмістечко»;

 забезпечення моніторингу виконання генерального інвестиційного договору від 03.12.2002 № 01/02 з додатковою угодою від 11.06.2015 № 1, укладеного ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України» з ТОВ «Прайм Бізнес Групп»;

 зобов`язання Інституту ботаніки ініціювати внесення змін до договору від 15.03.2005 № 416 з ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» у частині заміни форми передачі квартири площею 123,9 кв. м з безоплатної за договором дарування на передачу за актом приймання передачі Інституту ботаніки (або НАН України) з наступним зарахуванням до майнового комплексу НАН України;

 забезпечення моніторингу отримання НАН України від ТОВ «ГІДРОІНЖ-БУД» належних житлових і нежитлових приміщень відповідно до договору, укладеного із цим забудовником.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ