Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.04.2017 № 10-2

щодо Звіту про результати аналізу причин утворення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та його покриття за рахунок коштів державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу причин утворення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та його покриття за рахунок коштів державного бюджету, надіслано Верховній Раді України (лист від 30.05.2017 № 07-990).

Відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 30.05.2017 № 07-991).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від 30.05.2017 № 07-992) і Пенсійному фонду України (лист від 30.05.2017 № 07-993).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінет Міністрів України доручив (лист від 09.06.2017 № 21763/1/1-17), зокрема, Мінсоцполітики, Мінфіну, ПФУ вжити необхідних заходів до врегулювання порушень питань; з питань, що потребують прийняття рішення Уряду, подати Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції; про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів.

Мінсоцполітики листами від 27.06.2017 № 13179/0/2-17/21 та від 10.07.2017 № 13917/0/2-17/21 повідомило, зокрема, що з метою зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду Мінсоцполітики підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (зареєстрований у Верховній Раді України 22.06.2017 за № 6614), яким врегульовано норми, які потребують удосконалення, зокрема, в частині визначення у ст. 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» форм навчання (денне, заочне, вечірнє відділення, аспірантура) і типів навчальних закладів, навчання в яких дає право на пенсію у разі втрати годувальника; узгодження підпункту «ж» пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України щодо компенсації за рахунок коштів державного бюджету дефіциту ПФУ лише у зв'язку з перерахуванням страхових внесків до накопичувальної системи із статтею 113 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у частині спрямування коштів державного бюджету на покриття загального дефіциту ПФУ за КПКВК 2506080 незалежно від причин його утворення; з метою врегулювання питання механізму погашення позик минулих років, міністерством підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік», згідно з яким пропонується списати позику, надану Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в сумі 48050 млн гривень.

Пенсійний фонд України листами від 30.06.2017 № 20591/03-21 та від 16.08.2017 № 26056/03-21 повідомив про розроблення та затвердження наказом ПФУ від 23.06.2017 № 129 Плану заходів з реалізації висновків та пропозицій, викладених у Звіті Рахункової палати про результати аналізу причин утворення дефіциту бюджету Пенсійного фонду та його покриття за рахунок коштів державного бюджету; на виконання п.6 Плану заходів прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 531 «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік», відповідно до якої у поточному році на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску, передбачені кошти державного бюджету у сумі 1400 млн грн; на виконання п. 8 Плану заходів - щомісяця складається та погоджується Мінсоцполітики прогнозний графік поденного фінансування виплати пенсій і видатків на утримання апарату Пенсійного фонду України.

Більшість пропозицій Рахункової палати в частині нормативно-правового врегулювання потребують прийняття Верховною Радою України законодавчих актів щодо проведення пенсійної реформи.

За результатами розгляду листів, відповідно до положень статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В.І. Невідомий