Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами щодо повноти нарахування і контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів

Згідно з рішенням Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-2 інформацію про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами щодо повноти нарахування і контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у формі рішення Рахункової палати надіслано Президентові України (лист від 09.06.2022 № 16-627) та Раді національної безпеки і оборони України (лист від 09.06.2022 № 16-630).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами щодо повноти нарахування і контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів надіслано Верховній Раді України (лист від 09.06.2022 № 16-628).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” (далі – Закон) Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 09.06.2022 № 16-629).  

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 09.06.2022 № 16-631), Державній службі геології та надр України (лист від 09.06.2022 № 16-632) для розгляду та відповідного реагування.

Крім того, на виконання пунктів 8 і 9 рішення Рахункової палати повідомлено Державну регуляторну службу України (лист від 09.06.2022 № 16-633) про виявлені факти недотримання Держгеонадрами законодавчо встановлених строків надання (продовження) дозволів і порушення вимог статті 34 Кодексу України про надра від 27.07.1994 № 132, а також Антимонопольний комітет України (лист від 09.06.2022 № 16-634) про встановлені ознаки вчинення учасниками електронних аукціонів з продажу дозволів, визначених статтею 6 Закону України від 11.01.2001 № 2210 „Про захист економічної конкуренції”, антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів.

Прем’єр-міністром України (доручення від 16.06.2022 № 14583/2/1-22) зобов’язано Міндовкілля, Держгеонадра та Міненерго відповідно до компетенції вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України (лист від 07.07.2022 № 04-15/11-2022/110084) поінформував, що за дорученням Першого заступника Голови Верховної Ради України Комітет розглянув на засіданні рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту і за підсумками обговорення вирішив, зокрема, інформацію Рахункової палати взяти до відома, звернути увагу Міндовкілля та Держгеонадр на необхідність вжиття заходів щодо повноти нарахування і контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.

Міненерго (лист від 22.06.2022 № 26/1.4-7.4.2-8431) повідомило про опрацювання листа Рахункової палати щодо результатів аудиту та в межах компетенції надало коментарі до встановлення на законодавчому рівні переліку витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією.

АМКУ (лист від 17.08.2022 № 145-19.1/01-3398) поінформував про дослідження питання дотримання учасниками аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами законодавства про захист економічної конкуренції під час участі в аукціонах, проведених Держгеонадрами.

Міндовкілля (лист від 12.07.2022 № 25/1-22/8947-22) повідомило про затвердження наказом від 05.07.2022 № 241 Плану заходів з усунення недоліків і порушень, встановлених Рахунковою палатою за результатами проведеного аудиту, а також про розроблення проєктів наказів Міндовкілля „Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача” та „Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України”.

Державна регуляторна служба України (лист від 01.07.2022 № 2309/20-22) поінформувала, що на підставі листа Рахункової палати від 14.12.2021 № 16-3089 Держгеонадра включено до Річного плану перевірок дозвільних органів на І квартал 2022 року, затвердженого наказом Мінекономіки від 31.12.2021 № 190-21. Однак у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та на підставі наказу ДРС від 18.03.2022 № 65 „Про зупинення проведення перевірок за додержанням дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру” ДРС зупинила проведення перевірок дозвільних органів.

Разом з тим ДРС при формуванні пропозицій до Річного плану перевірок дозвільних органів на 2023 рік, буде надано пропозиції Мінекономіки щодо включення Держгеонадр до переліку дозвільних органів, діяльність яких перевіряється.

При цьому ДРС погодилась з невідповідністю норм Кодексу України про надра законодавству з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, про що неодноразово зауважувала Міндовкіллю та Держгеонадрам.

Держгеонадра (лист від 01.09.2022 № 2829/11/2-22) повідомили про розроблення Плану заходів з усунення недоліків і порушень, встановлених під час аудиту, який затверджений наказом від 01.07.2022 № 216.

Крім того, Держгеонадрами поінформовано про виконання таких заходів:

– наказом Держгеонадр від 12.05.2022 № 153 затверджено Положення про управління геології Держгеонадр та Положення про Сектор наукового супроводження геологорозвідувальних робіт Управління геології Держгеонадр, якими передбачено безпосереднє виконання Держгеонадрами повноважень зі здійснення розрахунків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні;

– постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами” внесено зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993, Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374, та до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075;

– ініційовано внесення змін до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, у частині доповнення його нормою про здійснення Держгеонадрами розрахунку початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів на користування надрами;

– ініційовано скасування постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 705 „Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр”.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ