Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-1

щодо Звіту про результати аналізу використання коштів державного бюджету на оплату праці працівників органів державного управління

На виконання рішення Рахункової палати про результати аналізу використання коштів державного бюджету на оплату праці працівників органів державного управління поінформовано Верховну Раду України (лист від 05.04.2019 № 18–1064).

Відповідно до статті 37 Закону України "Про Рахункову палату", рішення Рахункової палати про результати аналізу надіслано Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (лист від 05.04.2019 № 18–1065) для розгляду на засіданні. Рішення Рахункової палати про результати аналізу надіслано також Представництву Європейського Союзу в Україні (лист від 05.04.2019 № 18–1069).

Згідно зі статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату", Кабінету Міністрів України надіслано Звіт і відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати (лист від 05.04.2019 № 18–1066).

Кабінетом Міністрів України надано доручення від 08.05.2019 № 13033/1/1-19 Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України та Національному агентству України з питань державної служби розглянути відповідно до компетенції інформацію Рахункової палати, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати в установленому порядку відповідні пропозиції.

На виконання цього доручення та за результатами опрацювання отриманої інформації Національне агентство України з питань державної служби поінформувало Рахункову палату про стан виконання її рекомендацій (листи від 08.05.2019 № 2952/30-19 та від 23.05.2019 № 3424/30-19). Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 581 внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500, в частині розширення основних завдань цього агентства завданнями з розроблення та внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України схеми посадових окладів на посадах державної служби та проведення моніторингу оплати праці державних службовців. Утвореною наказом НАДС від 06.02.2019 № 15-19 Міжвідомчою робочою групою напрацьовано пропозиції щодо класифікації посад державної служби, розроблено проєкти Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та відповідних змін до Закону України "Про державну службу". Триває робота з удосконалення інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS у частині розширення переліку державних органів, у яких впроваджуватиметься зазначена система.

Міністерство соціальної політики України поінформувало Рахункову палату (лист від 23.04.2019 № 8088/0/2-19/52) про надання Кабінету Міністрів України, Мінфіну і НАДС своїх пропозицій щодо реформування системи оплати праці державних службовців. Спільно з Мінфіном опрацьовано питання фінансових можливостей державного бюджету для підвищення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. З метою врегулювання питання наявності у системі органів державного управління низки органів, встановлені умови оплати праці працівників яких є відмінними від визначених Законом України "Про державну службу", розроблено та надано Кабінету Міністрів України і Координаційній раді з питань реформування державного управління проєкт відповідних законодавчих змін, спрямованих на приведення оплати праці державних службовців цих органів до єдиних умов оплати праці, визначених законодавством про державну службу.

Міністерство фінансів України поінформувало Рахункову палату (лист від 29.05.2019 № 08040-01-3/14058), що за встановлених законодавчих норм необхідності в удосконаленні порядку планування Мінфіном видатків державного бюджету на оплату праці працівників органів державного управління на основі затвердженої в установленому порядку методики немає. Питання удосконалення умов оплати праці державних службовців, а також підходів (методики) щодо обрахунку видатків на оплату праці державних службовців має вирішуватися утвореною НАДС Міжвідомчою робочою групою з напрацювання питань внесення змін до Закону України "Про державну службу".

Зміни до вказаного Закону в частині віднесення посад державної служби до відповідних категорій і підкатегорій, повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, порядку призначення на посаду та проходження державної служби, а також умов оплати праці в частині встановлення надбавок, доплат і премій внесені Законом України від 19.09.2019 № 117.

Загалом рекомендації Рахункової палати, надані за результатами аналізу, Кабінетом Міністрів України та уповноваженими центральними органами виконавчої влади враховані. Невирішеним залишилося питання проведення центральними органами виконавчої влади за координації НАДС і Секретаріату Кабінету Міністрів України комплексного функціонального обстеження цих органів з розробленням та затвердженням в установленому порядку класифікатора посад державної служби відповідно до пріоритетів Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки.

Стан реалізації рекомендацій перебуває на подальшому контролі.

 

Заступник Голови
А. В. Майснер