Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.08.2018 № 21-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги Державною установою "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги Державною установою "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України", надіслано Голові Верховної Ради України Парубію А. В. (лист від 22.08.2018 № 05-1981), відомості про результати зазначеного аудиту у формі рішення Рахункової палати − Прем'єр-міністру України Гройсману В. Б. (лист від 22.08.2018 № 05-1982).

Рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству охорони здоров'я України (лист від 22.08.2018 № 05-1983) і Державній установі "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (лист від 22.08.2018 № 05-1984) для відповідного реагування.

За результатами розгляду рішення Рахункової палати Кабінет Міністрів України (доручення від 06.09.2018 № 34068/1/1-18) та Віце-прем'єр-міністр України (доручення від 11.09.2018 № 34068/3/1-18) доручили МОЗ вжити відповідних заходів реагування; про результати поінформувати Рахункову палату, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету і Кабінет Міністрів України; у разі необхідності прийняття рішення Уряду подати пропозиції в установленому порядку.

Рахункова палата отримала листи МОЗ від 08.10.2018 № 13-04/20/28685 і від 11.10.2018 № 3.51-10/13/2284-18/27139, у яких Міністерством поінформовано про виконання заходів з реалізації пропозицій, наданих Рахунковою палатою. Так, на виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2017 № 425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук" спільним наказом МОЗ та Національної академії медичних наук України від 28.08.2017 № 967/58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 вересня 2017 року за № 1160/31028, затверджено Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в заклади охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту, та надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у таких закладах (далі - Порядок). Цей Порядок визначає основні організаційні засади направлення пацієнтів, у тому числі із серцево-судинними захворюваннями. За результатами реалізації пілотного проекту Порядок буде впроваджено також в інших закладах охорони здоров'я, що надають третинну (високоспеціалізовану) допомогу.

Враховуючи особливий статус Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (далі  Інститут), МОЗ постійно здійснюється моніторинг використання бюджетних коштів та, за можливості, вживаються заходи щодо забезпечення першочергової додаткової потреби установи шляхом перерозподілу та збільшення кошторисних призначень.

З метою впровадження положень Закону України від 17.05.2018 № 2427-VIII "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" підготовлено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації зазначеного закону, який схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 29.08.2018 (протокол № 32), що передбачає заходи з реалізації відповідних положень, а саме: розвиток та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов'язаної з трансплантацією, фінансування видатків на медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов'язаної з трансплантацією, розвиток і державну підтримку науково-технічних інноваційних розробок у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов'язаної з трансплантацією, нормативно-правове регулювання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов'язаної з трансплантацією. Саме реалізація Закону України від 17.05.2018 № 2427-VIII "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" зможе забезпечити проведення трансплантації серця, легень, органо-комплексу "серце-легені" у високоспеціалізованих профільних центрах України, в тому числі в Інституті, за умови повноцінного бюджетного фінансового забезпечення.

З метою внутрішнього контролю за використанням медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету, станом на 01.01.2018, МОЗ листом від 10.09.2018 № 10.3-13/2327/23669 звернулося до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я щодо надання річного звіту про використання таких медичних виробів, відповідно до пункту 8 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету, затвердженого наказом МОЗ України від 29.05.2017 № 569 (далі - Порядок розрахунку потреби та розподілу медичних виробів для стентування коронарних судин).

Водночас МОЗ у III кварталі 2018 року проведена взаємозвірка із закладами охорони здоров'я, які передали Інституту у 2016-2017 роках лікарські засоби і медичні вироби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплені за рахунок коштів державного бюджету 2015 року за КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру". За результатами звірки дані бухгалтерського обліку приведено у відповідність із обсягом переданих та використаних таких матеріальних цінностей.

При внесенні змін до паспорта бюджетної програми за КПКВК 2301170 на 2018 рік МОЗ врахує пропозиції Рахункової палати щодо приведення його у відповідність у частині назви та змісту (мета, завдання і напрями використання бюджетних коштів).

Таким чином, станом на 05.11.2018 відсутня інформація про виконання МОЗ рекомендацій Рахункової палати щодо:

1) розроблення і затвердження порядку направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

2) розроблення та затвердження табеля матеріально-технічного оснащення наукових установ, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу населенню;

3) дотримання вимог Бюджетного кодексу України і наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" при визначенні результативних показників паспорта бюджетної програми за КПКВК 2301170, зокрема, передбачення показників, що узгоджуються зі стратегічними цілями МОЗ та дадуть можливість оцінити ефективність бюджетної програми, у тому числі ефективність надання гарантованих державою послуг, продуктивність, результативність і економність витрачання бюджетних коштів;

4) розроблення та затвердження єдиної загальноприйнятої методики розрахунку потреби в лікарських засобах та медичних виробах для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, а також розвитку донорства крові та її компонентів;

5) перегляду Порядку розрахунку потреби та розподілу медичних виробів для стентування коронарних судин, в частині приведення у відповідність з метою бюджетної програми за КПКВК 2301400;

6) забезпечення належного внутрішнього контролю за використанням матеріальних цінностей, закуплених за рахунок коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті за КПКВК 2301400, та повнотою звітування Інститутом на виконання вимог Порядку розрахунку потреби та розподілу медичних виробів для стентування коронарних судин.

Інститут листом від 01.10.2018 № 01-09/1220 повідомив, що погоджено напрями співпраці з керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та направлено 24 договори про співпрацю в новій редакції, 15 з яких вже укладено. Загалом укладено 25 договорів про співпрацю, в тому числі шість з провідними регіональними закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу як дорослому, так і дитячому населенню. Завершується переговорна процедура з вісьмома областями.

Завершено заходи для розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інформації щодо потреби, стану забезпечення, наявних залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті за КПКВК 2301400.

Разом з тим Інститут не поінформував про вжиті заходи для формування заявки щодо потреби у лікарських засобах і медичних виробах для забезпечення лікуванням хворих на серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання та розвитку донорства крові та її компонентів, закупівля яких проводиться коштом державного бюджету за КПКВК 2301400 на підставі відповідних розрахунків та обґрунтувань з урахуванням аналізу забезпечення потреби Інституту у таких матеріальних цінностях та всіх джерел їх надходження.

Відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан виконання рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходів перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий