Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.08.2018 № 21-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на будівництво та реконструкцію гідроакумулюючих електростанцій та управління об'єктами державної власності у сфері гідроенергетики

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на будівництво та реконструкцію гідроакумулюючих електростанцій та управління об'єктами державної власності у сфері гідроенергетики, надіслано Верховній Раді України (лист від 27.08.2018 № 04-1997).

Раду національної безпеки і оборони України поінформовано щодо потенційних ризиків в роботі Дністровського комплексного гідровузла, пов'язаних із неврегульованістю питань демаркації державного кордону України і Республіки Молдова (лист від 27.08.2018 № 04-1998).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 27.08.2018 № 04-1999).

Згідно з вимогами статтей 26, 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати та Звіт (лист від 27.08.2018 № 04-2000) надіслано Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (далі – Міненерговугілля).

Після розгляду рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана (від 04.09.2018 № 34599/1/1-18), яким Міненерговугіллю, Мінфіну, Міністерству закордонних справ України доручено розглянути та відповідно до компетенції вжити заходів до усунення виявлених недоліків та не допускати їх у подальшій роботі. Про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Міністерство закордонних справ України листом від 01.10.2018 № 72/14-412-2639 повідомило, що процес демаркації державного кордону між Україною і Республікою Молдова не завершено. На його тривалість впливає, зокрема, «пакетний підхід» до вирішення проблемних питань українсько-молдовських двосторонніх відносин. Наразі узгоджуються дати проведення наступного раунду переговорів відповідних експертів України та Республіки Молдова, зокрема, щодо взаємного визнання та оформлення прав власності на частину буферного водосховища Дністровського комплексного гідровузла, яка опинилась на території Республіки Молдова внаслідок делімітації.

Міненерговугіллям листом від 21.09.2018 № 06/21-7816 повідомлено про підготовку Плану заходів з усунення недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати, та направлення його Рахунковій палаті після затвердження наказом Міненерговугілля.

У зв'язку з відсутністю іншої інформації про стан реагування на виявлені аудитом недоліки та порушення Рахункова палата листом від 22.11.2018 № 04-2802 звернулась до Міненерговугілля із вимогою про необхідність відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» повідомити про конкретні заходи, вжиті для усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту Рахункової палати. При цьому звернула увагу, що в Плані заходів має бути передбачено регулярне інформування Рахункової палати про стан виконання заходів.

Листом від 06.03.2019 № 05/21-2279 Міненерговугіллям надіслано План заходів з усунення недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати (далі – План заходів), та наказ Міненерговугілля від 04.03.2019 № 87 про його затвердження.

Пунктом 2 наказу Міненерговугілля від 04.03.2019 № 87 передбачено щокварталу (до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом) інформувати Рахункову палату про стан усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час аудиту.

Планом заходів передбачено:

– здійснити заходи щодо залучення інвестицій для фінансування будівництва Ташлицької ГАЕС;

– здійснити заходи щодо утворення наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»;

– здійснити заходи щодо утворення наглядової ради ДП «НАЕК «Енергоатом»;

– забезпечити належне та своєчасне затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 1101600 «Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго»;

– забезпечити затвердження стратегічних планів розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», наданих відповідно до Методичних рекомендацій щодо складання, затвердження стратегічних планів розвитку, затверджених наказом Міненерговугілля від 07.09.2018 № 465;

– переглянути та актуалізувати Галузеву програму реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об'єктів гідроенергетики на період до 2020 року, затверджену наказом Мінпаливенерго від 30.08.2010 № 337, з урахуванням параметрів схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 552-р Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року;

– забезпечити своєчасність розгляду та оформлення документів на вибірку коштів позик, наданих міжнародними фінансовими організаціями відповідно до строків, визначених наказом Міненерговугілля від 04.04.2017 № 263;

– запровадити контроль за ефективним використанням державних коштів і майна підприємствами сфери управління Міненерговугілля;

– забезпечити затвердження в установленому порядку Проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів №№ 3-6 (м. Южноукраїнськ Миколаївської області)(Коригування)»;

– забезпечити укладання ПрАТ «Укргідроенерго» договорів щодо реконструкції та будівництва ГЕС/ГАЕС, які передбачають поставку та монтаж обладнання, з метою уникнення його тривалого перебування на складі;

– затвердити Плани заходів ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом» з усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на будівництво та реконструкцію гідроакумулюючих електростанцій та управління об'єктами державної власності у сфері гідроенергетики, наведених у Звіті та рішенні Рахункової палати від 09.08.2018 № 21-1;

– забезпечити своєчасне інформування Міненерговугіллям про стан виконання затверджених ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом» Планів заходів з усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на будівництво та реконструкцію гідроакумулюючих електростанцій та управління об'єктами державної власності у сфері гідроенергетики, наведених у Звіті та рішенні Рахункової палати від 09.08.2018 № 21-1.

Стан реалізації Міненерговугіллям заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати, відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати

І. М. Яремчук