Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 24.07.2018 № 19-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» в Україні

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) поінформовано про виконання рішення Рахункової палати від 24 липня 2018 р. № 19-4 (лист від 06 липня 2023 р. № 1581/24/6). Зокрема:

− Щодопогашенняпростроченоїдебіторськоїзаборгованостівсумі0,7 млн. грн (за ТОВ «Артамакс Інжинірінг» – 0,6 млн грн, за ТОВ «КАТП»-0442» –0,1 млн грн), яка утворилась під час виконання договорів, укладених на підготовку та проведення «Євробачення-2017»

На підставі рішень Господарського суду Львівської області від 02.04.2018 у справі № 914/190/18 та 05.07.2018 у справі № 914/226/18, які були винесені не на користь АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія Україна» (далі – АТ «НСТУ»), та відповідно до Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20 липня 2020 р. № 199 та згідно з дозволом Держкомтелерадіо, дебіторська заборгованість ТОВ «Артамакс Інжинірінг» у сумі 602,3 тис. грн (за договорами від 26 квітня 2017 р. № 157-67/4 у сумі 88,6 тис. грн; від 29 березня 2017 р. № 173-67/4 – 513,7 тис. грн) у І кварталі 2021 року була списана з балансу АТ «НСТУ» як безнадійна заборгованість.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 03.12.2018 у справі № 910/12872/18 позов ПАТ «НСТУ» до ТОВ «КАТП»-0442» про стягнення коштів у розмірі 14,1 тис. грн за договором від 18 квітня 2017 р. № 119-67/4 задоволено повністю. 29.05.2019 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та накладено арешт на все майно боржника, проте на 30.12.2020 державним виконавцем не виявлено майна (коштів) боржника, на які можливо звернути стягнення.

АТ «НСТУ» повторно пред’явлено до виконання виконавчий документ та 27.01.2021 відкрито виконавче провадження. Вказане виконавче провадження триває, накладено арешти на рахунки боржника в банках. Державним виконавцем встановлюється майно боржника для його подальшої реалізації та стягнення коштів на користь АТ «НСТУ».

− Щодо відображення за даними бухгалтерського обліку майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені під час підготовки та проведення Євробачення, на суму 33,9 млн грн

Відповідно до частин першої та п’ятої статті 9 Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242, майнові права інтелектуальної власності на об’єкти, створені під час підготовки і проведення Євробачення на суму 33,9 млн грн, відображені за даними бухгалтерського обліку АТ «НСТУ».

− Щодо повернення в Україну перерахованої Європейською мовною спілкою фінансової гарантії в сумі 430,6 млн грн, що виділена з резервного фонду державного бюджету на забезпечення проведення «Євробачення – 2017»

Станом на 24.01.2022 АТ «НСТУ» повернуло в дохід Державного бюджету України всю суму бюджетних коштів, наданих з резервного фонду державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 р. № 571-р «Про здійснення заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення».

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК