Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС, Агентство) на виконання «Плану заходів за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 21.12.2021 № 34-3 та Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби», затвердженого наказом НАДС від 24.01.2022 № 5-22 (далі – План заходів), здійснюється інформування Рахункової палати.

Агентством поінформовано про виконання Плану заходів за І півріччя 2023 року (лист від 14.07.2023 № 3320/50-23), зокрема:

 з метою комплексного унормування питання єдиних підходів до планування і розподілу видатків на оплату праці державних службовців у державних органах, НАДС листом від 27.06.2023 № 2995/92-23 внесено на розгляд Уряду проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі»;

 з метою впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» схвалено Кабінетом Міністрів України 22.11.2022 та зареєстровано у Верховній Раді України 23.11.2022 за № 8222 (далі – законопроєкт № 8222). Вказаний законопроєкт включено до Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2023 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07 лютого 2023 року № 2910-IX (пункт 253, розгляд в І кварталі поточного року). Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України 26.06.2023 підтримано законопроєкт № 8222 та рекомендовано Верховній Раді України прийняти його за основу у першому читанні;

 з метою внесення змін до Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та плану заходів з її реалізації відповідно до змін у підходах щодо впровадження реформи, НАДС листом від 17.03.2023 № 1297/92-23 подано на розгляд Уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та плану заходів з її реалізації». На виконання пункту 8 Протоколу засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, охорони здоров’я, захисту довкілля та природних ресурсів, правової політики, азартних ігор та лотерей від 18.05.2023 № 3 НАДС проведено узгоджувальну нараду за участю представників Міністерства фінансів України та Секретаріату Кабінету Міністрів України з метою врегулювання розбіжностей і пошуку взаємоприйнятного рішення щодо проєкту розпорядження. За результатами узгоджувальної наради від 16.06.2023 прийнято рішення щодо проведення додаткового обговорення доцільності внесення змін до Концепції, враховуючи позицію експертів SIGMA (протокол № 2 від 16.06.2023);

 з метою запровадження нової моделі оплати праці після проведення класифікації усіх посад з урахуванням можливостей державного бюджету, НАДС підготовлено відповідні детальні розрахунки орієнтовної вартості впровадження моделі оплати праці на основі класифікації посад, які представлено 12.09.2022 на XXVI засіданні Координаційної ради з питань реформування державного управління;

– строки розроблення умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби на відповідний рік прив`язані до прийняття законопроєкту № 8222, а саме упродовж шести місяців із дня набрання ним чинності;

 з метою забезпечення впровадження та супроводження HRMIS (інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах) відповідно до вимог технічного завдання на інформаційну систему (за умови схвалення Урядом проєкту «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні») НАДС продовжує працювати над впровадженням інформаційної системи HRMIS. Станом на 01.07.2023 до HRMIS підключено 126 державних органів (19 міністерств, 39 інших органів виконавчої влади центрального рівня, 1 колегіальний орган та 67 територіальних органів), що становить більше 70 відс. центральних органів виконавчої влади, котрі використовують систему. Інформацію щодо переліку органів, у яких впроваджена інформаційна система HRMIS, відображено у вкладці «Структура органів державної влади» Публічного порталу.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК