Доповнення до Інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС, Агентство) на виконання «Плану заходів за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-3 та Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби», затвердженого наказом НАДС від 24.01.2022 № 5-22 (12 заходів, в яких визначено терміни виконання, та структурні підрозділи НАДС, відповідальні за виконання заходів) здійснюється інформування Рахункової палати.

Агентством поінформовано про виконання заходів за І півріччя 2022 року (лист від 18.08.2022 № 3254/50-22), зокрема:

− з метою забезпечення оформлення прав на земельну ділянку та проведення державної реєстрації речових прав на неї здійснено заходи щодо державної реєстрації речового права на земельну ділянку (права постійного користування) та отримано витяг із Державного реєстру (28 січня 2022 року);

 з метою комплексного унормування питання єдиних підходів до планування і розподілу видатків на оплату праці державних службовців у державних органах та забезпечення супроводу до прийняття Кабінетом Міністрів України Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, НАДС листом від 22.01.2022 № 373/92.1-22 подано на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі» (підготовлений на виконання частини шостої статті 50 Закону України «Про державну службу»).

Крім того, на виконання резолюції Прем’єр-міністра України від 17.01.2022 № 58765/4/1-21 до пункту 2.1. цілі 2 Плану заходів НАДС на 2022 рік щодо запровадження моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад (№ 9830/92.2-21 від  29.12.2021) та з урахуванням пункту 4 параграфа 55 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, НАДС просило розглянути вказаний проєкт на засіданні Кабінету Міністрів України у редакції, запропонованій головним розробником, для прийняття остаточного рішення;

 з метою забезпечення супроводу законопроєкту про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад до його прийняття Верховною Радою України, на виконання пункту 2 протоколу № 8 рішення Урядового комітету з питань цифрової інформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, правової політики та правоохоронної діяльності від 29.10.2021, НАДС доопрацьовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» та подано на розгляд Уряду (лист НАДС від 03.11.2021 № 8051/92.1-21).

Також поінформовано про проведення узгоджувальних процедур з керівником Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України – Представником Президента України у Кабінеті Міністрів та представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за результатами яких пропозиції та зауваження до доопрацьованої редакції законопроєкту відсутні;

 з метою внесення змін до Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та плану заходів з її реалізації відповідно до змін у підходах щодо впровадження реформи постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 725 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи оплати праці державних службовців (далі – Міжвідомча робоча група), затверджено її склад та Положення. Згідно з пунктом 1 цього Положення, Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється з метою вироблення узгоджених пропозицій щодо нової моделі оплати праці державних службовців.  Серед основних завдань Міжвідомчої робочої групи, зокрема,  визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань щодо оновлення системи оплати праці державних службовців, а також підготовка пропозицій щодо її подальшого реформування.

З огляду на зазначене, а також період військового стану та пов’язані з ним виклики, питання щодо доцільності внесення змін та їх зміст визначатиметься за участю Міжвідомчої робочої групи;

− з метою забезпечення прийняття нормативно-правових актів для проведення класифікації усіх посад державної служби, на виконання пункту 1.2 цілі 1 Плану заходів НАДС на 2022 рік щодо запровадження моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад (№ 9830/92.2-21 від 29.12.2021), відповідно до резолюції Прем’єр-міністра від 17.01.2022 № 58765/4/1-21, Агентством розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад» та подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист НАДС від 17.02.2022 № 1059/92.2-22). Наказом НАДС від 25.11.2021 № 181-21, зареєстрованим Мін’юстом 30.12.2021 за № 1685/37307, внесено зміни до Методики проведення класифікації посад державної служби, затвердженої наказом НАДС від 30.09.2020 № 187-20, зареєстрованим Мін’юстом 07.12.2020 за № 1219/35502;

− з метою проведення фінансово-економічних розрахунків щодо запровадження нової моделі оплати праці після проведення класифікації усіх посад з урахуванням можливостей державного бюджету, у рамках діяльності Міжвідомчої робочої групи, за результатами проведених нарад щодо питань реформування системи оплати праці державних службовців (26.07.2022) та під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України (27.07.2022), узгоджено перелік даних (інформації) щодо орієнтовної вартості впровадження моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації та підходів до проведення моделювання орієнтовних потреб і розрахунків. Зазначені дані (інформацію) подано до Міністерства фінансів України (лист НАДС від 29.07.2022 № 3015/92-22);

− з метою забезпечення впровадження та супроводження HRMIS (інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах) відповідно до вимог технічного завдання на інформаційну систему (за умови схвалення Урядом проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні»):

− прийнятим Президентом України розпорядженням уповноважено Першого віце-прем’єр-міністра економіки України Ю. Свириденко на підписання Листа-угоди про Грант № ТГ0В6630 Проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 07.02.2022 № 18/2022;

− Першим віце-прем’єр-міністром економіки України Ю. Свириденко 09.02.2022 підписано Лист-угоду про Грант № ТБ0В6630;

 укладено Договір між Мінекономіки та НАДС про надання повноважень на впровадження Гранту № ТГ0В6630 (04.04.2022);

 направлено для підписання Мінекономіки, Додаткову угоду № 1 до Договору в частині внесення змін, відповідно до якої НАДС отримує повноваження в Гранті (лист НАДС від 10.06.2022 № 2163/60.2-22);

 проведено онлайн-зустрічі зі спеціалістами Світового банку, Мінекономіки та НАДС, під час яких сторони обговорили та узгодили подальші кроки, необхідні для реалізації проєкту.

Станом на 31.07.2022 другу фазу впровадження інформаційної системи HRMIS не розпочато. Водночас з метою врегулювання організаційних питань, впровадження інформаційної системи HRMIS НАДС внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1343 «Про затвердження Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах», зокрема щодо: уточнення переліку органів, на які поширюється дія Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах; доповнення переліку термінів, а саме: орган впровадження, функціональні блоки інформаційної системи; використання шаблонів документів з відповідними реквізитами та полями постійної і змінної інформації, які передбачені інформаційною системою; надання можливості визначати додаткові (допоміжні) вимоги шляхом укладання договорів, які реалізуються в межах бюджетних асигнувань. Триває опрацювання зазначеного проєкту із представниками Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Упродовж травня-липня 2022 року представниками НАДС, у межах робіт із створення та опрацювання проєкту плану відновлення України, сформовано та подано на розгляд робочої групи «Державне управління» Національної ради з відновлення України від наслідків війни відповідні матеріали та пропозиції щодо подальшого впровадження інформаційної системи HRMIS. У зазначених пропозиціях, зокрема, визначається потреба забезпечення спроможності НАДС щодо впровадження інформаційної системи HRMIS, у тому числі коштами державного бюджету;

 з метою забезпечення виконання в повному обсязі рекомендацій Рахункової палати відповідно до наказу НАДС від 29.03.2019 № 57-19 «Про затвердження Плану заходів НАДС за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 26.02.2019 № 4-2 та Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених НАДС на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби», для винесення на обговорення робочої групи з ідентифікації та оцінки ризиків і розгляду проєктів адміністративних регламентів (наказ НАДС від 23.02.2022 № 18-22 «Про внесення змін до Складу робочої групи з ідентифікації та оцінки ризиків та з розгляду проєктів адміністративних регламентів») НАДС напрацьовуються питання щодо розроблення методики розрахунку результативних показників бюджетних програм.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК