Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.03 .2017 № 7-2

щодо Звіту «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромисловому комплексу»

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки агропромисловому комплексу надіслано Верховній Раді України (лист від 10.04.2017 № 03-678), відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів - Кабінету Міністрів України (лист від 10.04.2017 № 03-679).

Звіт про результати аудиту, а також рішення Рахункової палати надіслано для відповідного реагування та вжиття заходів Міністерству аграрної політики та продовольства України (лист від 10.04.2017 № 03-680).

Також, територіальними управліннями Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, по Харківській, Сумській та Полтавській областях, по Дніпропетровській та Запорізькій областях за фактами нецільового використання коштів, викладеними в актах, поінформовано правоохоронні органи.

За результатами розгляду інформації Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 21.04.2017 № 14959/1/1-17, яким доручено розглянути порушені питання, вжити відповідних заходів для усунення виявлених недоліків та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

У порядку реагування Мінагрополітики України (лист від 19.05.2017  № 37-21-7/12257) повідомило про розгляд Звіту Рахункової палати, затверджений рішенням Рахункової палати від 21.03.2017 № 7-2 та надісланий листом Рахункової палати від 10.04.2017 № 03-680.

Зокрема, відповідно до кроку 158 розділу «Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового комплексу» Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», передбачено розроблення та подання Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року».

Крім того, прийняття зазначеної Програми передбачає внесення змін у розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1437 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року».

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України Мінагрополітики розроблено та спільно з Мінфіном станом на 01.05.2017 затверджено паспорти за 20 бюджетними програмами.

З метою удосконалення механізму надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, Мінагрополітики підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін

до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

Щодо ефективного управління бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу та досягнення результативних показників бюджетних програм фінансової підтримки агропромислового комплексу, Міністерством постійно проводиться оцінка ефективності бюджетних програм; також центральними органами виконавчої влади та структурними підрозділами міністерства, відповідальними за закріпленими бюджетними програмами, здійснюються заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерства.

Крім того, з метою повернення простроченої заборгованості Укрдержфондом здійснюється претензійно - позовна робота.

За результатами проведеної роботи з початку 2017 року повернуто до державного бюджету кошти, які видані фермерським господарствам як фінансова підтримка на поворотній основі на загальну суму 2 643 тис. гривень.

Поряд з цим, за інформацією ДП «Спецагролізинг», підприємством розроблено новий план дій з покращення його фінансового стану з метою повернення коштів позики, отриманої від Мінагрополітики.

Згідно наказу Мінагрополітики від 03 квітня 2017 року № 168 «Про порядок списання з обліку кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув» створено комісію з розгляду питань списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, бюджетних

установ, що належать до сфери управління Мінагрополітики та повідомлено Департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій щодо необхідності підготувати та надати до міністерства належним чином оформлених матеріалів для розгляду на комісії та прийняття рішення щодо доцільності списання поданої кредиторської заборгованості.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів Мінагрополітики України на виконання рекомендацій Рахункової палати, перебуває на постійному контролі.

 

Член Рахункової палати
М. Я. Шулежко