Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.04.2017 № 10-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Військовій академії (м. Одеса)

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Військовій академії (м. Одеса), надіслано Верховній Раді України (лист від 19.05.2017 № 02-929).

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату», Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 19.05.2017 № 02-930).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано для відповідного реагування Міністерству оборони України (лист від 19.05.2017 № 02-931), Військовій академії (м. Одеса) (лист від 19.05.2017 № 02-932).

Згідно з отриманою інформацією, Прем'єр-міністр України доручив (доручення від 02.06.2017 № 20676/1/1-17) Міністерству оборони України опрацювати результати аудиту, вжити невідкладних заходів до усунення виявлених порушень, у разі необхідності подати у встановленому порядку проекти актів законодавства на розгляд Уряду, про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

Міністерство оборони України повідомило (лист від 30.06.2017 № 220/5049), що опрацювало рішення Рахункової палати від 25.04.2017 № 10-1 і склало план усунення недоліків і порушень, виявлених аудитом, проводиться службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до винних посадових осіб. Крім того, у Міноборони розглядається питання забезпечення фінансовими ресурсами проведення комплексу заходів із землевпорядкування військових містечок, на яких розташовані фонди Військової академії (м. Одеса).

Міністерство оборони України також зазначило (лист від 12.07.2017 № 220/5403), що Військова академія (м. Одеса) з метою відшкодування витрат у сумі 1,6 млн грн внаслідок відрахування з Військової академії (м. Одеса) 147 осіб, з яких 128 осіб відраховано через невиконання вимог навчальних планів і порушення дисципліни, проводить претензійно-позовну роботу та інші заходи з примусового виконання судових рішень.

Додатково наголошено на проведенні у Міністерстві оборони України роботи з удосконалення механізму визначення переліку витрат, що підлягають відшкодуванню, з урахуванням понесених витрат на заробітну плату і грошове забезпечення викладацького складу та іншого персоналу навчального закладу, задіяного у наданні освітніх послуг.

Накопичені на кінець року кошти на рахунках Військової академії (м. Одеса) передбачається використати на проведення видатків з оплати праці працівників, які забезпечували підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу в наступному бюджетному році. Також Військова академія (м. Одеса) придбала необхідні витратні матеріали для використання деревообробних верстатів за призначенням, а з круглого лісу збудовано 6 бліндажів і вжито заходів щодо їх облаштування.

У порядку реагування на рекомендації Рахункової палати щодо усунення виявлених порушень Міноборони зазначило, що окремі недоліки, про які йдеться у рішенні Рахункової палати, будуть взяті до уваги та враховані при плануванні роботи у майбутньому.

Відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий