Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.03.2017 № 7-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною», надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 04.04.2017 № 07-633).

Згідно із статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату», Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 04.04.2017 № 07-634).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», з метою вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом порушень і недоліків рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від 04.04.2017 № 07-635).

На виконання рішення Рахункової палати Кабінет Міністрів України доручив (листи від 11.04.2017 № 13572/1/1-17, від 19.04.2017 № 13572/3/1-17) Мінсоцполітики розглянути та вжити вичерпних заходів для усунення виявлених недоліків та про результати поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункову палату і Кабінет Міністрів.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту та звернувся до Кабінету Міністрів України (лист від 14.04.2017 № 04-13/10-848) з пропозицією доручити опрацювати зазначену інформацію, вжити заходів з усунення виявлених порушень та недопущення їх надалі, про результати поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункову палату.

У порядку реагування Мінсоцполітики (листи від 05.05.2017 № 9541/0/2-17/37 та від 20.06.2017 № 12715/0/2-17/37) поінформувало про розгляд отриманих рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати. З метою усунення виявлених порушень наказом Мінсоцполітики від 19.06.2017 № 1024 (Міністр соціальної політики Рева А. О.) затверджено План заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати України за результатами аудиту, термін виконання більшості заходів - ІІ півріччя 2017 року.

Планом заходів визначено подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності стосовно соціального захисту дітей», яким, зокрема, передбачено внесення змін до статті 2565 Сімейного кодексу щодо унормування кількості осіб, які мають право створювати дитячий будинок сімейного типу. Заплановано розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у частині здійснення уповноваженим органом перевірки (верифікації) із територіальним органом Пенсійного фонду України; взаємоінформування між службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, уповноваженим органом у разі отримання ними інформації про зміну місця проживання сім'ї, зміну форми влаштування дітей.

Мінсоцполітики передбачено вжити заходів щодо закупівлі послуг з метою створення комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» та забезпечення її впровадження протягом трьох місяців після закупівлі послуг.

Планом заходів передбачено включити до Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх самостійно подолати (затвердженого наказом Мінсоцполітики від 03.09.2012 № 537) таку послугу, як соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; розробити проекти наказу «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування» та наказу щодо затвердження нової форми надання уповноваженими органами та службами у справах дітей інформації про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати.

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації рекомендацій Рахункової палати та виконання затверджених Мінсоцполітики заходів перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий