Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.02.2017 № 6-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади по забезпеченню погашення податкового боргу та попередження його зростання

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади по забезпеченню погашення податкового боргу та попередження його зростання надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 24.03.2017 № 16-552).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату", Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 24.03.2017 № 16-553).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано для відповідного реагування Міністерству фінансів України (лист від 24.03.2017 № 16-555), Міністерству юстиції України (лист від 24.03.2017 № 16-554), Державній фіскальній службі України (лист від 24.03.2017 № 16-556).

Згідно з отриманою інформацією, Прем'єр-міністр України доручив (доручення від 06.04.2017 № 12463/1/1-17) Міністерству фінансів України (скликання), Мін'юсту, ДФС опрацювати порушені питання, вжити заходів до усунення виявлених недоліків та про результати поінформувати Рахункову палату, у разі необхідності подати в установленому порядку Кабінету Міністрів відповідні проекти актів.

Cлід зазначити, що Рахунковою палатою було запропоновано Кабінету Міністрів України прискорити створення робочої групи з представників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади із залученням експертів з метою проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються ДФС України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 484 "Про проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються Державною фіскальною службою, та затвердження Порядку здійснення контролю, в тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів" передбачено утворити міжвідомчу робочу групу з проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються Державною фіскальною службою, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України повідомило (лист від 28.04.2017 № 11120-02-2/11837), що на виконання листа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 06.04.2017 № 04-13/10-712/РП (82200), доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана від 06.04.2017 № 12463/1/1-17 спільно з ДФС і Мін'юстом розглянуто листи Рахункової палати від 24.03.2017 № 16-552, № 16-553 та № 16-555.

Мінфін зазначив, що Верховною Радою України 21.12.2016 прийнято внесений Урядом Закон України № 1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (далі − Закон № 1797), яким, зокрема, передбачено удосконалення процедур стягнення податкової заборгованості платників податків-боржників, змінено процедуру розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу.

З метою реалізації норм Закону № 1797 Мінфіном спільно з ДФС розроблено відповідні проекти нормативно-правових актів.

Окремі проекти нормативно-правових актів, підготовлені Мінфіном, на сьогодні прийняті Кабінетом Міністрів України, зокрема це постанови:

 від 29.03.2017 № 192 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244": передбачено запровадження механізму стягнення контролюючими органами готівкових коштів з метою погашення податкового боргу без звернення до суду за умови дотримання встановлених Податковим кодексом України вимог;

 від 31.05.2017 № 369 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1237": затверджено Порядок надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання, а також форму зазначеного подання;

 від 07.06.2017 № 393 "Про внесення змін до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин";

 від 18.08.2017 № 618 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1231": внесено зміни до Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством.

Також, за інформацією Мінфіну, проходить процедуру погодження ряд проектів наказів Міністерства, положення яких спрямовані на забезпечення виконання певних функцій з питань погашення податкового боргу.

Слід зазначити, що вже набрав чинності наказ Мінфіну від 30.05.2017 № 540 "Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу", зареєстрований у Мін'юсті 21.06.2017 за № 782/30650, і наказ від 16.06.2017 № 585 "Про затвердження Порядку використання дебіторської заборгованості та/або майна юридичної особи як джерел погашення податкового боргу платника податків та/або відокремленого підрозділу юридичної особи", зареєстрований у Мін'юсті 14.07.2017 за № 857/30725.

Щодо проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються ДФС, Міністром фінансів України О. Данилюком надано окреме доручення ДФС надати Мінфіну вичерпну інформацію про центри обробки даних, серверні та комутаційні кімнати, IT-інфраструктуру, архітектуру та ландшафт IT-систем, топологію локальної мережі та каналів зв'язку, інформаційні, телекомунікаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи та бази даних, засоби їх забезпечення, документацію користувача, адміністратора та розробника на програмні комплекси, що використовуються ДФС. Надана ДФС інформація опрацьовується Мінфіном.

Стосовно приведення Положення про Міністерство фінансів України у відповідність із чинним Податковим кодексом України з урахуванням змін, внесених Законом № 1797, Мінфін повідомив, що опрацьовує пропозиції щодо внесення змін до цього Положення в частині погодження прийнятих ДФС рішень про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу.

Крім того, при плануванні видатків на утримання органів ДФС на наступні роки Мінфіном буде передбачено обґрунтовані обсяги фінансування на сплату судового збору згідно з пропозиціями, наданими ДФС.

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду Звіту також повідомила (лист від 25.04.2017 № 6829/5/99-99-17-02-16) про проведену роботу з розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації норм Закону № 1797.

Слід зазначити, що під час проведення контрольного заходу ДФС не було надано Рахунковій палаті інформацію про вжиті заходи щодо стягнення податкового боргу та їх результати. Відмова об'єкта аудиту ґрунтувалась на тому, що відомча звітність із зазначеного питання містить показники зведеного бюджету і, відповідно, її аудит виходить за межі повноважень Рахункової палати.

ДФС на рекомендацію Рахункової палати щодо запровадження звітності про результати діяльності зі стягнення податкового боргу в частині державного бюджету у вказаному листі зазначила, що, відповідно до Податкового кодексу України, заходи зі стягнення податкового боргу застосовуються до всієї суми заборгованості, яка виникла у платника податків, незалежно від його призначення або виникнення з окремого податку, у зв'язку з цим ДФС облік даних веде в розрізі показників зведеного бюджету всієї суми заборгованості боржника, а погашення податкового боргу здійснюється виключно в порядку календарної черговості. Проте слід зауважити, що в Податковому кодексі України не зазначається, яким чином контролюючі органи мають формувати відомчу звітність із вказаних питань.

Отже, внаслідок невиконання пропозиції Рахункової палати у ДФС залишаються формальні підстави і надалі не надавати Рахунковій палаті інформацію про вжиті заходи щодо стягнення податкового боргу до державного бюджету та їх результати, що унеможливлює виконання Рахунковою палатою покладених на неї повноважень, передбачених статтею 10 Закону України від 02.07.2015 № 576 "Про Рахункову палату", згідно з якою Рахункова палата, зокрема, надає оцінку ефективності виконання повноважень з адміністрування контролюючими органами надходжень до державного бюджету та заходів, що вживаються органами стягнення до боржників державного бюджету.

Міністерство юстиції України за результатами розгляду Звіту повідомило (лист від 24.04.2017 № 15483/6532-0-26-17/20.5), що Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надано доручення від 12.04.2017 начальникам управлінь державної виконавчої служби щодо покращення роботи органів державної виконавчої служби з виконання рішень про стягнення податкового боргу та забезпечення вжиття заходів для своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій.

Стан виконання доручення буде перевірено у процесі комплексних перевірок органів державної виконавчої служби.

Стосовно питання включення до плану проведення антикорупційної експертизи норм статей 59 і 87-102 Податкового кодексу України, то Мін'юст повідомив, що ця рекомендація буде врахована при складанні плану проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів на відповідний рік.

Відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В.І. Невідомий