Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-2

щодо Звіту про результати аналізу ефективності управління об’єктами державної власності у газовому секторі, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-2 інформацію про результати аналізу ефективності управління об’єктами державної власності у газовому секторі, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, надіслано Верховній Раді України (лист від 05.01.2022 № 02-26).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 05.01.2022 № 02-27).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству фінансів України (далі – Мінфін)(лист від 05.01.2022 № 02-28), Міністерству економіки України(далі – Мінекономіки)(лист від 05.01.2022 № 02-30), Міністерству енергетики України (далі – Міненерго) (лист від 05.01.2022 № 02-29), акціонерному товариству «Магістральні газопроводи України» (далі – АТ «МГУ) (лист від 05.01.2022 № 02-25) для розгляду та реагування.

Прем’єр-міністр України (доручення від 24.01.2022 № 960/2/1-22) доручив Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мін’юсту, ФДМУ та НКРЕКП розглянути рішення Рахункової палати за участі НАК «Нафтогаз України», АТ «МГУ», ТОВ «Оператор ГТС України», вжити відповідних заходів до усунення виявлених недоліків і порушень та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінекономіки листом від 24.01.2022 № 3222-06/3382-03 повідомило про опрацювання рішення Рахункової палати, стан формування складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та вжиті заходи щодо надання Мінекономіки в установленому порядку проєкту фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2022 рік.

Міненерго листом від 16.02.2022 № 26/1.8-27.1-2718 повідомило про підготовку Мінфіном окремого доручення від 04.02.2022 щодо врахування відповідними підрозділами Міністерства рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-2 при здійсненні корпоративного управління підприємствами, що належать до сфери управління Мінфіну.

На початку лютого Міненерго звернулось до АТ «МГУ» щодо надання інформації про необхідність розроблення та затвердження плану заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень, вжиті заходи щодо недопущення їх в подальшому, а також про надання на розгляд Міненерго проєкту фінансового плану на 2022 рік для розгляду та затвердження в установленому порядку. Міністерство повідомило, що після отримання інформації від НАК «Нафтогаз України» та АТ «МГУ» буде додатково повідомлено Рахункову палату.

Листом від 27.06.2022 № 26/1.7-27.1-8590 Міненерго поінформувало про заходи, вжиті АТ «МГУ» на виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-2.

Аналогічну інформацію АТ «МГУ» надало Рахунковій палаті листом від 11.06.2022 № 117/07. Зокрема, АТ «МГУ» повідомило про таке.

Оскільки фінансові показники діяльності АТ «МГУ» безпосередньо залежать від показників основного активу ТОВ «Оператор ГТС України», рішенням наглядової ради АТ «МГУ» (протокол засідання від 30.12.2021 № 111) затверджено єдину з ТОВ «Оператор ГТС України» облікову політику, яка має застосовуватися до показників фінансової звітності обох товариств з 01.01.2020. При формуванні єдиної облікової політики враховано пропозиції Мінфіну та Міненерго, а також Офісу великих платників податків ДПС щодо визнання активів, переданих державою в безоплатне користування на праві господарського відання, державним грантом.

За інформацією АТ «МГУ», триває процес перевипуску фінансової звітності ТОВ «Оператор ГТС України» за 2020 рік на основі єдиної облікової політики, в результаті мають бути визначені фінансові показники діяльності всієї групи компаній МГУ (АТ «МГУ» і ТОВ «Оператор ГТС України») для складання проєктів фінансових планів АТ «МГУ» і ТОВ «Оператор ГТС України» на 2022 рік. Після перевипуску фінансової звітності ТОВ «Оператор ГТС України» на її підставі буде складено фінансову звітність АТ «МГУ», проведено відповідний незалежний аудит її показників аудиторською фірмою ТОВ «Грант Торнтон Легіс», а також фінансову звітність буде оприлюднено.

Крім того, наглядовою радою АТ «МГУ» затверджено (протокол засідання від 22.04.2022 № 121) рекомендації/пропозиції щодо розміру дивідендів за результатами 2021 року за акціями, порядку та строків їх виплати, які надано Міненерго як єдиному акціонеру АТ «МГУ», що здійснює повноваження загальних зборів АТ «МГУ», для прийняття рішення.

Рекомендація Рахункової палати щодо затвердження політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку АТ «МГУ» мала розглядатись на засіданні наглядової ради АТ «МГУ» (до повноважень належить затвердження політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку товариства) у І–ІІ кварталі 2022 року. Проте, як повідомило АТ «МГУ», у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, введенням в Україні воєнного стану і зміною пріоритетних питань діяльності групи компаній МГУ (АТ «МГУ» та ТОВ «Оператор ГТС України»), розгляд цього питання відтерміновано.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ігор ЯРЕМЧУК