Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.06.2022 № 12-2

щодо Звіту про результати аудиту забезпечення податковими органами застосування і своєчасності стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) і пені до державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати відомості у формі рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності забезпечення податковими органами застосування і своєчасності стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) і пені до державного бюджету надіслано Верховній Раді України (лист від 05.07.2022 № 16-755).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 05.07.2022 № 16-756).

Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Міністерству фінансів України (лист від 05.07.2022 № 16-757).

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Державній податковій службі України (лист від 05.07.2022 № 16-758), головним управлінням ДПС у Вінницькій (лист від 05.07.2022 № 16-759), Дніпропетровській (лист від 05.07.2022 № 16-760), Київській (лист від 05.07.2022 № 16-762), Львівській (лист від 05.07.2022 № 16-764), Одеській (лист від 05.07.2022 № 16-763), Харківській (лист від 05.07.2022 № 16-765) областях, у м. Києві (лист від 05.07.2022 № 16-761), Центральному (лист від 05.07.2022 № 16-766) та Північному (лист від 05.07.2022 № 16-767) міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків.

Прем’єр-міністром України (доручення від 12.07.2022 № 17379/1/1-22) зобов’язано Мінфін і ДПС вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, у разі необхідності прийняття рішень Уряду подати пропозиції і установленому порядку.

Мінфін (лист від 18.08.2022 № 11120-07-3/18319) повідомив, що у ДПС під час опрацювання змін до положень наказу Мінфіну від 28.12.2015 № 1204 „Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків” виникла потреба у внесенні змін не лише до податкового повідомлення-рішення (далі – ППР) за формою „Ш”, а і до інших 24 форм ППР. На сьогодні ДПС підготувала відповідний проєкт наказу Мінфіну та передала його згідно з положеннями Регламенту Державної податкової служби України, затвердженого наказом ДПС від 26.06.2019 № 6, на розгляд зацікавленим структурним підрозділам ДПС. Після узгодження проєкту наказу у встановленому порядку ДПС подасть його на розгляд Мінфіну, який здійснить заходи щодо погодження цього документа із зацікавленими органами виконавчої влади, прийняття та подання на державну реєстрацію до Мін’юсту у встановленому порядку.

Мінфіном також розглянуто і затверджено План роботи Державної податкової служби України на 2022 рік з урахуванням дії воєнного стану, підпунктом 2.25.1 пункту 2.25 якого передбачено розроблення Порядку проведення камеральних перевірок податкових декларацій (розрахунків) платника податків з урахуванням внесення змін до податкового законодавства. У разі надходження відповідного проєкту нормативно-правового акта Мінфін візьме участь у його розгляді у встановленому порядку.

ДПС (лист від 08.08.2022 № 6386/5/99-00-02-02-01-05) повідомила про усунення порушень та недоліків, встановлених Рахунковою палатою, та затвердження наказом ДПС від 03.08.2022 № 520 Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати згідно з рішенням від 21.06.2022 № 12-2 „Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності забезпечення податковими органами застосування і своєчасності стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) і пені до державного бюджету”, яким, зокрема, передбачено забезпечити:

завершення проведення тестових випробувань IТC „Податковий блок” у частині реалізації заявки на внесення змін до розрахунку пені при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом, та формування інформації для відображення в Єдиному реєстрі податкових повідомлень-рішень, прийнятих податковими органами (забезпечити підписання протоколу випробувань програмного забезпечення та акта про завершення робіт);

запровадження програмного забезпечення в IТC „Податковий блок” щодо внесення змін до розрахунку пені при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом на підставі протоколу випробувань програмного забезпечення та акта про завершення робіт з розробки програмного забезпечення;

поліпшення якості та ефективності контрольно–перевірочної роботи, якісної підготовки та оформлення результатів перевірок територіальними органами ДПС у частині обґрунтування застосування, повноти і своєчасності стягнення до державного бюджету штрафних санкцій і пені при виявленні податкових правопорушень;

розроблення та впровадження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок з урахуванням внесення змін до податкового законодавства;

встановлення контролю за проведенням перевірок стану збереження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до вимог підпункту 3.2.4 пункту 3.2 розділу III Порядку взаємодії між структурними підрозділами при здійсненні заходів з погашення боргу (заборгованостей) платників податків перед бюджетами, затвердженого наказом ДПС від 07.11.2019 № 157, яким передбачено, що перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, повинні проводитися територіальними органами ДПС не менше одного разу на три місяці;

розроблення та впровадження Порядку взаємодії між структурними підрозділами ДПС та її територіальними органами при здійсненні заходів з погашення податкового боргу (заборгованостей) платників та представництва інтересів ДПС у судах у судових справах відповідних категорій;

вжиття заходів територіальними органами ДПС щодо стягнення узгоджених в адміністративному та/або судовому порядку штрафних санкцій за відчуження платником податків майна, що перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу у порядку, передбаченому нормами глави 9 розділу 11 Податкового кодексу України та іншими нормативно-правовими документами.

У порядку реагування головні управління ДПС у Вінницькій (лист від 01.08.2022 № 8853/5/02-32-18-02-15), Дніпропетровській (лист від 19.07.2022 № 38848/5/04-36-04-01-11), Київській (лист від 05.08.2022 № 8410/5/10-36-02-00), Львівській (лист від 18.08.2022 № 6217/5/13-01-18-04-13), Одеській (лист від 26.07.2022 № 8994/5/15-32-07-09-05) областях, м. Києві (лист від 04.08.2022 № 16682/5/26-15-02-03-11), Центральне (лист від 11.08.2022 № 684/5/31-00-02-00-05) та Північне (лист від 29.07.2022 № 334/5/35-00-01-29) міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомили про усунення недоліків, розроблення та вжиття заходів згідно з наданими рекомендаціями (пропозиціями).

Так, ГУ ДПС у Вінницькій області складено 117 актів камеральних перевірок несвоєчасно поданих податкових розрахунків з податку на доходи фізичних осіб та застосовано штрафних санкцій у сумі 0,11 млн грн; до 240 платників застосовано штрафних санкцій та винесено ППР за порушення граничного строку реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування на загальну суму 0,8 млн гривень.

ГУ ДПС у Дніпропетровській області протягом І півріччя 2022 року за результатами камеральних перевірок складено 993 акти та застосовано 1,2 млн грн штрафних санкцій, у тому числі 0,9 млн грн за несвоєчасну сплату та 0,24 млн грн за неподання/несвоєчасне подання податкової звітності з ПДВ.

ГУ ДПС у Київській області повідомлено про відпрацювання 34,6 млн грн штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, які станом на 01.12.2021 обліковувались поза інтегрованими картками платників податків, та розроблення Плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту.

ГУ ДПС у Львівській області розглянуто скеровані матеріали, проаналізовано виявлені аудитом порушення та недоліки, враховано їх у подальшій роботі, а також поінформовано, що після вжиття заходів щодо адаптації ІТС „Податковий блок” до змін, внесених до Податкового кодексу України в частині розрахунку сум штрафних санкцій відповідно до норм чинного законодавства, буде організовано відповідну роботу з їх застосування та забезпечення вжиття заходів щодо стягнення донарахованих сум до бюджету.

ГУ ДПС у Одеській області повідомлено про вжиття заходів щодо стягнення узгодженої нарахованої пені, у разі якщо платником не прийнято рішення про оскарження раніше узгодженої суми податкового зобов’язання.

ГУ ДПС у м. Києві з метою забезпечення погашення податкового боргу, у тому числі штрафних санкцій і пені, у 2022 році вжито низку заходів, за результатами яких забезпечено надходження до державного бюджету у рахунок погашення податкового боргу на суму 388,2 млн гривень.

Центральним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків повідомлено про проведення відповідно до вимог статті 124 Податкового кодексу України перерахунку нарахованих штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, які станом на 01.12.2021 обліковувалися поза інтегрованими картками платників, за результатами якого застосовано штрафних санкцій на загальну суму 832,9 млн гривень.

Північним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків повідомлено про доведення до фахівців структурних підрозділів результатів аудиту та проведення професійних навчань з вивчення нормативно-правових актів за напрямами роботи, а також розроблення та затвердження начальником міжрегіонального управління 20.07.2022 заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ