Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-3

22.02.2022 11:24

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

На виконання пункту 2 рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-3 інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, надіслано Верховній Раді України (лист від 14.06.2022 № 02-647).

Відповідно до пункту 3 рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-3 це рішення та Звіт надіслано Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (лист від 14.06.2022 № 02-648).

Згідно з вимогами частини третьої статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” (далі – Закон) відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінетові Міністрів України (лист від 14.06.2022 № 02-649).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати та Звіт для розгляду та реагування надіслано об’єктам заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту):

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство, АРМА) (лист від 14.06.2022 № 02-650);

Центрально-західному міжрегіональному територіальному управлінню Національного агентства (лист від 14.06.2022 № 02-651);

Центральному міжрегіональному територіальному управлінню Національного агентства (лист від 14.06.2022 № 02-652);

Західному міжрегіональному територіальному управлінню Національного агентства (лист від 14.06.2022 № 02-653);

Північно-східному міжрегіональному територіальному управлінню Національного агентства (лист від 14.06.2022 № 02-654);

Південному міжрегіональному територіальному управлінню Національного агентства (лист від 14.06.2022 № 02-655);

Південно-східному міжрегіональному територіальному управлінню Національного агентства (лист від 14.06.2022 № 02-656).

Прем’єр-міністр України (доручення від 20.06.2022 № 15004/1/1-22) доручив Національному агентству розглянути рішення Рахункової палати та Звіт, вжити необхідних заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати відповідні пропозиції в установленому порядку.

Національне агентство листом від 14.07.2022 № 2664/1-30-20/7 повідомило, що з метою усунення зауважень, недоліків роботи АРМА наказом від 14.07.2022 № 161 затверджено План заходів щодо усунення зауважень, недоліків роботи АРМА за результатами розгляду рішення Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-3 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У цьому Плані передбачено 13 заходів для усунення недоліків і впровадження аудиторських рекомендацій, визначено відповідальних виконавців (структурні підрозділи центрального апарату і міжрегіональні територіальні управління Національного агентства)та строки виконання.

Крім того, поінформовано, що на виконання рекомендації, зазначеної в пункті 5.6 рішення Рахункової палати, до структури центрального апарату АРМА введено посаду головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ігор ЯРЕМЧУК