Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

На виконання рішення Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-4 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва, поінформовано Верховну Раду України та рекомендовано матеріали аудиту розглянути на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 07.06.2019 № 03-1717).

Згідно зі статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 07.06.2019 № 03-1718).

На виконання рішення Рахункової палати рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству внутрішніх справ України для розгляду і реагування (лист від 07.06.2019 № 03-1721).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" рішення та Звіт про результати аудиту надіслано Державній службі України з надзвичайних ситуацій для розгляду і реагування (лист від 07.06.2019 № 03-1722).

На виконання рішення Рахункової палати у порядку інформування про результати зазначеного аудиту рішення направлено до Генеральної прокуратури України (лист від 07.06.2019 № 03-1720).

На виконання рішення Рахункової палати поінформовано народного депутата України Сюмар В. П. про порушені у зверненні (від 06.12.2018 № 232/701-0612/1) питання та надіслано рішення (лист від 07.06.2019 № 03-1719).

Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 05.07.2019 № 04-15/12-396) надіслано рішення від 04.07.2019 № 95/3, згідно з яким, зокрема, рекомендовано:

Кабінетові Міністрів України – удосконалити механізм та врегулювати на законодавчому рівні питання технічного переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, технічного оснащення і функціонування місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, державної підтримки та стимулювання вітчизняного виробника до розробки та випуску новітньої пожежної та іншої спеціальної техніки;

МВС та ДСНС – забезпечити виконання рекомендацій Рахункової палати України, вжити заходів з усунення виявлених аудитом порушень і недоліків, а також поінформувати Рахункову палату про заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи.

Прем'єр-міністром України надано доручення (від 01.07.2019 № 20230/1/1-19) МВС і ДСНС опрацювати рішення Рахункової палати та про вжиті заходи поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, за необхідності внести пропозиції в установленому порядку.

Генеральною прокуратурою України надіслано (лист від 20.06.2019 № 04/2/2-1670-19) рішення Рахункової палати до Прокуратури міста Києва для розгляду в межах компетенції щодо можливих ризиків заподіяння державі збитків, встановлених за результатами аудиту.

МВС (лист від 12.07.2019 № 9654/02/35-2019) і ДСНС (листи від 08.07.2019 № 03-9621/211 і від 12.07.2019 № 03-9914/211) поінформували Рахункову палату про розроблення та затвердження наказом ДСНС від 08.07.2019 № 397 Плану заходів ДСНС щодо усунення виявлених Рахунковою палатою порушень та недоліків за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва у 2017–2018 роках (копії наказу та плану заходів додано до листів МВС від 12.07.2019 № 9654/02/35-2019 та ДСНС від 08.07.2019 № 03-9621/211). Зазначено, що інформацію про виконання вказаного плану заходів буде надано додатково (до 03.01.2020).

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун